Geluidsreducerende betonstraatstenen in deel van de Oenenburgweg

0
1551

NUNSPEET – Op 6 november vorig jaar is er een inloopmiddag gehouden over de herinrichting van de Oenenburgweg noordelijk deel (fase 2). Hierbij werd een verder uitgewerkt plan gepresenteerd en konden mensen hierop een reactie geven.

Een aantal van de reacties betrof het al dan niet toepassen van elementenverharding (betonstraatstenen) omdat zij geluidsoverlast verwachten. Het is belangrijk een keuze te maken i.v.m. het verder uitwerken van het plan. 

Luisterende naar de zorgen van bewoners is besloten om het weggedeelte tussen de Oosteinderweg en Elburgerweg te voorzien van geluidsreducerende betonstraatstenen. Hiermee wordt recht gedaan aan de zorgen en de gewenste inrichting van de weg, een 30km/uur zone, voldoet hiermee aan Duurzaam Veilig en richtlijnen.