Begroting 2019 sluitend. Impuls aan duurzaamheid, investeringen Stationsomgeving, Wiltsangh en onderwijs

0
1419

De Programmabegroting 2019-2022 is door het college aangeboden aan de gemeenteraad. Het is de eerste begroting van het nieuwe college en ook dit jaar is de begroting weer sluitend. Deze begroting is een vertaling van de ambitieuze plannen van de coalitie”, zegt een tevreden wethouder Leen van der Maas.

In de begroting (het gaat om circa 60 miljoen euro) maakt het college de verwachte inkomsten en uitgaven voor de komende jaren inzichtelijk. De basis voor de begroting zijn het coalitieakkoord en het nieuwe collegeprogramma. 

Speerpunten

Vanuit het coalitieakkoord en het nieuwe collegeprogramma zijn de volgende speerpunten benoemd en vertaald naar de programmabegroting; het college wil een sterke impuls geven aan het initiëren van projecten in het kader van Duurzaamheid. Drie andere grote projecten die van belang zijn, zijn de herinrichting Stationsplein, de nieuwbouw van het zwembad/sporthal op de Wiltsangh en de nieuwbouw en renovatie van schoolgebouwen. Het laatste belangrijke thema is de dienstverlening aan de burger. Ook op dat gebied wil het nieuwe college slagen maken

Begroting online inzichtelijk

Om de begroting – met alle ambities en voornemens – voor iedereen inzichtelijker te maken is de begroting digitaal te raadplegen via https://nunspeet.begrotingonline.nl Belangstellenden kunnen eenvoudig en volledig inzicht krijgen in de gemeentebegroting. Snelle navigatie is nu mogelijk naar de informatie die men maar wil.

Op 1 november 2018 gaat de Nunspeetse gemeenteraad zich buigen over de gepresenteerde begroting.