Helder Nunspeet uit zorgen en teleurstelling na gesprek met Gemeentebestuur

20
1797

NUNSPEET – Na een toelichtend gesprek op 25 april jongstleden met de burgemeester en gemeentesecretaris van Nunspeet, uit Helder Nunspeet haar teleurstelling over de brief die zij ontvingen na afloop van dit overleg. De sfeer van het gesprek stond in schril contrast met de inhoud van de brief die de groep nadien ontving.

In het gesprek toonde de burgemeester interesse in het helpen oplossen van kwesties die in het zwartboek van Helder Nunspeet zijn benoemd. Echter, de brief die daarop volgde leek een andere toon aan te slaan, met vermelding van mogelijke juridische stappen tegen het burgerinitiatief.

Helder Nunspeet wijst erop dat de gemeente Nunspeet beschikt over documentatie en feiten die in het zwartboek zijn aangehaald, inclusief correspondentie, verslagen, en adviezen. Het burgerinitiatief merkt op dat verzoeken om informatie vaak moeizaam verlopen en dat sommige stukken ontbreken of geheim worden gehouden.

Het dieptepunt werd bereikt toen de gemeente dreigde met juridische stappen tegen het burgerinitiatief, wat volgens Helder Nunspeet een poging lijkt om hen het zwijgen op te leggen.

“Het had meer voor de hand gelegen dat u uw bezorgdheid had uitgesproken over het feit dat er zoveel burgers, uw kiezers in uw gemeente een (zeer) ontevreden gevoel hebben over de manier waarop ze behandeld zijn,” aldus het burgerinitiatief.

Helder Nunspeet kondigt aan dat zij het zwartboek hebben overhandigd aan de Minister van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties, de Inspectie Leefomgeving en de Commissaris van de Koning in Gelderland, voor verder onderzoek naar de gemelde onregelmatigheden.

Ondanks tegenwerking blijft het burgerinitiatief zich inzetten voor het algemeen belang en transparantie van het lokale bestuur. Er wordt samengewerkt met andere initiatieven zoals dat in Ermelo, waar vergelijkbare zorgen leven.

Tot slot benadrukt Helder Nunspeet dat hun grieven niet gericht zijn tegen individuele wethouders. Zij roepen op tot meer openheid en eerlijkheid in lopende dossiers, waarbij inwoners een gelijkwaardige stem verdienen.

Reactie Helder Nunspeet op Brief en Persbericht 25-4 van Gemeente Nunspeet 1.2 (2)

 

 

20 REACTIES

 1. Wat een hoofdletters in de kop! En wat een tegen-dreigementen. Je zou er als gewone burger bijna bang van worden.
  Beste Helder Nunspeet-mensen, vecht dit alsjeblieft binnenskamers uit. Wat mij betreft voor de rechter. Maar maak er in de pers geen ja-nee-spelletje van richting het burgerlijk gezag! Daar zitten vredelievende burgers van Nunspeet, die nog nooit mot hebben gehad met B&W, echt niet op te wachten.

 2. Helder Nunspeet..
  Er is duidelijk aangegeven dat jullie met feiten hebben te komen als onderbouwing van het zwartboek. Jullie geven er geen gehoor aan en beginnen nu een potje zielig te janken omdat jullie wellicht juridisch aangepakt zullen worden.
  Als je dan zo zeker bent van je zaak hoef je nu toch niet bang te zijn voor deze eventuele juridische stappen?
  Dat jullie dit zien als zijnde dat jullie het zwijgen opgelegd dreigt te worden..
  Dan zegt dit heel veel over het vertrouwen wat jullie zelf in de hele zaak hebben als het dan uiteindelijk door het gerecht bekeken wordt.

  Uiteindelijk kunnen jullie je in de pers heel netjes voordoen. Door nog even te melden dat de grieven niet gericht zijn op individuele wethouders.
  Jullie zwartboek laat echter heel anders zien.
  En dan afsluiten met openheid,eerlijkheid en gelijkwaardigheid?
  Jullie snappen er heel helder..helemaal niets van!

 3. Treurig dat deze mensen hun eigen nest zo bevuilen. Wie bewijzen ze hier nu een dienst mee?
  Het is allemaal voor het eigenbelang. En dat op basis van ongefundeerde beschuldigingen en verdachtmakingen waarbij zelfs niet geschuwd wordt, zonder bewijs, op bijzonder beschadigende wijze iemands integriteit in twijfel te trekken. “Helder Nunspeet??” ik dacht het niet, “Troebel Nunspeet” past beter!

