Verbouw Prinses Beatrixschool voor komst kinderopvang

0
1700

HULSHORST – De Prinses Beatrixschool in Hulshorst wordt voor een bedrag van 95.600 euro aangepast om hierin kinder(dag)opvang mogelijk te maken. Onderzoek heeft uitgewezen dat binnen het gebouw aanpassingen mogelijk zijn om de gevraagde opvang van Stichting Kindcentrum Nunspeet (SKN) te realiseren.

Onder meer moeten er in het gebouw twee slaapkamers worden ingepast in de bestaande berging en moet er een verzorgingsruimte komen met sanitair. De toegankelijkheid van het speelterrein moet worden aangepast, de afsluiting moet worden aangepast en de radiotoren moeten worden afgeschermd.

De kosten zijn geraamd door Norel Bouwgroep omdat dit bedrijf in het verleden ook verbouwingen heeft uitgevoerd in de school en daardoor bekend zijn met het gebouw. Het bedrijf gaat de aanpassingen ook uitvoeren.

De SKN gaat huur betalen aan de school die dit bedrag doorbetaalt aan de gemeente. De SKN heeft aangegeven met name bij de start veel extra kosten te hebben, onder meer in verband met de noodzakelijke inrichting. Om deze reden is de gemeente gevraagd om een groei in de huurprijs. Omdat de verbouwing, volgens het college een sterke relatie heeft met de leefbaarheid van Hulshorst wordt voorgesteld een bedrag van 4.500 euro te dekken uit het budget van het gebiedsfonds vitale kernen. Het bestuur van de school wordt gevraagd ook een financiële bijdrage te leveren omdat het mee profiteert van de kwaliteitsverbetering die het geheel met zich meebrengt voor de school.