Predikanten roepen op tot een waardig protest tegen The Passion

76
18454

NUNSPEET – In een open brief aan de inwoners van de gemeente Nunspeet hebben een zestal predikanten opgeroepen om mee te doen aan een waardig protest tegen de opvoering van The Passion.

“Met diepe geschoktheid hebben we kennis genomen van de berichtgeving rondom wat men noemt The Passion. Op het Marktplein van Nunspeet wordt op vrijdagavond 23 maart The Passion opgevoerd. De organisatie is in handen van RTV Nunspeet. Het verhaal over de laatste uren van Jezus’ leven, lijden en opstanding wordt vanaf een groot podium vertolkt door musicalacteurs en Nunspeters. Verschillende popnummers, waarvan de tekst de vertelling ondersteunt, worden van tevoren op locatie in Nunspeet en haar kernen verfilmd en op 23 maart als onderdeel van het geheel op een groot projectiescherm vertoond. De beelden worden live afgewisseld met podiumoptredens en impressies van de kruisstoet, die zich gelijktijdig door Nunspeet richting het centrum beweegt. De rol van Jezus wordt vervuld door Yki Hoekstra en Laura Groen als Maria.

Als predikanten hebben wij niet voor mogelijk gehouden dat iets dergelijks in Nunspeet zou kunnen plaatsvinden. Het doet ons heel veel verdriet dat met de diepste gevoelens van veel Nunspeters geen rekening wordt gehouden. Maar veel meer nog zijn wij verslagen over het feit dat de Persoon van de Zoon van God hier in het geding is. Het naspelen van Zijn bitter lijden wordt door ons als godslasterlijk ervaren. Hoewel enkele kerken en ondernemers dit initiatief lijken te steunen, voelen wij ons geroepen hiervan openlijk afstand te nemen. We ervaren het zelfs als diepe schuld dat de kerken hierin blijkbaar niet meer als een eenheid kunnen optrekken.

Een dergelijk evenement komt ons provocerend over in een gemeente waarin de SGP de grootste partij is. Uit protesten van SGP-zijde in andere gemeenten kan men weten hoe dit ons raakt. We schrijven dit niet om ons bezwaar een politieke duiding te geven, want we tekenen hier bezwaar aan als predikanten, maar slechts om aan te geven dat onze bezwaren in de gemeente Nunspeet breed leven.

Van het teerste deel van ons geloof wordt een publieksevenement gemaakt. Wij kunnen dit absoluut niet zien als een geoorloofde vorm van evangelisatieverkondiging. De Bijbel leert dat het geloof is uit het gehoor van het (gepredikte) Woord van God. Namens duizenden Nunspeters zijn wij op woensdag 14 februari een gesprek aangegaan met de burgemeester om onze bezwaren op het gemeentehuis kenbaar te maken. Verder gaan wij met de initiatiefnemers in gesprek om een beroep te doen op hun begrip voor onze bezwaren. Doet u ook wat uw hand vindt om te doen. Het voornaamste dat we kunnen doen, is de handen vouwen.

Velen vragen ons wat zij persoonlijk kunnen doen om een tegenstem te laten horen. Om ieder persoonlijk in de gelegenheid te stellen een eigen signaal af te geven richting de initiatiefnemers en onze burgerlijke overheid is er een e-mailadres geopend. U kunt uw naam en adres sturen naar; stopdepassion@gergemnunspeet.nl of u kunt een brief/kaartje bij onderstaande predikanten in de bus doen met als vermelding ;’Stop de Passion’ met uw naam en adres. Ook kunt u de petitie tekenen op www.petities.nl (zoek op: Stop de Passion).

