Beleid hoe om te gaan met illegale vuren rond de jaarwisseling

4
1594

NUNSPEET – Er wordt dit jaar een beleid opgesteld hoe om te gaan met illegale vuren in het buitengebied rond de jaarwisseling. Daartoe is besloten door het Nunspeetse college van burgemeester en wethouders.

Voor de jaarwisseling 2019-2020 is besloten het toezicht en de handhaving door boa’s verder te intensiveren. Ook komen er beleidsregels hoe bestuursrechtelijk kan worden opgetreden bij de vondst van illegaal vuurwerk in een woning. Activiteiten bij de komende jaarwisseling worden zo mogelijk toegestaan op 31 december en 1 januari.

De afgelopen jaarwisseling is in algemene zin rustig verlopen. De aangerichte schade wordt geschat op tweeduizend euro. Dat past binnen het beeld dat de schade de laatste jaren beperkt blijft waar dit in het  verleden tot veel hogere kosten leidde. Met organisatoren gemaakte afspraken zijn goed nagekomen. Het college vindt een compliment aan hen op zijn plaats. Het college wil wel een nog beter beeld krijgen van de totale kosten welke rond de jaarwisseling worden gemaakt. Het gaat dan om de ingezette mensuren.

De afgelopen jaren is er naar toegewerkt om de activiteiten te beperken tot de laatste twee dagen van het jaar. In 2018 is alleen een uitzondering gemaakt voor het vreugde vuur aan de Maatweg in Elspeet. Dat is zaterdag 29 december gehouden.

Door het college wordt een spanningsveld gevoeld tussen regelgeving en handhaving. Vooral bij het afsteken van vuurwerk en carbidschieten buiten de aangewezen tijden en plaatsen en vreugdevuren in het buitengebied waarvoor geen vergunning is verleend.

Over het vreugdevuur aan de Maatweg en de activiteiten op De Brink in Elspeet zijn geen klachten binnen gekomen. Aandachtspunt voor het college blijft dat inwoners van Elspeet komen om het overtollige afval aan te leveren en te storten. Tevens is hier een dixie ernstig beschadigd door zwaar vuurwerk. Een dader is hiervoor niet opgepakt. Met de organisatoren gaat het college op korte termijn in gesprek om de activiteiten te beperken tot oudjaarsdag.

De activiteiten aan de Vreeweg in Nunspeet, de Klarenweg en het weiland langs de Harderwijkerweg in Hulshorst en de gezamenlijke vuurwerkshow in Vierhouten zijn prima verlopen. Er zijn twee aankondigingen de deur uitgegaan waarbij is gedreigd met bestuurlijk optreden. De eigenaren van de percelen hebben daarop de afvalbergen op hun terrein alsnog opgeruimd.

 

[BUITENGEBIED] Op oudejaarsdag zijn in het buitengebied veel illegale vuren aangetroffen. Dat maakt dat op dit punt beleid wordt gemaakt om te zien hoe hiermee kan worden omgegaan en eventueel handhavend kan worden opgetreden.

 

In totaal zijn er tien meldingen/klachten bij de gemeente Nunspeet binnen gekomen rond de jaarwisseling. Deze hadden vooral betrekking op het vroegtijdig en langdurig afsteken van vooral zwaar vuurwerk. Door politie en boa’s is in de laatste dagen van het jaar zo veel mogelijk gezamenlijk dienst gedraaid. De locaties waar vreugdevuren mochten worden gestookt zijn meerdere keren bezocht en gecontroleerd. Daarbij zijn geen verdachte zaken aangetroffen.

4 REACTIES

  1. al jaren lang n vuurtje op oudejaarsdag voor n stukje gezelligheid, en totaal niets aan de hand! maar de gemeente Nunspeet kon het weer niet laten in 2018/2019, om grote getale handhavers op pad te sturen en o, wee als er n stapeltje hout op je EIGEN TERREIN lag of n vuurtje in het buitengebied. boetes, waarschuwingen etc.. alsof je n crimineel bent. Walgelijk. en dat moet nog strenger?? het handhavende bekrompen dorpje waar je alleen nog geboeid naar je werk mag.

  2. Dit asociale gedoe mag best flink worden beboet. Net alsof het niet gezellig kan zijn zonder milieubelastende “vreugdevuren”, rotjes en aanverwante knal-rotzooi.
    Dit soort fantasieloze figuren, die te beroerd zijn om hun eigen troep na afloop op te ruimen, kunnen het alleen maar “gezellig” hebben als ze anderen overlast bezorgen.
    Het is belachelijk dat er politie nodig is om handhavend op te treden en grenzen te stellen aan egoistisch peutergedrag van een overigens kleine groep zogenaamd volwassenen.

Comments are closed.