Sociale thema’s horen thuis op politieke agenda 

0
2512
Foto : Ingrid Slaa wil aandacht voor sociale thema’s

De ChristenUnie vindt dat de sociale thema’s tijdens de coalitiebesprekingen aan de orde moeten komen, welke partijen er ook aan tafel zitten. Tijdens de Luistertour door de gemeente Nunspeet bleek dat de inwoners sociale thema’s erg belangrijk vinden. Vreemd genoeg kwamen ze tijdens de debatten echter nauwelijks aan de orde. Ingrid Slaa: ‘Tijdens onze gesprekken bij de bakfiets bleek dat onze inwoners de ontlasting van mantelzorgers en de aanpak van stille armoede heel belangrijk vinden. Dit zijn thema’s waar een nieuwe coalitie niet omheen kan.’ 

De sociale thema’s hebben een prominente plaats in het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie. Slaa: ‘Het gaat om een samenhangende visie op de toekomst van Nunspeet. Huizen bouwen willen we allemaal, maar hoe richten we die huizen in en waar zetten we ze neer? Er moeten meer seniorenwoningen komen en die moeten gebouwd worden in de buurt van medische en sociale voorzieningen en in wijken waar niet alleen maar ouderen wonen. Het gaat erom dat we kunnen omzien naar elkaar. Daar raakt woningbouwbeleid aan sociaal beleid. Haal dat niet uit elkaar.’

De ChristenUnie wil voorkomen dat mensen met een laag inkomen in een sociaal isolement terechtkomen. Het is belangrijk om problemen op tijd te signaleren. ‘Dan kunnen mensen geholpen worden om hun huishoudboekje weer op orde te brengen.’ De partij pleit ervoor een ambtenaar aan te wijzen als armoedecoördinator. ‘In onze beleving moet de gemeente kritisch kijken naar het eigen gedrag als schuldeiser. De overheid mag er niet de oorzaak van zijn dat mensen in de problemen komen. ‘