Het is niet onze gewoonte om als predikanten in de media te reageren op ontwikkelingen in ons dorp. Wij roepen ook niemand op tot burgerlijke ongehoorzaamheid. Maar nu van het teerste deel van ons geloof een publieksevenement wordt gemaakt, kunnen wij ook niet zwijgen. Als u mee wilt doen aan een waardig protest, kunt u dit doen door uw naam en adres naar ons e-mailadres te sturen. Deze bezwaren zullen dan voor 9 maart 2018 aangeboden worden aan RTV Nunspeet. Hopelijk geeft men ons gehoor. Het voornaamste dat we kunnen doen, blijft de handen vouwen”.

Ds. C.M. Buijs, ds. P.D.J. Buijs, ds. G. Herwig, ds. M. Van Kooten, ds. G. Van Manen, ds. A. Schot.

76 REACTIES

 1. Wat een stelletje klojos. We zijn wel in Nederland!!! Niet in een mosleems land waar relegie boven de wet staad. Oh, oh Wat zijn we toch Christelijk. Eens een keertje iets waar alle mensen Wat aan hebben. Niet mogelijk in Nunspeet!!!!

 2. Geen fan van dit gebeuren, maar dan toch eindelijk wat actie op het dorpsplein. Graag deze zomer wat meer ‘leven’ in het centrum.

 3. Wordt nog steeds alles door de kerkelijke gemeenten afgeremd!! Het is van de zotten!en dat in een land als NL.schamen moeten jullie je, wat een schijheiligheid !!!! Bah!!!!!

  • De kerken in de gemeente Nunspeet die nog vol zitten ’s zondags, zijn wel de kerken waarvan de predikanten hier hun bezwaar hebben gemaakt! Verklaart u nader…

 4. Als jullie denken voor andere te kunnen beslissen hebben jullie het helemaal mis. Nunspeet is ook van ons en niet alleen van de zware kerkbroeders. We leven in 2018. Het is de moderne manier van vertolking van het lijdensverhaal en niets godslasterend. Hoe durven jullie ons ‘voor jullie andere gelovigen’ te veroordelen, omdat wij niet een prehistorisch kijk op de bijbelvertolking hebben. Het draait echt allemaal om de zelfde God, jullie zetten je wel erg te kijk zo… zo hypocriet…..

 5. Overal in Nederland lopen de kerken leeg. Zo erg zelfs dat de gemiddelde tiener een aantal jaren geleden niet eens wist wat er met pasen gevierd werd. Al enige jaren vertolkt de EO op tv de passion. Is dat godslastering?? In mijn ogen niet. Het is juist een moderne kijk op het paasverhaal. Een manier waardoor veel jeugd en jongvolwassenen juist meer binding met het geloof krijgen. Ikzelf woon in het ooit katholieke Brabant. Hier worden nu kerken omgetoverd tot kantoren, woonruimten etc. omdat de moderne mens op zijn eigen manier gelooft. Dit hoeft biet persee in een kerk. God is immers overal. Hoe mooi is het dan dat er in Nunspeet mensen zijn die hier tijd en moeite in steken om de lijdensweg van Jezus Christus mooi in beeld te brengen en zo een breder publiek bereikt dan alleen de kerkgangers.
  Op het moment dat ook Nunspeet ooit te maken gaat krijgen met lege kerken zullen deze predikanten zich nog eens achter hun oor krabben. Kerken ga met uw tijd mee en houdt aansluiting met uw volk!!

 6. Kan mij niet voorstellen dat al die door mij gewaardeerde kerkgangers de Evangelische Omroep ook verafschuwen en godslasterlijk vinden. Immers de EO zendt al jaren de Passion uit. Misschien kunnen genoemde Ds’sen daar eens wat van zeggen. Denk niet dat ze dat grote openlijk willen veroordelen maar dat kleinschalige in Nunspeet wel.

