Vragen over huisvesting arbeidsmigranten De Grote Bunte

0
700

NUNSPEET – De fractie van PvdA/GroenLinks in de Nunspeetse gemeenteraad wil weten of de eigenaar of huurder van De Grote Bunte bij de gemeente een verzoek hebben ingediend voor de huisvesting van arbeidsmigranten op het landgoed.

Dat blijkt uit schriftelijke vragen die zijn gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. Van omwonenden heeft de fractie vernomen dat er van een fatsoenlijke huisvesting van de arbeidsmigranten geen sprake is maar wel van overlast voor de omwonenden.

Het college van burgemeester en wethouders heeft toegezegd met beleid te komen voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Ondanks aandringen van onder meer PvdA/GroenLinks is dat plan nog steeds niet voorgelegd aan de raad. Kritiek is dat het college ondertussen wel toestaat dat op De Grote Bunte arbeidsmigranten onder slechte omstandigheden worden gehuisvest.

Fractievoorzitter André Timmerman wil weten op welke gronden een eventuele aanvraag wordt beoordeeld. Dit omdat een beleid tot nu toe ontbreekt. Ook wil hij dat omwonenden worden meegenomen bij de beoordeling van de aanvraag.

Gevraagd wordt of het college de mening van de partij deel dat het niet behoorlijk is om, vooruitlopend op het door de raad vast te stellen beleid, toe te staan dat er op De Grote Bunte onder slechte omstandigheden arbeidsmigranten blijven gehuisvest.

Ook wordt gevraagd of er een relatie bestaat tussen de huisvesting van de arbeidsmigranten en de plannen voor de herontwikkeling van het landgoed.