Sportbedrijf Nunspeet biedt notitie aan voor Swim2Play als nieuwe basis voor schoolzwemmen

1
773
Archieffoto

NUNSPEET – Sportbedrijf Nunspeet heeft een belangrijke stap gezet in de vernieuwing van het schoolzwemmen. Een notitie is aangeboden als schets en samenvatting van de oriëntatiefase bij de scholen, waarin de resultaten van het onderzoek naar Swim2Play worden gepresenteerd. Het voorstel is om vanaf het schooljaar 2023-2024 en verder Swim2Play als programmabasis te hanteren. Hiermee wordt het traditionele schoolzwemmen vervangen door een nieuwe opzet die zich richt op het spelenderwijs aanleren van alle vaardigheden om veilig te zijn in en rondom het water.

Het huidige model van schoolzwemmen wordt vervangen door Swim2Play, waarbij gedurende de basisschooltijd structureel zwemlessen worden aangeboden aan alle groepen. Een opvallend aspect van Swim2Play is dat elke groep elk jaar vijf weken achter elkaar zwemles krijgt. Het doel van deze vernieuwde aanpak is niet langer gericht op het behalen van zwemdiploma’s of het aanleren van specifieke zwemtechnieken, maar legt de nadruk op het spelenderwijs aanleren van alle vaardigheden die nodig zijn om veilig te kunnen bewegen in en rondom het water.

Op 14 maart 2023 heeft het college van burgemeester en wethouders tijdens een vergadering in principe besloten om Swim2Play door te voeren vanaf het schooljaar 2023-2024. De notitie van Swim2Play is vervolgens besproken tijdens de Commissievergadering Maatschappij en Middelen op 5 april 2023. De commissie heeft ingestemd met de invoering van Swim2Play en vraagt het college om in gesprek te gaan met de Eben Haëzerschool om mogelijke belemmeringen te bespreken die van invloed kunnen zijn op de beslissing om Swim2Play wel of niet door te voeren.

Het advies van het team, tevens de beslissing van het college, is om met inachtneming van de uitkomst van de bespreking in de commissie Maatschappij en Middelen over te gaan tot definitieve besluitvorming over de invoering van Swim2Play vanaf het aankomende schooljaar (2023-2024 en verder). Daarnaast is het belangrijk om de Adviesraad Sociaal Domein op de hoogte te stellen van het definitieve besluit.

Met de invoering van Swim2Play zet Sportbedrijf Nunspeet een belangrijke stap om het schoolzwemmen te vernieuwen en kinderen op een speelse manier de vaardigheden bij te brengen die essentieel zijn voor hun veiligheid in en rondom het water. Het definitieve besluit van het college wordt verwacht in de nabije toekomst, waarna de implementatie van Swim2Play kan beginnen in het aankomende schooljaar.

1 REACTIE

  1. In Duitsland kennen ze dit principe van ‘schoolzwemmen’ ook. Prachtg voor kinderen die al op vierjarige leeftijd bezig zijn met hun diploma’s. Maar kinderen die daar nog niet mee bezig zijn (bijv. omdat ouders er geen geld voor hebben), vallen er echt een beetje buiten de boot.
    De meeste van onze kinderen hebben hun diploma’s gehaald tijdens schoolzwemmen – met een paar gewone zwemlessen erbij. Zeker voor beneden-modaal gezinnen (zij die niet kunnen rekenen op allerlei toeslagen) is dit echt heel fijn.
    Het zou mooi zijn als het college dit facet meeneemt bij de bespreking van Swim2Play!

Comments are closed.