Grote betrokkenheid vormt recreatiezoneringsplan

7
719

Er is de afgelopen maanden veel geïnvesteerd in communicatie met bewoners, gebruikers en ondernemers over recreatiezonering op de Veluwe. Met de input van veel betrokkenen ligt er nu een recreatiezoneringsplan dat moet zorgen voor een goede balans tussen natuur en recreatie. Daarmee wordt kwetsbare natuur ontzien en blijft goede recreatie mogelijk. De provincie, terreinbeheerders en gemeenten werken daarvoor nauw samen. 

Gezamenlijke visie

Als er in de komende jaren niets gebeurt verdwijnt er kwetsbare natuur in de Veluwse Natura 2000-gebieden. Denk aan vogelsoorten, reptielen en enkele plantensoorten. Daarom trekken  terreinbeheerders, ‘groene’ experts en provincie Gelderland gezamenlijk op. Recreatiezonering is een onderdeel van verschillende natuurherstelprogramma’s, die bijdragen aan het herstel van de Veluwse biodiversiteit.

Goede basis voor de toekomst

Gedeputeerde Peter van ’t Hoog: “Terreineigenaren, gemeenten, bewoners- en gebruikersorganisaties en ondernemers hebben een belangrijke rol gespeeld bij het maken van het plan. Er zijn evenwichtige keuzes gemaakt met oog voor de verschillende belangen. Soms ging dat gepaard met heftige discussies. Maar dat heeft wel geholpen om een goede balans te vinden. Daarmee leggen we een goede basis voor de toekomst van de Veluwe. Veel dank aan iedereen die zich hiervoor heeft ingespannen”. 

Kaart en maatregelen

De zoneringskaart geeft in grote lijnen weer op welke plek meer nadruk ligt op recreatie en op welke plek meer op natuur. Bij de kaart horen zoneringsmaatregelen om dat te bereiken. Voorbeelden van te nemen maatregelen zijn het verleggen en sluiten van paden, aanpassen van routes en tijdelijke omleiding tijdens het broedseizoen. Maar ook het verbeteren of realiseren van recreatieve voorzieningen als een wildobservatiepunt of een nieuwe uitkijktoren. Recreanten worden beter geïnformeerd over de toegangsregels in gebieden en tenslotte wordt waar nodig handhaving meer ingezet.

Over de kaart en maatregelen zijn vele gesprekken gevoerd met onder meer omwonenden en ondernemers. Dat heeft op een aantal locaties geleid tot aanpassing van de zoneringskaart. 

Op grote delen van de Veluwe komt de zonering al overeen met de huidige inrichting en het gebruik van de terreinen en zal men geen of weinig verandering gaan ervaren. Op een aantal plekken zijn de maatregelen wat ingrijpender, maar voorop staat dat de Veluwe toegankelijk en beleefbaar blijft. Provincie Gelderland werkt samen met partners aan een mooie gezonde Veluwe, waar de bewoners en de bezoekers van elders ook over 30 jaar nog van kunnen genieten. 

Van ons allemaal

Komende weken kunnen alle betrokken gemeenten reageren op het zoneringsplan. In 2022 start de vaststellingsprocedure door Gedeputeerde Staten van Gelderland. In februari/maart 2022 is er de mogelijkheid een zienswijze in te dienen. Het volledige recreatiezoneringsplan, de zoneringskaart en een samenvatting zijn te vinden op www.recreatiezoneringopdeveluwe.nl

7 REACTIES

 1. Houd er wel rekening mee dat bij de opstelling van dit plan, dezelfde clubs zitten die ook de drama,s hebben veroorzaakt die in de Oostvaarders plassen plaatsvonden.

