Geslaagde werkbezoeken bij Huisartsenpraktijk Elspeet en Buurtpreventieteam Elspeet

0
430

Op donderdag 14 maart jl. bracht een deel van de SGP-fractie werkbezoeken bij Huisartsenpraktijk Elspeet en bij Buurtpreventieteam Elspeet (BPT). Raadsleden Johan van den Hoorn, Reinier de Bruin, Gerrald Bronkhorst en Marien Klein werden ontvangen door dokter Peters. Ruim een jaar geleden heeft hij de praktijk aan de Ds. Kalshovenweg overgenomen. Daar werd de noodzaak voor betere huisvesting direct zichtbaar. 

Het gesprek ging ook vooral over de plannen voor een medisch centrum, waar dokter Peters al jaren mee bezig is. “Het initiatief van dokter Peters is al jaren in ontwikkeling. Het is inmiddels ruim bekend dat de bouwkosten zo gestegen zijn, waardoor de bouw momenteel nog niet is gestart” geeft Reinier de Bruin aan. Hij vervolgt: “Wij hebben jaren terug al onze steun uitgesproken voor het initiatief, ook door onze voorgangers. En hopen dat er alsnog voortang in de realisatie kan komen” Het risico is dat Elspeet zonder arts, zonder apotheek en zonder medische betrokkenen komt te zitten. 

Na het gesprek met dokter Peters gingen de raadsleden door naar het Buurtpreventieteam Elspeet. De coördinatoren van het BPT gaven een indruk van het werk dat zij verrichten. Met duidelijk resultaat. Raadslid Johan van den Hoorn: ‘Het aantal inbraken ligt beduidend lager dan omliggende kernen. Het BPT krijgt bijna dagelijks een belletje of bericht. Wij hebben uiteraard onze waardering uitgesproken voor de vrijwillige inzet van deze betrokken Elspeters!” De coördinatoren hebben ook de uitdagingen en wensen gedeeld. Van den Hoorn vervolgt: “De SGP-fractie zet zich verder in om initiatieven die bijdragen aan meer veiligheid te ondersteunen. Daarom wil de SGP buurtpreventie en dergelijke initiatieven stimuleren. Daar hebben we in verkiezingstijd aandacht voor gevraagd en blijven we ons voor inzetten.”