Dringend meer aandacht voor mantelzorgers

0
2462

De SGP Nunspeet maakt zich zorgen over het toenemende aantal overbelaste mantelzorgers. SGP raadslid Harm Jan Polinder: “Een kwart van onze inwoners is mantelzorger. Enkele jaren geleden bleek uit onderzoek van de rekenkamer dat tien procent van de mantelzorgers zich overbelast voelt. Onze indruk is dat het aantal overbelaste mantelzorgers toeneemt. Onze ouderen moeten in veel gevallen langer thuis blijven wonen. Dat heeft vaak grote impact op omstanders zoals familie en buren. Het is belangrijk dat we ons als gemeente niet alleen focussen op de zorgbehoevenden, maar zeker ook op de mantelzorgers die een belangrijk deel van de zorg op zich nemen.”

De SGP heeft concrete ideeën om mantelzorgers te ontlasten. “Allereerst is het nodig dat we mantelzorgers herkennen en erkennen. Dat doen we deels al met het mantelzorgcompliment, maar daarnaast zijn we er voorstander van dat mantelzorgers actiever bij de zorg worden betrokken. Bijvoorbeeld door aanwezig te zijn bij ‘keukentafelgesprekken’. Op die manier kunnen ze zelf ook aangeven hoe zij de zorgvraag zien en wat zij daarin kunnen betekenen. Daarnaast is het belangrijk dat dagbesteding toegankelijk is. We hebben het voor elkaar gekregen de eigen bijdrage voor de dagbesteding fors te verlagen. Daar zijn we blij mee. Het is een belangrijke stap in het ontlasten van mantelzorgers.”

Toch zal er de komende vier jaar meer moeten gebeuren. “Zoals gezegd, neemt de druk op de schouders van mantelzorgers toe. Daar moeten we wat aan doen. We willen komende jaren investeren in een respijtvoorziening. Een zorgbehoevende persoon wordt dan tijdelijk professioneel verzorgd. De mantelzorger krijgt op deze manier tijdelijk rust en kan nieuwe energie opdoen. We willen hiervoor de behoefte per kern in onze gemeente in kaart brengen en daar snel concrete stappen in zetten. Speciale aandacht vragen we de komende vier jaar voor jonge mantelzorgers. We zien soms dat nog heel jonge kinderen lange tijd een deel van de zorg op zich nemen voor bijvoorbeeld een chronisch zieke ouder. Voor die kinderen is de lichamelijke en geestelijke belasting heel groot. We willen deze gezinnen ondersteunen, zodat kinderen ook echt kind kunnen zijn.”