 7. Laat ik één ding zeggen en dat is dat die predikanten zelf de bijbel eens goed moeten leren lezen. Men moet de naaste liefhebben als uzelf. Doen ze niet. Ze werken iedereen tegen. Er staat ook: Laat de kinderen tot mij komen en verhinder ze niet. Er wordt hier geen onderscheid gemaakt tussen gelovig en ongelovig. Dan erbij het blijft geloven. Er is nog nooit iemand terug gekomen om te vertellen hoe het was daar boven. Dus geloof alles maar. In het boek van Dik Trom wordt geschreven dat hij achterste voren op de ezel zit. Ik heb het niet gezien. Dus moet ik dat ook maar geloven. Dat SGP is een beweging nog erger dan de Amish in Amerka. Daar willen ze ook alles naar hun hand zetten goed schiks of kwaad schiks. Opzouten ermee.

 8. 6000 stemgerechtigde Nunspeters hebben vorige verkiezing niet gestemd. Als die of een flink deel daarvan dat wel hadden gedaan was de sgp niet de grootste geweest. GA STEMMEN en vraag mensen in je omgeving om dit ook te doen. Daarnaast is de sgp met 4180 stemmen bij de laatste verkiezingen wel de grootste geworden maar een meerderheid hebben ze natuurlijk bij lange na niet. Vreemd dat ze nu ingaan tegen een beslissing van het door God gegeven gezag.
  In de 2e wereld oorlog waren ze veel strakker in de leer (onderwierpen zich aan de bezetter, was immers door God gegeven gezag) en toen ging het echt ergens over.

 9. Nunspeet is niet van de SGP maar van alle Nunspeter ’s dus mensen stem 21 Maart op een partij die er voor iedereen is en geloof en staat scheid.

  21 Maart kunnen wij de SGP afrekenen op hun naaste liefde.
  Ze moeten zich rot schamen met deze instelling

 10. Bespottelijk !
  We leven in de 21e eeuw en dus NIET meer
  in het “ketters en beeldenstormers” tijdperk van een groepje dominees met tunnelvisie !

 11. Het zo fijn zijn als het college haar verantwoordelijkheid neemt en een verklaring openbaar maakt waarin wordt aangegeven dat kerk en staat ook in Nunspeet gescheiden zijn. Het blijven doorzeuren van de kerken met als doel de Passion te stoppen is ronduit ondemocratisch en tamelijk stuitend. De Sgp mag dan (nog) de grootste zijn maar ze hebben niet de meerderheid. Wij zeuren toch ook niet als we zomers in het dorp ongewild worden geconfronteerd met een evangelisatiekoortje of er een christelijk getint evenement op zondag wel doorgang mag vinden?

 12. Dit artikel is geschreven door Sander Klugt, dit is een zeer duidelijke uit één zetting!!!!

  In Nederland leven we in vrijheid, ook van godsdienst. Dat vindt bijna iedereen een groot goed. Ieder het respect geven dat op zijn/haar manier te beleven, vergt tolerantie. Vrijheid en tolerantie zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden – en de vrijheid van de ander is niet altijd makkelijk te accepteren.

