Het Welgelegenhuis een warme plek om te wonen

0
109

NUNSPEET – Een statige villa aan de F.A. Molijnlaan in Nunspeet, dat is het thuis voor 21 mensen met dementie. Het is kenmerkend voor de organisatie Dagelijks Leven, die in Nederland beschikt over 75 nieuwgebouwde of volledig gerenoveerde huizen voor mensen met dementie. Het Welgelegenhuis is hier een prachtig voorbeeld van. Hier heeft elke bewoner zijn of haar eigen studio en men beschikt over gezellige huiskamers. In de visie van Dagelijks Leven, van harte onderschreven door de medewerkers van Het Welgelegenhuis, wil men een plek bieden aan mensen met dementie waar ze zoveel als mogelijk kunnen leven zoals ze dat gewend zijn en zelf willen. Waar ze gehoord en gezien worden, zich gekend voelen en hun eigen keuzes kunnen maken. En net zo belangrijk, betaalbaar voor iedereen, ook alleen met AOW als inkomen.

Kleinschalig wonen

Dagelijks Leven gelooft dat dementiezorg anders kan. Dat is ook de visie van locatiemanager van Het Welgelegenhuis, Alien van Lagen:,,Met alle respect voor de zorg in de grotere instellingen geloven wij dat de zorg in kleinschalige woonvoorzieningen beter tot haar recht komt. In de huizen van Dagelijks Leven worden dan ook maximaal 22 bewoners gehuisvest.  Sinds de oprichting van Het Welgelegenhuis zijn alle kamers doorlopend bezet. Er is wel een wachtlijst maar we willen flexibel kunnen inspelen op noodsituaties en ruimte houden daarin te schuiven. Alvorens mensen met dementie hier, op indicatie, geplaatst worden hebben we eerst een kennismakingsgesprek en bezoeken we de mensen ook thuis, om een indruk van de thuissituatie te krijgen en kunnen de toekomstige bewoners ons een beetje leren kennen. Wij proberen er zo achter te komen wat we voor hen kunnen betekenen. We proberen te ontdekken wat iemand graag doet en hoe we er voor kunnen zorgen dat de bewoner zich fijn gaat voelen in de nieuwe omgeving. Hoewel dementie iemand kan veranderen, weten wij dat iemand niet zijn ziekte is, maar de ziekte hééft. Wij zorgen ervoor dat wij altijd de mens zelf blijven zien, met al zijn bijzonderheden. Wij laten in alles merken dat iemand er mag zijn, ertoe doet en erbij hoort. Wij hanteren daarbij het motto:  Ken mij, Zie mij, Hoor mij en zeker zo belangrijk, en Laat mij. Wij komen dan ook niet in het dagelijks leven met een voorgeschoteld programma, maar richten ons op datgene wat de bewoners zelf aangeven. En als ze behoefte hebben om zich even terug te trekken is dat oké , laat mij’. 

In de dagelijkse zorg spelen mantelzorgers nog een grote rol. Zij hebben in veel situaties hun dierbare verzorgd. Door de plaatsing is die zorg wel overgenomen, maar de betrokkenheid blijft bestaan. Samen met hen willen we dat de bewoners zich hier thuis voelen. Zo kan een dochter het haar van haar moeder nog altijd komen verzorgen, kan iemand anders een wandeling met ze maken of samen dieren verzorgen enzovoort.

Kijken wat wel kan

Het enthousiasme van locatiemanager Alien wordt onderstreept door Carla Tichler,      activiteitenbegeleider in Het Welgelegenhuis. Carla:,,Welzijn is in ons huis van heel groot belang. Wij kijken niet in de eerste plaats naar het medische van de dementerende persoon, maar meer hoe iemand leeft. Wat is uniek aan de persoon met dementie, wat kunnen ze nog. Zo is bijvoorbeeld geregeld dat iemand die altijd konijnen had ook hier dat voort kan zetten. Wel zorgen we dat een vrijwilliger op achterhand wat meekijkt, maar wel zo dat de persoon zelf voelt de regie te hebben. Dat geldt ook voor het werk in een moestuintje of de zorg voor dieren. Omdat we in onze voorziening veel ruimte hebben om zelf in te vullen, neemt Alien soms haar eigen hond mee om een bewoonster gelegenheid te geven eens met de hond te wandelen. Dat heeft ze altijd gedaan met haar eigen hond. Zo bezorgen we haar weer een fijn gevoel. Sommige bewoners mogen zelfstandig naar het dorp gaan. Uiteraard hangt dat wel af van de mate van dementie. Maar om dat mogelijk te maken kunnen we ook twee mensen samen op pad sturen zodat het wel vertrouwd is. Voor twijfelsituaties gebruiken we het gps-systeem zodat we digitaal kunnen volgen. Dit gaat altijd in overleg met de familie, en/of de arts. Belangrijk is dat we er niet van uit gaan wat ze niet meer kunnen, maar zoeken wat nog wel mogelijk is. Daarbij waken we uiteraard wel voor maximale veiligheid. Buitenstaanders denken vaak dat iemand met dementie niets meer kan maar dat is niet zo, ze kunnen vaak nog heel veel maar dat moeten we ontdekken en ruimte aan geven. Dat houdt hun eigenwaarde zoveel mogelijk intact”.  

Vrijwilligers gevraagd

De zorg in Het Welgelegenhuis wordt uitgevoerd door een veertigtal medewerkers, veelal in parttime dienstverband. Enthousiaste mensen met hart voor hun bewoners. Daarnaast zijn er tal van vrijwilligers die hen bij diverse activiteiten ondersteunen. Maar voorzieningen als deze kunnen altijd meer vrijwilligers gebruiken. Wie daarvoor interesse heeft kan contact opnemen met Alien van Lagen via 0341-842495 of email: a.vanlagen@dagelijks-leven.nl.  

Door AG. Foto’s Bram van de Biezen.