Herstructurering van aanpak vluchtelingenopvang en ambtelijke inzet

1
486
Foto : Pixabay

Al geruime tijd heeft een aanzienlijk deel van de ambtelijke organisatie zich toegewijd aan de vluchtelingenproblematiek. Gezien de voortdurende ontwikkelingen moeten we ervan uitgaan dat de opvang van vluchtelingen, ontheemden en statushouders, en alle daaraan gerelateerde taken, nog langdurig – en hoogstwaarschijnlijk structureel – een aanzienlijke inspanning van onze ambtelijke capaciteit zal vergen. Nu op landelijk niveau de vluchtelingenopvang steeds meer wordt losgekoppeld van crisisbeheersing en de benodigde ambtelijke inzet op steeds meer plaatsen begint te knellen, is dit een goed moment om onze huidige aanpak kritisch onder de loep te nemen.

Uit deze evaluatie blijkt dat het wenselijk en noodzakelijk is om:

 1. De huidige crisis-projectstructuur (verder) af te schalen.
 2. De huidige ambtelijke inzet voor de vluchtelingenopvang te beperken, zodat medewerkers meer ruimte krijgen voor hun reguliere taken.
 3. De aansturing en coördinatie van de ambtelijke inzet, de inzet van het Noodopvang Bestuurlijk Overleg (NBO) en het beheer van de (tijdelijke) budgetten voor de vluchtelingenopvang duidelijker te definiëren.
 4. Tijdelijk een projectleider en projectsecretaris aan te trekken en in te zetten.

Het Advies Team stelt het college voor om:

 1. In te stemmen met de voorgestelde projectstructuur.
 2. In te stemmen met de inzet van een projectleider en projectsecretaris tot eind 2023.
 3. De kosten van de projectleider en projectsecretaris te dekken uit de aangegeven dekkingsmiddelen.
 4. De burgemeester aan te wijzen als ‘bestuurlijk trekker’ en daarmee als het bestuurlijke eerste aanspreekpunt voor het taakveld ‘opvang van vluchtelingen, ontheemden en statushouders’.

Het college heeft besloten om in overeenstemming met het advies te handelen.

Deze herstructurering stelt de gemeente in staat om efficiënter om te gaan met de vluchtelingenopvang en de ambtelijke inzet op een duurzame manier te beheren.

1 REACTIE

 1. Dit artikel is niet erg duidelijk. Ik begrijp dat het goed is om crisisprojectstructuur af te schalen omdat alleen de plotselinge toename van Oekraiense vluchtelingen naar Nunspeet een soort crisis veroorzaakte die projectmatig moest worden opgepakt.
  Nu wordt de opvang van vluchtelingen / asielzoekers meer structureel. Daar moet men geen project voor opstarten maar een organisatorisch proces. Een project heeft een duidelijk doel en wanneer dat doel is gehaald, dan is het project afgelopen. Een proces is iets dat blijvend doorloopt.
  Wanneer er toch een ( tijdelijk!) project gaat worden opgestart met een externe projectleider, dan ben ik erg benieuwd naar het doel en de looptijd van dit project. Wat is het beoogde resultaat? Hierover wordt niets gezegd in het artikel en dat lijkt me juist interessant.

Comments are closed.