  De SGP Nunspeet heeft zich in haar reactie op een plaatselijke uitvoering van het Paasverhaal, laten horen door retorische vragen over het toekennen van de vergunning te stellen binnen de gemeenteraad. Ik sta kritisch tegenover deze handelswijze en wel om de volgende redenen:
  1) men sleept geloofsopvattingen de raad binnen, waar die echter niet thuishoren.
  2) Omdat het om een retorische vraag ging van de heer Stoffer (een vraag waarop men zelf het antwoord al kent) belast hij bovendien niet noodzakelijk de raad.
  3) Kiest men voor een niet voor de hand liggende weg om de achterban te informeren over hoe de spelregels in elkaar steken. De heer Stoffer had zich uiteraard ook rechtsstreeks, zonder de raad te laten spreken, tot zijn achterban kunnen richten en hun kunnen informeren over hoe de vork in de steel steekt.
  4) Door het optreden van de SGP heeft de eveneens SGP burgemeester nu echter wel een podium gekregen om tussen de regels door te ventileren hoe hij persoonlijk in de kwestie staat, wat doet vermoeden dat de SGP enkel daarin wilde faciliteren.
  5) De SGP laat op politiek vlak zien, geheel niet in het midden van de samenleving te staan en openbaart zich als uiterst intolerant tegenover anders denkenden of gelovigen. Iets wat men over had moeten laten – moeten scheiden – van de kerken die hun geloofsgoed delen met de SGP achterban.
  In hun oproep een petitie te tekenen, benadrukken de initiatiefnemers hiervan dit los te zien van de SGP. Echter de praktijk heeft al lang anders bewezen.
  6) De SGP had moeten voorzien dat de media massaal (tot de NOS aan toe) dit onderwerp zouden oppakken. Waarmee de SGP bewust een bijdrage heeft geleverd aan het veroorzaken van een bepaalde mate van onrust binnen Nunspeet. (Vooral als je bedenkt dat het paasverhaal – buiten verkiezingstijd – al een paar jaar uitgezonden wordt door de lokale omroep, hetgeen nimmer tot dergelijke reacties heeft geleid)
  Dit siert een politieke partij geenszins naar mijn mening.
  7) Nunspeet werkt de afgelopen jaren keihard aan haar imago. Het imago van een fijn dorp waar het goed wonen, werken en recreeren is. Ik vind het erg jammer dat de SGP ervoor gekozen heeft dit imago te overschaduwen met haar eigen opvattingen.

  De plaatselijke uitvoering van het paasverhaal is daarbij mijnsinziens niet de boosdoener waarna verwezen kan worden: Geen reactie is perse onlosmakelijk hieraan verbonden, ’t is nog altijd een keuze zo te willen reageren.

  Laat op 21 maart uw stem een verschil maken, wanneer u net als ik kritisch tegenover dit soort zaken staat. Ga stemmen!

 13. Zoveel wijsheid, zoveel verdraagzaamheid, zoveel politiek besef:

  Misschien goed om te weten dat in de 21e eeuw deze regels gelden in de democratie:
  Alle Nederlanders hebben het recht om bij de overheid (regering, het parlement, provincie of gemeente) een petitie in te dienen. Het wordt ook wel een verzoekschrift genoemd. In een petitie vragen de ondertekenaars aan de overheid om actie te ondernemen, bijvoorbeeld om een probleem op te lossen. Er is geen minimum aantal handtekeningen vereist, zoals bij het burgerinitiatief. Op http://www.petities.nl kan iedereen een petitie plaatsen, met het verzoek om die te steunen. Als de petitie bij de overheid is ingediend, hebben de indieners recht op een antwoord.

 14. Ik wacht nog steeds op reacties van de andere politieke partijen: alleen het CDA geeft een goed tegengeluid, de rest durft blijkbaar niet. De Christenunie zwijgt want is bang stemmen aan SGP te verliezen. En Gemeentebelang hoor je ook niet: die gaan na de verkiezing zoals altijd als eerste bij de SGP op schoot zitten en vragen dan lief “mogen we weer met jullie meedoen??” Zo verandert er toch nooit wat !!

  • Het is juist verschrikkelijk als politieke partijen zich gaan bemoeien met zulke aangelegenheden. Kerk en staat zijn gescheiden hoor. De CU zei juist zoiets moois: blijf praten met elkaar. Dat is het belangrijkste. En dat het CDA zich er weer mee moest bemoeien met zo’n instelling helpt al helemaal niet mee in het ‘vredesproces’. Erg verstandig van GB en CU om zich afzijdig te houden! Nogmaals, kerk en staat gescheiden!!!

   • Onzin!!! Dankzij de SGP is het een politiek item geworden: ze trachten met alle middelen (o.a. bevriende dominees) de Passion tegen te houden. Dat is een 100% politieke actie die om een 100% re-actie vraagt. Hulde CDA. Dat CU en GB zwijgen is geen wijsheid maar angst !