 4. Huilie huilie Nunspeet i.p.v. helder Nunspeet. Wat willen jullie nu, dat er een extern onderzoek wordt gestart, voordat jullie met feiten komen?
  Dus mijn belastinggeld moet besteed worden aan jullie niet-onderbouwde verdachtmakingen? En dan achteraf weer zeuren dat er geld wordt verspild aan externen?

  • Maar dan kunnen ze misschien aantonen dat er geld is verspild (voor hun). Hebben ze toch hun zin.
   🙂

   • Ze zijn nogal benauwd voor dat externe onderzoek. Zij menen dat dergelijke stappen door de gemeente bedoeld zijn om ,zoals je leest in dit artikel, bedoeld zijn om dit „burgerinitiatief „ zoals ze het zelfs al noemen, om hen het zwijgen op ge leggen.
    Dus verre van hun zin krijgen..

    Lijkt mij dat extern onderzoek pas zin heeft wanneer deze club met onderbouwing komt voor het zwartboek.
    Gezien ze dit niet kunnen of willen bewerkstelligen riekt dat zwartboek naar laster.

 5. Tja de communicatie laat te wensen over maar in de kern hebben ze absoluut een punt, zaken worden mondeling geregeld, mondelinge afspraken worden vervolgens niet nagekomen. ik heb respect voor Groothuis want hij heeft een moeilijke taak, maar hij werkt wel in standje 1800, lekker handje klappen, mannen onder elkaar ipv zaken publiek doen. Dat is best irritant, wees gewoon open en transparant, zet jezelf niet voor lul door woo verzoeken tegen te vechten, dat scheelt een hoop onrust en onnodig helder nunspeet gedoe

  • Dat punt zullen ze moeten onderbouwen met feiten. Waartoe ze in de gelegenheid zijn gesteld

  • Ook voor jou geldt..
   Onderbouw hetgeen je hier stelt.
   Ook jij trekt en publiek een wethouder met naam en toenaam door de stront.
   Lekker makkelijk.

   • Het is toch algemeen bekend dat Groothuis probeert een memo onder tafel te houden (google even op memo woo Nunspeet), en dat helpt echt niet als er zoveel gedoe al om hem heen hangt (lees je even alle artikelen over hem, daar komt het handjeklap gevoel vandaan).

    • Onder tafel houden is iets anders dan niet openbaar maken. De Wet Open Overheid is van 2022, en kent uitzonderingen, w.b. openbaarmaking. Daarop beriep het collega zich in eerste instantie. Veel Nederlandse gemeenten volgden deze rechtsgang met interesse. Een nieuwe wet kan nu eenmaal voor vraagtekens zorgen. Nu er een rechterlijke uitspraak in deze is, zal Nunspeet de memo heus wel openbaar maken. Dit Groothuis aanrekenen als ‘de grote fout’, klopt m.i. niet…

   • Ik hoef niets te googelen.
    De heren van Helder Nunspeet hebben alles opgelepeld in hun zwartboek.
    Ik wacht rustig af of ze alles met feiten kunnen onderbouwen wat hen meerdere malen gevraagd is. As dan kun je oordelen.

  • Helder Nunspeet heeft geen punt.

   De ‘feiten’ waarmee ze strooien zijn meningen en ervaringen van teleurgestelde Nunspeeters. Ik heb het sterke vermoeden dat het zwartboek een opsomming is van aannames, verwachtingen en sterke overtuigingen van de direct omwonenden bij de genoemde plannen.

   Deze aannames, verwachtingen en sterke overtuigingen hebben betrekking op een recht wat omwonenden denken te hebben maar wat in de praktijk niet bestaat. Zoals het recht van uitzicht.

   Want laten we heel duidelijk zijn; iemand die gaat bouwen zoals een projectontwikkelaar of particulier heeft geen verplichting om met de aangedragen punten vanuit de omgeving iets te moeten doen. Als het plan past binnen Nederlandse wet- en regelgeving en gemeentelijk beleid en hiernaast alle onderzoeken zoals flora en fauna (bij grote projecten) geen aanleiding geven om het plan aan te passen dan mag een projectontwikkelaar, maar even goed ook een particulier, het plan uitvoeren. Dat heet eigendomsrecht in Nederland, Google maar.

   Om als gemeente objectief te kunnen beoordelen of iets past moet diegene die wil bouwen zijn huiswerk goed doen. Dat heeft helemaal niets te maken met het jaar 1800, handjes klappen of mannen onder elkaar dat is kortzichtig. Zoals gebruikelijk gaat iedereen die wil bouwen in gesprek met de gemeente. Wij zullen allemaal wel begrijpen dat een gesprek over een schuur in je achtertuin een ander soort gesprek is dan wanneer je 10 woningen wilt bouwen. Want over die 10 woningen heeft een gemeente namelijk meer te zeggen dan over de schuur in je achtertuin.