 2. Nu ik toch bezig ben.
  Jaren geleden werd ik nog vol goede moed, deelnemer van een door onze gemeente uitgeschreven onderzoek naar de Randmeerkust. Ik meen dat het iets met Waterfront werd genoemd.
  Vele avonden trok ik naar het gemeentehuis waar dus de volgens henzelf ter zake kundigen, uitgebreid uitleg gaven aan onze club.
  In de lente konden ook wij, de deelnemers, onze instemming met het project mededelen.
  We kregen op die laatste avond allemaal een stapel groene plakkertjes die we op een kaart van het Randmeer mochten plakken.
  Op mijn vraag waarom we daarbij geen rode stikkers werden uitgereikt, werd geantwoord dat de stikkers dienden om de urgentie van projectvoorrang te illustreren.
  Het onderwerp waarop de meeste stikkers zaten kreeg voorrang bij de uitvoering.
  Tegen het onderwerp stemmen was blijkbaar onmogelijk.
  Daar heerste dus onze ware democratie.

 3. Hoe volg je het poldermodel?

  Door te benadrukken dat we het ‘samen’ doen, dat meedoen het belangrijkste is.
  En dat afwijken, tegenspreken en bekritiseren nu even onkies is. Alles voor de kwetsbare natuur, wie kan daar nu tegen zijn? Het besluit is vaak al genomen.

 4. Beste Jaap. Zo komt splinter door de winter.
  Tegenwoordig steken steeds vaker clubs de kop op die beschermend voor een zorgvuldig uitgezocht onderwerp of persoon zijn.
  Men richt bijvoorbeeld een club op die de belangen van Mongooltjes verdedigt. Daar kan ik niet tegen zijn want dan heb ik automatich een hekel aan Mongoooltjes, (terwijl dat helemaal niet het geval is)
  Hetzelfde gebeurt met de gekleurde medemens. Als ik richting zo iemand protesteer over een misstap van hem, ben ik automatisch een racist. De deugende medemens vind altijd wel iemand of iets dat beschermd moet worden. Door de bomen zien we het bos niet meer.
  Als een vrouw zich misdraagt en ik zeg daar wat van, kom ik in de hoek van seksisten terecht
  Als een hond tegen me op staat te rijen, of katten in mijn tuin schijten, en ik maak daar daar een opmerking over, krijg ik trammelant met de dierenpartij.

  • Beste meneer Harmen Goris.dd,

   Mongolen wonen in Mongolië. De mensen die u bedoelt, noemen we mensen met het syndroom van Down.
   Overigens begrijp ik niet wat deze groep mensen én de andere die u hierboven noemt te maken hebben met het recreactiezoneringsplan. Maar mogelijk ben ik daar te beperkt voor.

 5. Nog maar een keer. Mongooltjes(niet denigrerend bedoelt) werden al eeuwen zo genoemd, omdat bij veel van hen de erfelijke Mongolenplooi rond hun ogen voorkomt(dit is een erfelijke verandering van de stand van hun ogen die vast wel ergens goed voor is, en vaak voorkomt bij personen die tot het Mongoloïde ras behoren(Chinezen, Mongolen, Tibethanen, Nepalezen, enz) En kom me nu niet aan met het deugende gegeven dat rassen onder mensen niet bestaan.
  Bovenstaande werd opgeschreven om duidelijk te maken dat inspraak van burgers bij ambtenarenzaken, vaak geen enkele invloed hebben op het al in acherkamertjes besliste resultaat.
  Maar uw opmerking deugt in ieder geval wel.

  • Wat mij opvalt in comments van de heer Goris, is dat hij omzwervingen maakt, die uiteindelijk niets met de bepaalde thema’s te maken hebben. Geen idee met wel doel..maar het lijkt erop dat dat het uit de tent lokken van mensen is.
   Op denigrerende, soms zelfs met vleug discriminatie, wijze zet hij mensen,groeperingen neer.
   Over betreffende thema‘s discussiëren is daarom totaal nutteloos.
   Ik persoonlijk ga me niet meer uit de tent laten lokken en zal niet meer op niet ter zake doende comments van de heer Goris reageren.

Comments are closed.