De wolf; intense haat of bewondering?

23
6058

Vandaag de dag is het niet meer de vraag of de wolf er is, maar is het de vraag wat de effecten zijn van de aanwezigheid van de wolf in een natuur en samenleving die de wolf niet kent en niet weet hoe er mee om te gaan. Koos Meijer, fractievoorzitter van CDA Nunspeet, heeft het college van B&W van Nunspeet o.a. de vraag gesteld op welke wijze de bevolking geïnformeerd kan worden hoe te handelen bij een mogelijke ’ontmoeting’ met een wolf of wolven.

In de onderbouwing van zijn vragen heeft Koos Meijer de actuele wolvenproblematiek zo breed mogelijk in kaart gebracht en daarbij toegepitst op de Nunspeetse situatie. Hij constateert dat de aanwezigheid van de wolf aanleiding is voor het ventileren van veel, soms lijnrecht tegenover elkaar staande standpunten van bijvoorbeeld natuurorganisaties, politieke bestuurders en schapenhouders. De natuurfilosoof Martin Drenthen verwoordde die standpuntenverharding door te stellen dat het dier zowel intense haat als intense bewondering oproept met daaraan gekoppeld de klassieke tegenstelling tussen twee natuurvisiestromingen: beheren versus de natuur zijn gang laten gaan.
Het samenwerkingsorgaan ‘Wolven in Nederland’ streeft naar een conflictarm samenleven met wolven door draagvlak voor de wolf te creëren. Politieke partijen zijn nu aan zet omdat de aanwezigheid van de wolf om een duidelijk beleid vraagt over hoe wij met dit zwaar beschermde dier moeten omgaan. 

Betrouwbare waarnemingen van faunabeheerders geven aan dat er op de Noord-Veluwe, dus ook op de Nunspeetse gronden, mogelijk drie wolven jagen. Roedelvorming is dan aannemelijk en bij een gemiddelde worp van vier wolvenpups kan de roedel na twee jaar uit tien wolven bestaan. In 2016 heeft CDA Nunspeet zich ingezet om de moeflon in de enige Nederlandse vrije wildbaan voor moeflons te behouden en met succes. Er zijn toen tussen faunabeheerdersorganisaties vergaande afspraken gemaakt om de moeflons in bepaalde gebieden een reële overlevingskans te geven. In het gebied Vierhouten – Elspeet was tot voor zo’n 4 maanden terug een kudde moeflons van ca. 40 dieren zichtbaar. En nu? Sinds augustus 2018 zijn er geen moeflons meer gemeld en worden er wel karkassen gevonden. De conclusie dat de moeflon de makkelijkste te pakken prooidieren zijn ligt voor de hand en als de moeflon opgevreten is? Reeën en herten vormen het hoofbestandeel van het wolvenmenu, ook hier. De dagelijkse waarnemingen van de faunabeheerders op de Noord-Veluwe tonen aan dat het wild ril en onrustig is en de wildzichtbaarheid sterk is afgenomen. De vraag die zich nu echt opdringt is hoe wij nu met de wolf om moeten gaan. Wat zijn de effecten op de ons bekende wildpopulatie? Wordt de Veluwse Big Five uiteindelijk opgeofferd aan de wolf of moet er een grens gesteld worden? En hoe gaat een wolf zich gedragen ten opzichte van de mens? 

Het is tijd voor actie en duidelijkheid: hoe kunnen, mogen en moeten wij met de wolven omgaan?

23 REACTIES

 1. Ik heb onlangs van een boswachter begrepen dat de wolf inderdaad aan een enorme opmars bezig is.
  Hij vertelde dat het vermoeden bij hem en veel collega’s is dat deze wolven niet helemaal uit zichzelf zo snel naar Nederland zijn gekomen, maar zijn ‘uitgezet’ of ‘geholpen’ door de voorstanders van de wolf.
  Volgens hem is het wachten op het moment dat de wolf een mens aanvalt.
  Er speelt veel meer dan we lezen in de media en er is veel onrust bij boswachters, natuurbeheerders en boeren, maar niemand durft zich uit te spreken tegen de dwingende overtuiging van de diverse milieu- en dierenorganisaties!!

 2. De wolf was van ouds een inwoner van ons stukje aarde, de moeflon (om maar een voorbeeld te noemen) niet. Eeuwenlang leefden mensen en wolven samen, ook al veroorzaakte dat schade aan bijvoorbeeld de schaapskudde. Ik ben een tegenstander van wolven ‘uitzetten’. Als ze spontaan zelf komen, dan sta ik ook niet met een welkomstbordje klaar, maar ik vind wel dat we dan met deze wellicht wat veranderende natuur om moeten leren gaan. Geholpen door politiek en organisaties die hun gezonde verstand gebruiken.
  Eerlijk gezegd kom ik in het bos ook liever geen everzwijn tegen, ‘k weet zeker dat die me aan kan vallen, terwijl dat bij een wolf helemaal zo zeker niet is.

