Bijdrage van de gemeente aan filmvertoning in de open lucht

0
1693

NUNSPEET –  De Stichting Groei krijgt van de gemeente Nunspeet een bijdrage van 1.500 euro voor de vertoning van de film Wild in de open lucht op een veld aan de Petersom Ramringweg. Gevraagd was om een bedrag van drieduizend euro.

De belangstelling voor de vertoning zaterdag 4 augustus is dusdanig groot dat inmiddels een dag eerder een extra voorstelling is gepland. De stichting is in maart van dit jaar opgericht met als doel het organiseren van activiteiten welke de bosrijke omgeving van Nunspeet promoten. Op verzoek van Staatsbosbeheer worden dit jaar in totaal vier activiteiten gehouden in het kader van ‘de Natuur en de Beleving.”

Opzet is dat via Vluchtelingenwerk wordt getracht de beide avonden dat de film Wild wordt vertoond aan de bezoekers hapjes uit hun eigen land worden gepresenteerd door statushouders. Dit eventueel in originele kledij. De kosten van de vertoning van de film worden geschat op 7.500 euro. Het tekort op de begroting bedraagt drieduizend euro.

Het college van burgemeester en wethouders zegt dat het vanuit toeristisch perspectief een mooi initiatief van de stichting is om de film in de openlucht te vertonen. Het past ook bij het imago van de gemeente. Voor het maken van de film is door de gemeente eerder al 12.840 euro beschikbaar gesteld.

Een bijdrage van 1.500 euro wordt acceptabel gevonden. Het is aan de organisatie, zo vindt het college, het resterende tekort op te vangen via externe sponsoring of door te snijden in de kosten. Met het team sociaal overleg en de stichting wordt nog gekeken naar de mogelijkheden gratis toegangskaarten te verstrekken aan inwoners van de gemeente Nunspeet die vallen onder de Participatiewet.