Motie over brandweerauto aangenomen 

0
394

NUNSPEET – Tijdens een recent debat in de gemeenteraad hebben de verschillende fracties hun bezorgdheid geuit over de recente ontwikkelingen omtrent de brandweerzorg in de regio. Recentelijk is aan het licht gekomen dat het extra natuurbrandbestrijdingsvoertuig, dat in de zomermaanden in de post Nunspeet zou worden gestationeerd, toch niet gegarandeerd de hele zomer beschikbaar zal zijn, maar deel uitmaakt van een zogenaamde ‘reservepool’.

Het debat werd aangewakkerd toen SGP-fractievoorzitter Harm Jan Polinder het initiatief nam voor een zogenoemde ‘motie vreemd aan de orde van de agenda’, mede ingediend door de andere raadsfracties: “In de motie hebben we aangegeven dat dit niet overeenkomt met eerdere afspraken. In 2019 heeft de veiligheidsregio bezuinigingen doorgevoerd als gevolg van wanbeleid. Een van de maatregelen was het vervangen van een combivoertuig door een basisbrandweerauto. In tegenstelling tot het combivoertuig is de basisbrandweerauto niet geschikt voor natuurbrandbestrijding. Hierdoor zouden we dus één van de twee voertuigen die geschikt zijn voor natuurbrandbestrijding verliezen. Destijds hebben we daar een motie over ingediend.”

Naar aanleiding hiervan heeft het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio besloten dat gedurende de zomermaanden een trainingsvoertuig, wel geschikt voor natuurbrandbestrijding, in Nunspeet zou worden geplaatst. “Nu is ons echter tijdens een recent bezoek aan de brandweerpost gebleken dat er opnieuw sprake is van een onvoorziene wending: dit voertuig maakt plotseling deel uit van een ‘reservepool’ en kan op elk moment uit Nunspeet worden weggehaald. Dit is zorgwekkend, onverstandig en in strijd met eerdere afspraken. Daarom heb ik deze motie ingediend, die raadsbreed steun heeft gekregen. De gemeenteraad geeft hiermee een krachtig signaal af aan de VNOG: houd u aan uw woord en kies voor veiligheid.”