Van de klas naar de kansel

3
6268

NUNSPEET –  Van docent  op hogeschool Windesheim in Zwolle naar predikant van de Christelijke Gereformeerde Gemeente in het Zeeuws Vlaamse Zaamslag. Een bijzondere weg afgelegd door de heer Spencer Buth, die samen met echtgenote Nadine en drie kinderen woont aan de Jan van Vuurenstraat in Nunspeet. Op 4 september zal hij in het ambt worden bevestigd door dominee Buijs uit Nunspeet. Daarmee komt dan een einde aan een lange voorbereiding van studie, twijfels, maar ook roeping en zich geleid weten om het ambt van predikant te aanvaarden. 

Opgegroeid in het Limburgse Horst, waar zijn vader werkzaam was in de glastuinbouw, vertrok Spencer Buth naar Nijmegen om daar Nederlands en politologie te gaan studeren. Vervolgens werd hij docent journalistiek op hogeschool Windesheim in Zwolle. In 2011 trouwde hij met de uit Nunspeet afkomstige Nadine Kettelarij. Na een aantal jaren in Amersfoort gewoond te hebben kwam het echtpaar, mede op verzoek van hier wonende familie, in 2017 naar Nunspeet. Met de komst van drie kinderen was er behoefte aan een ruimere woning. Dat er nu weer een verhuizing voor de deur staat was geen uitgestippeld plan. Nadine:,, Hoewel mijn man al geruime tijd bezig was met de studie theologie, was het nog niet duidelijk waar dat toe zou leiden en dus kochten we hier een huis. Maar al vrij snel werd duidelijk dat hij na zijn studie toch predikant zou worden en er een nieuwe woonplek zou gaan komen. Toch is dit een goede stap geweest. We wonen hier met erg veel plezier”.

Van de klas naar de kansel

Spencer Buth:,,De weg die ik heb bewandeld is niet een vanzelfsprekende geweest. Ik deed mijn werk als docent met plezier, maar ergens sluimerde in mij de wens om predikant te worden. Het was een dieperliggend besef van roeping. Je bent ingewonnen door de boodschap van Gods Woord en er ontstaat een innerlijke gedrevenheid om dat door te geven. Het was in het begin niet direct kristalhelder, maar meer een gevoel. Je praat er dan met enkele mensen over, waaronder dominee Buijs, die ik al kende voor we naar Nunspeet kwamen. Ook een ouderling in onze toenmalige gemeente in Soest stimuleerde mij om mijn innerlijke gedrevenheid serieus te nemen en ervoor te gaan. Ik was inmiddels wel al begonnen met de studie theologie in Apeldoorn. De studie vond ik zeker interessant, maar er waren zeker ook momenten van twijfel of ik op de juiste weg was. Docent zijn, de studie en een gezin met drie kinderen, alles bij elkaar echt pittig. Meermalen vroeg ik me af of ik er goed aan deed. Hoe zal het allemaal goed moeten komen en ben ik niet aan een avontuur begonnen, waar ik beter niet aan kon beginnen. Zowel praktisch als gevoelsmatig was er veel om goed over na te denken. In overleg met Windesheim is een goede oplossing gevonden om het lesgeven en de studie te kunnen combineren. Daarmee kwam er meer balans en nam mijn wens om door te zetten toe. De innerlijke roeping werd ook  sterker en ook het gevoel dat God mij op deze weg leidt heeft mij gesterkt in mijn beslissing om door te gaan. De combinatie studie en werk had ook positieve kanten. Door de afwisseling zat je niet steeds in de boeken en kwam je naast de theologische vraagstukken volop in contact met de werkelijkheid van alle dag met de studenten die vaak een afspiegeling van de samenleving zijn en me daarmee ook wel bij de les hielden. Ik heb me tot op de dag van vandaag daarin prettig gevoeld. Nu ik mijn ontslag heb ingediend is het ook goed. De coronatijd heeft het lesgeven er ook niet prettiger opgemaakt. We gaan ons nu op een nieuwe toekomst richten”. 

