Gemeentebelang stelt vragen over ATB-routes

0
3683
Marc Konings van Gemeentebelang

NUNSPEET – Gemeentebelang heeft enkele schriftelijke vragen gesteld aan het college over de ontwikkeling van ATB-routes. In veel Veluwse gemeenten zijn de plannen om te komen tot een officiële mountainbikeroute in een vergevorderd stadium. Ook in Nunspeet staat een ATB-knooppuntenroute op de agenda voor uitvoering. Gemeentebelang is blij met de ontwikkeling van ATB-routes, maar vraagt ook aandacht voor vrije toegang.   

Participatie

Gemeentebelang stelt onder andere de vraag of de randvoorwaarden en belangen van direct betrokkenen, zoals Tourclub De Volharding en Staatsbosbeheer, in voldoende mate zijn meegenomen bij de ontwikkeling en realisatie. In vergelijkbare trajecten in andere gemeenten zijn routes aangelegd waar het karakter van bospaden met smalle paden en ongelijke bodem volledig is verdwenen. Hetgeen de kwaliteit van de natuur aantast en ook niet  de behoefte van de ATB-ers vervult, omdat zij juist gebruik willen maken van de oorspronkelijke kenmerken van het bos. 

Het bos is open voor iedereen

Daarnaast wil Gemeentebelang het bos open en toegankelijk houden voor iedereen. Volgens Marc Konings van Gemeentebelang is het belangrijk de bestaande fietsknooppunten en de wandelpaden zoveel mogelijk gescheiden te houden. Iedereen moet op zijn of haar eigen wijze en in veiligheid kunnen genieten van de bossen. Daarnaast wordt aangegeven dat men ervan uitgaat dat het realiseren van een officiële ATB-route niet gaat leiden tot het afsluiten van de rest van de bospaden. In veel andere gemeenten is dit wel het geval maar dat zou volgens Gemeentebelang een onwenselijke ontwikkeling zijn omdat dit juist de toegankelijkheid voor onze inwoners beperkt.

Samenwerking

Tenslotte vraagt Gemeentebelang of de samenwerking met andere gemeentes gezocht is om aansluiting te krijgen bij het knooppunten netwerk wat al voor een deel gerealiseerd is bij de buurgemeenten. Dit verhoogt de toegevoegde waarde van de ATB-route in Nunspeet en is dus goed voor de uitstraling van Nunspeet als toeristische trekpleister.

Het college zal binnenkort reageren op deze vragen en zal de onderwerpen meenemen in de overleggen over de ATB-route.