Lokaal Preventieakkoord

0
3107

NUNSPEET – ChristenUnie Nunspeet stelt een vraag aan het college over de uitvoering van het Nationaal Preventieakkoord op lokaal niveau.

De staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Paul Blokhuis, heeft op 23 november jl. een Nationaal Preventieakkoord gesloten met meer dan 70 maatschappelijke partners. In het akkoord staan eigen acties en gezamenlijke maatregelen om gezondheidsproblemen aan te pakken. Daarbij is er voor gekozen om in te zetten op drie thema’s waar potentieel veel winst valt te boeken: roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik. 

Arie Harteveld heeft op basis van het Nationale Preventieakkoord namens de ChristenUnie Nunspeet het college gevraagd: “Of zij bereid is om op basis van een analyse van lokale gezondheidsvraagstukken en aansluitend op de preventieprogramma’s die wij in Nunspeet al uitvoeren een Preventieakkoord te sluiten met lokale partners zoals sportclubs, horeca, scholen, supermarkten, GGD en de zorg?”

Het college heeft aangegeven dat de doelstellingen van het nationaal Preventieakkoord aansluiten bij de doelstellingen van het lokale gezondheidsbeleid. Daarin is o.a. sprake van een convenant met sportverenigingen op het gebied van alcoholpreventie en heeft toegezegd om n.a.v. het nationaal Preventieakkoord dat convenant te verbreden naar gezondheid in brede zin, zodat ook overgewicht en roken hierin worden opgenomen. 

Ook gaat het convenant uitgebreid worden van enkel sportverenigingen naar andere lokale partners zoals de kerken, het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), de GGD, huisartsen, onderwijs en welzijnswerk.