College Nunspeet wil mogelijkheid onderstation faciliteren en zo  transportcapaciteit elektriciteitsnet vergroten

6
1571

NUNSPEET – Het college van B&W van Nunspeet wil met een grondaankoop een belangrijke stap zetten in het vergroten van de netcapaciteit voor levering van elektriciteit door Liander. Autosloperij Van Olst aan de Hullerweg is bereid het terrein waar autowrakken liggen opgeslagen en het achtergelegen agrarisch grasland aan de gemeente te verkopen. Het voorste deel zal Van Olst blijven exploiteren als autogarage. De gemeente gaat vervolgens de mogelijkheden onderzoeken om op het aan te kopen perceel door Liander een onderstation te laten bouwen. Daarmee zet de gemeente een belangrijke stap in de duurzaamheidsopgave. Door uitbreiding van de netcapaciteit kan woningbouw en bedrijvigheid weer worden aangesloten op het net en kan elektriciteit door zonnepanelen worden terug geleverd.

Wethouder Jaap Groothuis spreekt van een win-winsituatie: “Ik ben blij met de bereidheid van autosloperij Van Olst om de benodigde gronden te verkopen. Hiermee kunnen we een belangrijke stap zetten in het vergroten van de capaciteit van het elektriciteitsnetwerk.  Daarnaast verdwijnt met de aankoop (en de noodzakelijke sanering van het wrakkenopslagterrein) op deze locatie een bedrijf in de zware milieucategorie.” 

Op 1 juni a.s. buigt de gemeenteraad zich over het voorstel tot aankoop van de gronden. Wanneer de raad instemt met het voorstel van het college zullen vervolgens de nodige procedures worden opgestart. Mocht uiteindelijk de bouw van het onderstation op deze locatie toch niet wenselijk of mogelijk zijn, dan kan het terrein aan de lokale bedrijven worden uitgegeven (in een lichtere milieucategorie).  

6 REACTIES

 1. Geachte gemeenteraad,

  Wat gaat de gemeente voor deze gronden betalen? Krijgen de inwoners inspraak in deze transactie, die wordt gedaan van onze gelden? En wat kost het allemaal bij elkaar, inclusief het saneren van de omgeving? Wat normaal de verantwoordelijkheid zou zijn van de eigenaar van de grond en niet van de gemeente om de vervuiling van de verkoper op te ruimen mogen wij nu allen aan meebetalen?
  De gemeente heeft in recente jaren veel geïnvesteerd om bedrijventerrein De Kolk op te bouwen. Waarom wordt daar niet op grond die al van de gemeente is een onderstation gerealiseerd?

 2. Kort of lang..er zal hoe dan ook geïnvesteerd moeten worden om het electriciteitsnet toekomstproof te maken. Uitbreiding bedrijventerrein of woningbouw is met de huidige status bijna onmogelijk zo niet binnenkort onmogelijk.

 3. Hebben ze niet nog eigen grond in het bezit op de Kolk als het daar plaats zit je qua ligging beter en voordeliger want ik neem aan dat de andere grond voor de hoofdprijs gaat + de sanering van deze grond(of zit achterkamertjes politiek achter zoals wel vaker is geweest en bepaalde ondernemers wel heel veel invloed hebben)

  Verder belemmer je hier eventueel toekomstig woningbouw voor deze hoek maar nu moet ik zeggen dat ik niks met Groothuis heb na wat er over hem rond gaat.

 4. In ieder geval zijn ondernemers erbij gebaat dat het electriciteitsnet uitgebreid wordt. Zo ook woningbouw. Of deze hoek geschikt is voor woningbouw Aalt, denk het niet. Is veelal industrie/handelsgebied. Ik wilmer niet wonen in ieder geval.
  Achterkamertjespolitiek? Waarom?
  Jammer die sneer over Groothuis. Maar goed, het is in Nunspeet ontzettend moeilijk goed te doen.
  Kritiek okay..
  Maar suggesties wekken en mensen een sneer geven..
  Tsja..

 5. Mooie mogelijkheid. De Kolk is natuurlijk ook geen gekke gedachte, maar de groei met woningen gebeurt vnl in die hoek: ’t Hul Noord sluit daar ook goed op aan. Daarnaast is dit nu al het punt waar de 50Kv vanaf Harderwijk binnenkomt. Die liep vroeger via de hoogspanningsmasten langs de Heuvelweg naar het huidige onderstation naast de sporthal Feitenhof. Maar daar is geen fysieke ruimte voor uitbreiding.
  Een nieuw station op de plek van de sloperij bied dus heel veel mogelijkheden en voordelen, en vergemakkelijkt ook het upgraden van de lijn naar Harderwijk, die dan vanaf daar het oude station kan voeden.
  En of we het willen of niet, de discussie windmolens of windparken zal ook aan die kant van ons dorp gebeuren mocht het zover komen.

 6. Het bestaande onderstation lijkt al voorbereid te zijn op 150kv naar binnen en 20kv verder, maar er wordt gewacht “Vanwege een lagere groei van de belasting dan eerst voorzien”.
  Dus als Nunspeet meer stroom nodig heeft, dan lijkt dat volop te kunnen… Nu is er enkel 50kv uit Harderwijk.
  https://webkaart.hoogspanningsnet.com/index2.php#14/52.3777/5.7994
  Station:
  Naam: Nunspeet
  Land: Nederland
  Type: Trafostation
  Afkorting: NS
  Spanningen: 50-10 kV
  Beheerder primair: Liander
  Beheerder secundair: Liander
  In dienst: 1952 – heden
  Opmerkingen:
  Momenteel 50/10 kV. Inmiddels verbouwd en berekend om op 150 kV te gaan op termijn. 20 kV aangebouwd in 2016 (bron: Liander KCD) maar is niet in actief gebruik totdat 150 kV is doorgevoerd. Vanwege een lagere groei van de belasting dan eerst voorzien wordt dit station de komende jaren nog niet op 150 kV gebracht, zie Liander KCD.

Comments are closed.