Herontwikkeling locatie oude huishoudschool

4
4318

NUNSPEET – Op de locatie van de oude huishoudschool De Eekhof aan de F.A. Molijnlaan 166 en het naastgelegen perceel (richting Veluvine) komen als het aan het gemeentebestuur ligt vier herenhuizen en acht luxe appartementen. Om dit mogelijk te maken stelt het college van B&W de gemeenteraad voor om de locatie F.A. Molijnlaan 166 te verkopen, en het perceel F.A. Molijnlaan 172 (tussen de oude huishoudschool en Veluvine/Nuborgh) deels aan te kopen. Dit laatste om een eventuele toekomstige uitbreiding van het Nuborgh College mogelijk te maken. 

De oude huishoudschool ontsiert al vele jaren de lommerrijke F.A. Molijnlaan. In 2013 heeft de gemeente de locatie aangekocht in verband met de mogelijke realisatie van een schoolcampus. In 2017 heeft de gemeenteraad besloten hier van af te zien. 

Met deze transactie kan het gebied worden herontwikkeld tot een gedifferentieerd gebied met veel groen, en passend bij het parkachtige karakter van de Molijnlaan.

 

4 REACTIES

  • De locatie zal wel verkocht zijn aan een bevriende project ontwikkelaar.
   Waarom wordt er niet voor gekozen om daar appartementen te bouwen voor starters en een aantal sociale huurwoningen voor senioren en één ouder gezinnen met een smalle beurs ?
   Voor deze doelgroep is al jaren niets gebouwd en er zijn erg veel mensen die door omstandigheden in een recreatiewoning zijn terecht gekomen ,mede op advies van maatschappelijk werk van de gemeente ,en daar zonder hulp nooit meer uitkomen.
   Geef deze mensen een alternatief in plaats van razia`s te houden !!!

Comments are closed.