Regeling pauzewoningen wordt verlengd maar niet voor probleemjongeren

1
2090
Archieffoto

NUNSPEET – De regeling voor het toekennen van pauzewoningen voor spoedzoekers binnen de gemeente Nunspeet wordt met drie jaar verlengd. Wel wordt het beleid en de daaraan verbonden spelregels op enkele punten gewijzigd.

Per 1 mei van dit jaar waren er 53 pauzewoningen bewoond. Voor vijftig is vergunning verleend, drie aanvragen zijn nog in  behandeling. Van de vijftig personen die een vergunning hebben is bij zeven personen de termijn met een half jaar verlengd. Aan twee personen is dwangsom opgelegd omdat ze binnen de maximale termijn van anderhalf jaar geen vervangende woonruimte hebben kunnen vinden.

In de afgelopen twee jaar zijn er in totaal 108 vergunningen verleend. In totaal zijn er 56 personen binnen een termijn van achttien maanden verhuisd. Veertien hadden hiervoor een verlenging nodig. Drie bewoners zijn uit de pauzewoning gezet wegens drugsgebruik, één vanwege wanbetaling. Hiernaast hebben 31 personen binnen de gemeente Nunspeet reguliere woonruimte gevonden, 5 in Elburg en 4 in Harderwijk. Twee probleemjongeren zijn naar een onbekend adres vertrokken.

Scheiding komt het meest voor bij aanvragers van een pauzewoning. Het ging om 29 vrouwen en 26 mannen. Maar ook dertien gezinnen moesten hierop een beroep doen en acht probleemjongeren. Aan de hand van deze cijfers trekt de gemeente wel de conclusie dat pauzewoningen niet zijn bedoeld voor de groep ‘probleemjongeren.’ Waarbij wel wordt opgemerkt dat de gemeente Nunspeet op dit moment voor deze groep geen goede opvanglocatie heeft.

Het aantal van vijftig pauzewoningen wordt als voldoende ervaren. De verlenging met drie jaar wordt mede ingegeven door de verwachting dat de gemeente binnen deze termijn niet voldoende woningen heeft voor de opvang van spoedzoekers. Indien een huidige bezitter van een pauzewoning wil verlengen moet hij wel opnieuw een schriftelijk verzoek indienen en ook de daaraan verbonden leges betalen. Bij het toewijzen van pauzewoningen hebben de eigenaren van bestaande pauzewoningen voorrang.

De directie van recreatiepark Samoza heeft aangegeven het niet eens te zijn met de regeling voor pauzewoningen. Samoza is, zo stelt het college, een recreatiepark waar permanente bewoning niet is toegestaan. De regeling voor pauzewoningen past niet in dit beleid. Eén van de gemaakte afspraken is nu dat er geen nieuwe pauzewoningen bijkomen op Samoza en dat de bestaande vergunningen niet worden verlengd. De eigenaren van de pauzewoningen zijn reeds schriftelijk hiervan in kennis gesteld door het college.

 

1 REACTIE

  1. En over 3 jaar is er nog niets veranderd , dus weer een verlenning en weer € 250, schuiven.kassa.

Comments are closed.