  • Las in het verkiezingsprogramma van de VVD dat ze allang voordat deze discussie begon stelling hebben genomen en oproepen tot wederzijds respect. We kunnen dus nu blij zijn dat het CDA zich daar alsnog bij aansluit. Ik zou ook graag zien dat dominee’s van de gematigde kerken zich eens zouden uitspreken of zijn ze bang hun orthodoxe collega’s af te vallen.

 15. Beste predikanten,
  De boodschappen die jullie iedere zondag brengen naar jullie achterban en jullie interpretatie van de bijbel raken mij in het diepst van mijn autonome geest en in mijn gevoel van vrijheid. Ik vraag jullie niet daar rekening mee te houden, want dat zouden jullie nooit doen. Oplossing: ik kom niet naar jullie kerk en laat jullie in jullie waarde.
  Jullie spreken steeds over ‘ons’ geloof en zo is dat jullie kijk op godsdienst is geheel voor en van jullie. Er zijn echter nog veel meer mensen die de bijbel heel anders intepreteren en die deze boodschap terug zien in de plaatselijke paasviering op 23 maart op het marktplein. Oplossing voor jullie: blijf lekker thuis dan doet het ook geen pijn. En laat iedereen in zijn of haar waarde. Want jullie mening is geenszins superieur.

 16. Waar tolerantie ophoudt, begint terrorisme.

  Vertegenwoordigers van zogenaamde religies hebben door de eeuwen bewezen zo ongeveer het alleenrecht te hebben op intolerantie. Dergelijke figuren, zichzelf graag gezag aanmetend op basis van hun interpretaties van een 2000 jaar oud sprookjesboek, worden in de regel niet gehinderd door enig respect voor de mens als autonoom individu en in staat zijn of haar leven op “‘eigen” wijze in te vullen.

  Mijn advies aan de Nunspeter DS-en: blijf thuis, doe oordoppen in en val anderen niet lastig met achterlijke prietpraat!

 17. Mijn persoonlijke motief om niet enthousiast te zijn over dit evenement is dat er een risico op “Passion moeheid” kan ontstaan. Eén keer per jaar landelijk, oké, maar nu dan ook nog eens lokaal… Ik ga dan ook vergelijken met de landelijke kwaliteit. Kan het lokale evenement dat enigszins benaderen (zang, acteer, beeld en geluid)?

  Los daarvan kan ik best enig begrip opbrengen voor de motieven van de predikanten.
  Ik probeer een vergelijking te maken, ongetwijfeld rammelt deze aan alle kanten, maar mijn doel is om jullie empathisch vermogen aan te spreken.
  Stel, er is iemand binnen jouw vriendenkring overleden die landelijke bekendheid genoot. Op enig moment wordt er landelijk besloten om deze persoon jaarlijks met een hoop toeters en bellen te gaan gedenken. Kan het dan zo zijn dat jij je daar helemaal niet prettig onder voelt? Omdat jouw relatie met die persoon veel dieper, intenser was dan die van de massa, die hem niet of nauwelijks (écht) kende? Dan kan je er voor kiezen om je er voor af te sluiten. Maar je kan er ook (vreedzaam) tegen protesteren, omdat je vindt dat “iedereen” moet weten dat jouw vriend (we laten de kerkelijke discussie of je Jezus zo mag noemen hier maar even rusten) op andere manieren geëerd/herdacht moet worden.

  Net als dat vloeken bij gelovigen door merg en been kan gaan (hoe zou jij het vinden als “iedereen” de naam van jouw beste vriend misbruikt bij frustraties en op andere momenten?), kan ook deze massale “herdenking” zo ervaren worden.

  • Tja, lekker empatisch. Stel mijn vriend geniet wereldse bekendheid en hij wordt daarom na zijn dood aan een kruis gespijkerd, tentoongesteld in kerken en zijn gedachtengoed wordt gekaapt door religieuze fanatici. Hoe zou ik mij daarbij voelen, denk je?

