Nieuwe wet inburgering treedt 1 juli 2021 in werking

0
181
Foto : Pixabay

NUNSPEET – Vanaf 1 juli 2021 treedt de nieuwe wet inburgering in werking. Gemeenten krijgen de regie over de inburgeringstrajecten en worden hiermee voor een groot deel verantwoordelijk voor het inburgeringsaanbod, waarmee ook meer ruimte is voor participatie tijdens de inburgering en sturing op kwaliteit. 

Gemeenten leveren maatwerk en combineren intensief inburgeren met participeren, het liefst zo lokaal mogelijk, vanaf de start. De rol van de Inclusief Groep bij inburgeringsplichtigen wordt groter. De gemeente krijgt meer handhavingsmogelijkheden als de inburgeringsplichtige zich onvoldoende inspant. 

Tot slot worden bijstandsgerechtigde asielstatushouders de eerste zes maanden financieel ontzorgd, zodat zij zich volledig op de inburgering kunnen richten. Om invulling te geven aan deze nieuwe taken is er een beleidskader opgesteld. 

Het Beleidskader Wet Inburgering 2021 gemeente Nunspeetwordt voorgelegd  aan de Commissie Maatschappij en Middelen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here