  • De wolf werd sinds mensenheugenis bestreden, wegens voortdurende conflicten en slachtoffers onder dieren én mensen, tot het uiteindelijk gelukt is hem te verdrijven uit West Europa. We hoeven de geschiedenis niet over te doen.

 3. Ik heb van een deskundige begrepen, dat een wolf vanzelf weer verder trekt, als zijn leergebied te klein is. Nu lijkt me de ruimte voor de wolf op de Veluwe niet geschikt.

 4. Ik vraag mij af of de wolvenpopulatie indertijd ook zo verontrust was toen mensen opzettelijk in zijn leefgebied werden uitgezet.

 5. Mwah, vorige week insdag reed ik van Vierhouten naar Elspeet en heb ik een foto gemaakt van een hele kudde moeflons. Deze lagen wel binnen het raster van landgoed de Noorderheide

  • Dat was ook de voorwaarde voor het uitzetten: binnen de rasters!Het valt dus met die moeflons nog wel mee, gelukkig!

 6. Wanneer u werkelijk informatie wilt over de ontwikkelingen m.b.t. wolven in onze buurlanden en Nederland volg de Facebook pagina Nowolves voor doorlopend actuele berichtgeving, feiten en cijfers over wolven.

  • Hmm, voor een iets subtielere benadering van de terugkomst van de wolf zou ik liever Facebookpagina Wolvenplatform Nederland aanraden!

 7. Wolven zijn niet uitgezet. Sinds het vallen van het ijzeren gordijn in Oost Europa zijn ze aan een geleidelijke opmars bezig in Europa. Dit wordt al jaren gevolgd en gedocumenteerd.

 8. Goede voorlichting over hoe je te gedragen wanneer je een wolf tegen komt. Lijkt me zinvol. Ik zou zelf mijn fototoestel pakken en me gelukkig prijzen er eindelijk eentje te zien. Maar ik weet dat veel mensen nog last hebben van het beeld van de wolf dat in veel sprookjes is gevormd. Dus duidelijke uitleg: een wolf schijt in zijn broek voor de mens. Ze blijven echt uit de buurt. Soms kan een jonge wolf wel eens even voorzichtig dichterbij komen, maar eigenlijk alleen maar wanneer je een hond bij je hebt, die wordt met grote belangstelling gevolgd. Honden niet los laten lopen, want een wolf ziet een hond als een indringer en maakt er geregeld korte metten mee. ( nu mag je toch al niet een hond los laten lopen, maar niet iedereen houd zich er aan). Verder is de wolf een aanwinst voor de natuur: pakt veelal zieke dieren, houdt de vossenstand beperkt, wat weer gunstig is voor allerlei andere dieren. Is ook uitstekend effectief tegen de verspreiding van de afrikaanse zwijnenpest, zo blijkt uit ervaringen in Slowakije: in oost Slowakije ( geheel wolvengebied) komt de ziekte niet voor, in west slowakije – geen wolvengebied – is de varkenspest behoorlijk verspreid. Een paar wolventerritoria op de Veluwe – met bijbehorende roedel – past uitstekend en is ook een beetje een rem op de groei van de zwijnenpopulatie. Welkom wolf.

  • Ja. Chemtrails zijn ook echt. En de aarde is plat. En van vaccins krijg je autisme. Psss, die maanlanding was ook niet echt!

   • hmm ja goed punt Lex.
    Je hebt gelijk. Het is goe dom de situatie vanuit een breder perspectief te bekijken. Thnx voor die reminder, sorry ik liet me even gaan….

 9. In elk land waar de wolf terugkeert dezelfde sprookjes. Ze zijn uitgezet! Ze eten al het wild op! Ze pakken onze vrouwen en kinderen! De jacht wordt steeds verdedigd met als argument dat de wolf er niet meer is. Uitgeroeid ja, door dezelfde jagers. Dan is de wolf er en moet ie dood want eet wild! Moeflons zijn trouwens uitgezet.;) In Zweden Spanje Italië Roemenië, met wolven, veel wild en zonder dat mensen worden aangevallen. Boer bescherm je vee (zijn hele goede honden voor). Tevens toeristische trekpleister, grijp deze kans.

Comments are closed.