Dreigende dwangsom voor gemeente Nunspeet

0
2908
Molenbeek is het gebied tussen de bestaande woonwijken De Brake en De Bunte. In de komende jaren komen hier 600 woningen. Er is inmiddels gestart met de voorbereidingen voor het bouwrijp maken en de wegen worden aangelegd. Begin 2017 kan gestart worden met de bouw van de eerste woningen.

NUNSPEET-  Door de gemeente Nunspeet wordt verzet aangetekend tegen een dreigende dwangsom welke de inspectie Leefomgeving en Transport dreigt op te leggen. 

Tijdens een controle is door een inspecteur van de inspectie geconstateerd dat de regels zijn overtreden bij de grondopslag binnen het bouwplan Molenbeek en het zanddepot op bedrijventerrein De Kolk. Nadat werd gedreigd met een dwangsom heeft het college van burgemeester en wethouders per mail een toelichting gegeven op de foto’s van de bezochte locaties om aan te geven dat er geen sprake is geweest van overtredingen. 

Hierop is door de inspectie echter totaal niet gereageerd. Het college wil nu ook schriftelijk de bezwaren toelichten. Overigens hoeft een eventuele dwangsom niet meteen betaald te worden. Pas indien blijkt dat de regels opnieuw worden overtreden kan de inspectie tot het invorderen van een dwangsom over gaan.