Om predikant te worden in de Christelijke Gereformeerde Kerk moet een aanstaand predikant toegelaten worden door een curatorium, een commissie bestaande uit enkele predikanten. Er vindt een gesprek plaats om te beoordelen of de kandidaat toegelaten kan worden tot de kerkelijke opleiding tot het ambt. Buth:,,Dit gesprek vond plaats gedurende de laatste periode van mijn studie. In juni 2017 werd ik door de commissie toegelaten. Voor je als student dan ook werkelijk op de kansel mag, moet er eerst een jaar voorbijgaan. In mijn geval paste dat prima want in dat jaar kon ik mijn studie afronden. In 2018 kreeg ik mijn preekbevoegdheid. Het was een lang traject, maar het was goed. Achteraf heeft het wat lang geduurd. Echtgenote Nadine vult aan:,,Het is goed zo en het was goed, achteraf zie je dat zeker. We hebben hierin ook Gods leiding gezien”. 

Op de kansel in Zaamslag

Met de preekbevoegdheid op zak begon een periode van proefpreken. Spencer Buth:,,De eerste dienst was in Enkhuizen. Daarna volgden er preekbeurten door het hele land, van Groningen tot Zeeuws-Vlaanderen. (Ik wilde alvorens een vaste plek te vinden toch eerst meer ,vlieguren’ maken). Dan kun je je beroepbaar stellen. En na er al enkele keren gepreekt te hebben, bracht de Christelijke Gereformeerde Gemeente van Zaamslag (gemeente Terneuzen) een beroep op mij uit, dat ik dus heb aangenomen. En daarmee zullen we de mooie Veluwe inruilen voor het Zeeuws-Vlaamse land. Nadine:,,Als mens bedenk je dit niet, maar dat zal ons leven zijn. Als je het verlangen hebt om Gods wil te doen en Zijn pad te volgen dan is het waarheen het ook gaat. Voor ons is het Zaamslag voor een ander misschien Zambia. Zo heeft iedereen zijn weg en uiteindelijk heeft niemand hier een blijvende stad. We hebben verkennende bezoeken afgelegd en zien de veranderingen met vertrouwen tegemoet. De weidsheid van het landschap en de ruime vergezichten spreekt ons zeker aan. Zaamslag kent een vrij kleine gemeente van zo’n 170 leden, maar het is een vitale gemeente met toch vrij veel jonge gezinnen met kinderen van de basisschool leeftijd. Nu er innerlijke zekerheid is, komt er ook weer rust. De kinderen zien de komende verandering een beetje als een avontuur. Ze zien zon, zee en strand en dat laten we maar even zo”

De bestaande pastorie in Zaamslag voldeed niet aan de eisen van de tijd en is verkocht. Voorlopig zal het gezin Buth een huurwoning betrekken tot er een geschikte woning is gevonden. Op zaterdag 4 september zal Spencer Buth in het ambt worden bevestigd en in de middagdienst zijn intrede doen als predikant van de Christelijke Gereformeerde Kerk.

AG
Uit de Veluwse Courant van mei 2021

3 REACTIES

  1. @ redactie ik neem aan dat u actie onderneemt op bovenstaande reactie, die op meerdere manieren ongepast is.

    Ik neem aan dat deze kabouter Plop niet voor Studio 100 werkt en op deze manier wat aandacht vraagt.

    Is ook een manier, Ploperdeplop voor onze toetsenbord held

  2. Bedankt voor je reactie. Wij hadden het nog niet gezien. Is inmiddels verwijderd.

  3. Een aanpassing kan ook nog zijn: het gaat om de CGK, Christelijke Gereformeerde Kerk. In het stuk wordt het vaak de Christelijke Gereformeerde Gemeente genoemd, dat klopt dus niet. Wel een plaatselijke gemeente van de CGK, dat kan dan wel weer.

Comments are closed.