   Maar goed.

   Iedereen staat ook in zijn recht om iets te vinden van hoe een gemeente haar rol vervult.

   Maar het moet klip en klaar dat je geen (forse) beschuldigingen uit naar wie dan ook zonder met bewijzen te komen. Dat is laf en toch ook wel kortzichtig om direct te zeggen dat ze deze gegevens enkel met een externe partij willen delen.

   Dus heren; stop met verstoppertje spelen en als jullie ervan overtuigd zijn dat je iets hebt maak het openbaar.

  • Blijkbaar gemist waar de openbaarwording mbt het Woo verzoek over ging. Het ging over de procedure niet over de inhoud!

 6. Gefeliciteerd, deze drie heren hebben de trofee van de ‘meest hypocriete jankeballen’ gewonnen, al tientallen jaren niet uitgereikt in Nunspeet. ‘Nee, we richten ons niet op individuele wethouders’. Om vervolgens in de brief te melden dat ze zich niet richten op 3 van de 4 wethouders. Dan blijft er maar één over. Hoezo stellen ze dat ze zich niet richten tegen één individuele wethouder? Laf en laaghartig noemen we dat. En nee, de gemeente wil deze drie heren niet monddood maken zoals ze zichzelf slachtofferen. De gemeente wil de Nunspeetse samenleving beschermen tegen het gedrag van deze drie heren. En dat is van het grootste belang, want dit soort gedrag is een gevaar voor de Nunspeetse samenleving. Aanpakken dit soort mensen!

  Wethouder Groothuis wil ik graag succes wensen met zijn enorme inzet voor de Nunspeetse samenleving! Laat u zich niet leiden door enkele individualistische gefrustreerde inwoners vol eigenbelang!

  • Zo snel mogelijk een standbeeld voor deze man. De Nunspeetse vastgoedbaronnen staan in de rij voor sponsoring

 7. De burgemeester dreigt met juridische stappen. Je moet het lef maar hebben, ze weten heel goed dat ze jarenlang dezelfde personen hebben bevoordeeld. Neem de stikstof aankoop voormalig GPS, enorme bedragen heeft de gemeente betaald voor gebakken lucht. Maar wethouder Groothuis mag natuurlijk niet bekend maken hoeveel gemeenschapsgeld hiermee verbrast is en rijken nog rijker zijn gemaakt.

 8. Steven..ten voeten uit. Potje droeftoeteren.
  Altijd negatief. Echter ,ook hier weer, zonder onderbouwing met feiten.

 9. Ik heb het zwartboek doorgenomen, met name wat geschreven is bij één specifiek dossier waar ik inhoudelijk blijkbaar veel meer kennis van heb dan de opstellers van het zwartboek (niet als betrokkene of belanghebbende, maar als belangstellende). Hoewel ik geen mening heb over de intenties wat door middel van dit zwartboek wordt beoogd, dat laat ik aan de indieners, heb ik wel een mening over feitelijke onjuistheden. Er is namelijk ook een WOO-verzoek openbaar inzake dit dossier, en als je de hierin openbaar gemaakte stukken doorneemt, komt er een iets genuanceerder beeld naar voren dan nu wordt geschetst. In het zwartboek wordt mijns inziens een heel eenzijdig beeld geschetst van de situatie, om op die manier de gemeente en wethouder zo negatief mogelijk weer te geven. En hoewel er uiteraard sprake kan zijn van enige vooringenomenheid van een wethouder, daar heb ik nogmaals geen mening over, is het wel van belang dat dit dan wordt gepresenteerd op basis van een correct getrouw beeld van de situatie. Verder worden bij elk dossier de vermeende onjuistheden genoemd, genummerd en wel. Als we daar even met de stofkam doorheen gaan en alle tekstuele ‘dubbelingen’ eruit halen, dan blijft net aan de helft over.

  Het eenzijdig schetsen van de feitelijke situatie en het aandikken van alle vermeende onjuistheden doen bij mij de indruk ontstaan er eerst een conclusie is getrokken, waar vervolgens het dossier bij is gezocht, in plaats van andersom. Het is nu wachten op zwartboek 2.0, waar éérst een inhoudelijk goed dossier, voorzien van echte bewijzen, wordt overlegd, waarna op basis daarvan conclusies kunnen worden getrokken. Zolang dat zwartboek 2.0 er niet is, steun ik de Gemeente van harte in hun juridische stappen. Want zonder bewijzen en zonder echt eerlijk verhaal, is het zwartmaken van wethouders en anderen niet eerlijk daarmee absoluut onaanvaardbaar.

Comments are closed.