Jan Terlouw opent de bibliotheek in Elspeet

0
854

Elspeet – Commissaris van de Koningin Jan Terlouw vond het verheugend dat er zoveel belangstelling was voor de opening van de bibliotheek. Terlouw typeerde het als een juiste keuze om geld voor de bibliotheek uit het potje Sociale Vernieuwing te putten . ‘ Scholen hebt u in El speet , maar een bibliotheek is een stap hoger . Een bibliotheek is een plek om elkaar te ontmoeten en dat is uit sociaal oogpunt heel belangrijk .’

‘ Leren lezen is het allermooiste geschenk, de sleutel tot alle kennis en gedachten  Lezen is putten uit de opgestapelde kennis van voorgaande generaties . Als voorzitter van de Stichting Landelijk Platform Leesbevordering  heb ik me ook wel eens afgevraagd waarom het lezen achteruit gaat. In Elspeet blijkt dat niet het geval te zijn, want in de bibliotheek zijn gelukkig nog lege planken en dat is een felicitatie waard. Ik wens u dan ook toe dat u maar een grote collectie boeken mag krijgen en veel stempels in de boeken.’

Na de openingswoorden was er gelegen heid om het riante onderkomen te bezichti gen en daar werd massaal gebruik van gemaakt. Volgens bestuurslid J.D. Osinga had men voor deze bijzondere dag veel mensen uitgenodigd en Osinga verheugde zich dat er zovelen blijk van hun belangstelling gaven.

Vooraf was er een geanimeerde bijeenkomst voor genodigden in Hotel De Zwaan. Wethouder D. Baas vond het een genoegen dat deze nieuwe bibliotheek wordt toegevoegd aan ‘ het hoge niveau van voorzieningen dat men in de gemeente Nunspeet al heeft ‘.

Volgens Baas loopt de bibliotheek boven verwachting. ‘ Het aantal geplande uitleningen wordt met vijftig procent overschreden; de schappen zijn soms leeg, de uren van de bibliothecaresse niet voldoende en de vrijwilligers kunnen het werk niet aan. Al voor de opening zijn er gesprekken geweest hoe we deze situatie kunnen oplossen. We zullen ervoor moeten zorgen dat de schappen vol zijn en de wachttijden tot een minimum beperkt zullen worden. Ook dit jaar zal de exploitatie gefinancierd worden uit de Sociale Vernieuwing.

Nunspeet Vooruit 1995