Eindrapportage Stella-brand

1
3217

NUNSPEET – Op 11 juli 2018 verwoeste een uitslaande brand een grote voorraad fietsaccu’s van het Nunspeetse bedrijf Stella. Door de heftige rookontwikkeling moest een deel van een woonwijk in het effectgebied worden ontruimd. De bewoners werden opgevangen in sportcomplex De Brake en NH Hotel Sparrenhorst. Om op een adequate wijze goede nazorg te kunnen leveren aan zowel het getroffen bedrijf en de omliggende bedrijven/bewoners is door de gemeente een projectorganisatie ingericht. 

Belangrijke onderdelen hiervan waren o.a. communicatie (algemeen en in directe omgeving), vergunning/melding, bodemverontreiniging, Wob-verzoeken, financiën, archivering en bestuurlijke aspecten. Op dit moment kan de gemeente stellen dat de nazorg in een fase is gekomen waarin een projectorganisatie niet meer nodig is. De nazorg zal, waar nodig, nu in de lijn worden opgepakt.  

De kosten van opvang, ontruiming, stofmeting, juridisch advies en personele inzet bedragen € 60.231,–. Dit is exclusief de kosten inzet ODNV (omgevingsdienst Noord-Veluwe). De personeelskosten worden gedekt uit de begrotingspost salariskosten en de overige kosten worden meegenomen in de jaarrekening 2018.

1 REACTIE

Comments are closed.