Nieuwe ATB-route meerwaarde voor toeristen en recreanten

1
1379

NUNSPEET –  In de nieuw aan te leggen ATB-route in Nunspeet wordt rekening gehouden met de bestaande wandel-, fiets- en ruiterroutes. 

Dat antwoord geeft het Nunspeetse college van burgemeester en wethouders op vragen van het raadslid Marc Konings van Gemeentebelang. Ingezet wordt op het voorkomen van conflicterende situaties tussen de gebruikersgroepen te voorkomen. Na de realisering van de route gaat dit tevens gelden voor eventueel nieuw aan te leggen wandel-, fiets- en ruiterroutes. 

Het ontwerp en de realisatie van de ATB-route wordt vooraf eerst besproken met Toerclub De Volharding. Een eerste overleg hierover moet nog deze maand plaats vinden. Het college zegt te streven naar een zo breed mogelijk draagvlak voor de nieuwe route. 

Aangegeven wordt dat het streven is de ATB-route aan te laten sluiten op een breder ATB-netwerk. Intentie is uiteindelijk te komen tot een Veluwe breed mountainbikenetwerk. Op dit moment zijn de natuurterrein beherende organisaties op de Noordwest-Veluwe in opdracht van de provincie Gelderland bezig met het opstellen van een recreatiezoneringskaart. 

Leidraad hiervoor is Natura2000. De kaart moet ook aangeven waar recreatieve activiteiten worden toegestaan. De verwachting is dat het zoneringsplan medio dit jaar wordt vastgesteld. Om vertraging bij de aanleg van de ATB-route te voorkomen heeft het Nunspeetse college Track en Trails verzocht toch een eerste ontwerp van de route aan hen voor te leggen. 

Realisatie van een mountainbikeroute sluit, zo zegt het college aan, bij de gemeentelijke ambitie om verschillende routenetwerken verder te ontwikkelen. Bovendien past het bij de doelstelling zo veel mogelijk mensen te laten sporten en bewegen. Een vaste route wordt dan ook gezien van meerwaarde voor toeristen en recreanten die de gemeente Nunspeet bezoeken. 

Voor met name de eigen inwoners wil het college de mogelijkheid open houden dan er ook op andere paden dan de vaste route met de mountainbike kan worden gefietst. Dat is ook de insteek van de beoordeling van het zoneringsplan.

1 REACTIE

  1. Als er geen verplichting is op de nieuwe route te mountainbiken heeft het geen zin zoveel hierin te investeren.
    Als wandelaar zul je blijven schrikken van de MTB-er

Comments are closed.