Hervormd(e Kapel) Hulshorst

0
3969

HULSHORST – Hervormd Hulshorst hoort sinds jaar en dag tot de Hervormde Gemeente van Nunspeet en toch is het een ,bijzondere’ geloofsgemeenschap. Zij gaan zondags namelijk niet naar de kerk, maar naar de Kapel. En dat is een mooi en intiem kerkgebouw. Niet voor niets vinden –naast de normale erediensten- steeds meer trouwdiensten plaats, ook van bruidsparen van buiten de gemeente, die de kleinschaligheid van het gebouw bijzonder waarderen.  Samen met de kapel in Staverden behoort de Kapel in Hulshorst dus tot een geliefde trouwlocatie. 

Geschiedenis 

Om iets meer te weten te komen over de geschiedenis van de Kapel is het boek 60 jaar Hervormde kapel Hulshorst een goede leidraad. Voor de Tweede Wereldoorlog kerkten de Hervormde Hulshorsters in Nunspeet en gingen daar veelal lopend naar toe. Inclusief de kerkdienst was men dan bijna een halve dag van huis. Na WOII maakte het kerkelijk leven in Hulshorst een groeiperiode door en ontstond de behoefte aan een eigen kerkgebouw. Begonnen werd met een dienst in de christelijke basisschool. De schuifdeuren tussen twee lokalen konden open en de dominee ging tussen de deuren staan. Voor de ouderen was er een stoel, de jongere kerkgangers zaten boven op de schoolbanken. Later werd nog gekerkt in de Hoeve Groot Essenburg (de huidige antiekboerderij aan de Harderwijkerweg).

 

Na een aantal jaren van voorbereiding werd op 20 december 1950 de Kapel in gebruik genomen. De opening vond plaats door Ds. Beerekamp. De bouwkosten bedroegen f.80.000,- De kapel werd verwarmd met een op cokes gestookte kachel. Op zaterdagavond werd de kachel aangemaakt door koster Gerrit Reezigt. Hij werd later opgevolgd door Marinus Haze. De huidige koster is Geurt de Zwaan, die na 33 jaar kosterschap, eerst als vrijwilliger, daarna op contract en samen met de zoon van Reezigt, over enkele maanden tot de AOW’ers gaat behoren en het kosterschap neerlegt. 

In juni 1951 werd de luidklok van de kapel in gebruik genomen. Daarvoor werd op het kapel dak een klokkentorentje geplaatst. Deze klok was afkomstig van ,Huize Hulshorst’. De inscripties op de klok luiden -vertaald uit het Latijn- ,De naam des Heeren zij geprezen’ en ,Claude Fremy heeft me gemaakt anno 1692’. 

Door de loop der jaren maakte het kerkelijk leven in Hulshorst een ontwikkeling door. In 1983 vond een belangrijke bouwkundige uitbreiding plaats met zaalruimte en een kelderruimte. Onder Ds. De Graaf kreeg het verenigingsleven een nieuwe impuls. Naast club- en jongerenwerk, mannen- en vrouwenverenigingen ontstonden ook nieuwe Bijbelkringen, soms als uitloop van belijdeniscatechisaties of rondom een bepaalde straat. Dankzij een gift kon voor de jongeren ook de jeugdzolder worden gerealiseerd.

Een zelfstandige wijkgemeente

Tot 1991 was Hervormd Hulhorst in een tweetal wijken verdeeld. Eén wijk ten noorden en één wijk ten zuiden van de Harderwijkerweg. Door de kerkelijke groei werd besloten van Hulshorst een zelfstandige wijkgemeente (6) te maken. De bedoeling was om ook zo spoedig mogelijk een eigen predikant c.q pastoraal medewerker te benoemen. Op 14 juni 1991 werd kandidaat B.J. van der Graaf benoemd tot pastoraal medewerker in Hulshorst. Op 5 december werd hij na afronding van zijn studie benoemd tot predikant. Tot het gereedkomen van de pastorie aan de Zandhuisweg verbleef het gezin Van der Graaf in een bungalow op camping ,de Hoefslag’. In en schrijven bericht Ds. Van der Graaf:,,Voor mij als nog niet afgestudeerd theoloog, was het over de hele linie pionieren. Dat gold ook voor de nieuwe kerkenraad en de gemeente. Met zowel Confessionelen als Gereformeerde Bonders probeerde ik een bruggenbouwer te zijn. Het was hard werken, maar in de loop van de jaren begon er iets moois te groeien”. Als tweede predikant werd in 1998 Ds. Flikweert benoemd, die in 2003 naar Rijssen vertrok. De derde predikant werd Ds. L.P. Blom, die weer werd opgevolgd door Ds. Van Rumpt tot eind 2018. Beide predikanten vertrokken naar Barneveld. Sinds augustus 2020 is Ds. Gert de Kok (27) als predikant verbonden aan de Hervormde Gemeente Hulshorst. 

Het orgel

In 1952 kwam in de kapel een pijporgel te staan van J.C.Sanders uit Utrecht. Het orgel werd ,ingespeeld’ door Gradus Wendt, organist van de Bovenkerk in Kampen. Dit orgel heeft tot 1994 dienstgedaan in de Kapel, waarna het werd vervangen door een elektronisch Johannesorgel. Het oude pijporgel doet nog steeds dienst in de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt in Mussel (Drenthe). De wens om weer een echt pijporgel in de Kapel te krijgen werd bewaarheid. Op 27 november 2010 vertrok een gezelschap van 25 geïnteresseerden, met twee organisten waaronder Jan Mol, naar de Christelijk Gereformeerde kerk in Apeldoorn, waar het orgel na restauratie dienst zou gaan doen in de Kapel in Hulshorst. Samen met medewerkers van orgelbouwer Reil en vrijwilligers uit
Hulshorst werd het orgel gedemonteerd en vervoerd naar Heerde, waar het bij Reil werd nagekeken en diverse verbeteringen werden aangebracht. Dit orgel was door Reil in 1972 gebouwd. Het orgel wordt nu wekelijks bespeeld door meerdere organisten, waaronder Ferdinand van Dijk, Steven de Zwaan, Henri Visch en Bea Dijkgraaf. En als reserve is er altijd nog Jan Mol, die ondanks zijn 89 jaar nog altijd plezier beleeft aan het orgelspelen. Jan Mol was ruim 60 jaar vaste organist in de Sionskerk in Nunspeet.

De Kapel biedt in normale tijden plaats aan zo’n 200 gemeenteleden. Tijdens de coronacrisis kunnen ongeveer 60 á 70 kerkgangers een plaats vinden. Volgens koster De Zwaan was er aanvankelijk nog wat terughoudendheid, maar de laatste weken is het ’s morgens weer ,vol’ tot het maximum. Gehoopt wordt op betere tijden zodat de voltallige gemeente weer ter kerke  (beter gezegd naar de Kapel) kan gaan.

AG

Dit artikel is het eerst gepubliceerd in de Veluwse Courant als onderdeel van de rubriek: Uit de kerk geklapt.