   • Weet je de geschiedenis eigenlijke wel? De zoon van God(het is met een d ipv. een t) is niet eerst gestorven en daarna aan het kruis gehangen. Misschien eerst je zelf in de geschiedenis verdiepen en daarna pas een oordeel of antwoord geven. Daar zouden veel personen iets mee kunnen die op dit artikel gereageerd hebben.

    • Volgens mij mis jij het punt!
     Bovendien ben ik de zoon van Gerard, Otto, Theodoor, wat ik voor het gemak afkort!

 18. Ik las net het verkiezingsprogramma van de SGP voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen. “Culturele activiteiten mogen niet aanstootgevend zijn”. Slaap lekker Nunspeet!

 19. Ik snap het verzet van de SGP (Sociologisch Gehandicapte Populatie) best wel. RTV was van plan SGP’rs
  thuis op te halen en ze met duct tape aan een stoel bevestigd en met opengesperde ogen vooraan bij het podium te zetten. Dat kan toch ook niet 😉
  NEE grapje! Al reageren ze wel alsof ze gedwongen worden er naar te kijken.
  Zielige sekte, claimen zelf alle ruimte voor hun beleving maar gunnen andersdenken die ruimte niet!

 20. Hallo allemaal, wat maakt het iniatitief voor een evenement als de Passion in Nunspeet veel los, negatieve reacties en daar tegen ook negatieve reacties. Inderdaad wordt al jaren door EO,KRO en NCRV de Passion opgevoerd. Als christen vind ik de paastijd altijd al bijzonder, of je het nu geloofd of niet, het is toch wel heel apart dat het waar kan zijn dat iemand die aan een kruis is gestorven en daarna zou zijn opgestaan, het mogelijk heeft gemaakt dat iedereen die van Hem houdt dan mag delen om met deze Persoon door het leven te kunnen gaan en na de dood mag blijven doorleven. Abracadabra zul je misschien zeggen, dat gaan we toch niet zien of beleven met de opvoering van de Passion. Nee dat hoeft niet want de songs die gezongen worden kunnen je ook op een andere manier raken en dat is bij de Pasion in het algemeen toch wel de bedoeling. Nooit heb ik tijdens het kijken naar de Pasion ontdekt dat daar opeens groepen mensen tegen elkaar ingingen omdat ze het met de strekking van het verhaal of de gekozen songs of het optreden van de acteurs niet eens waren. Dat gaat m.i in Nunspeet ook echt niet gebeuren. We moeten oppassen dat het juist door elkaar vooraf al de maat te meten, dit evenement in Nunspeet al besmuikt wordt. We staan straks als naasten samen te luisteren en te kijken, wat een feest en wat een groot goed.

 21. Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten,
  in deze zee verzinken mijn gedachten:
  o liefde die, om zondaars te bevrijden,
  zo zwaar moest lijden.

  ‘k Zie U, God zelf, in eeuwigheid geprezen,
  tot in de dood als mens gehoorzaam wezen,
  in onze plaats gemarteld en geslagen,
  de zonde dragen.

  Dit breekt mijn trots. Waar zou ik nog op bogen?
  Ik lig in ’t stof, maar God komt mij verhogen,
  nu ik van vijand Gods en tegenstander
  in vriend verander.

  Daar Ge_U voor mij hebt in de dood gegeven,
  hoe zou ik naar mijn eigen wil nog leven?
  Zou ik aan U voor zulk een bitter lijden
  mijn hart niet wijden?

  Als je dit doet is echt niet nodig om een passion te organiseren. Het is te walgelijk voor woorden.

 22. Ik voel de behoefte om te reageren op bovenstaand gedicht. Dit is een amateuristisch broddelwerk van een bedroevend niveau. Zoiets als: “Met een rijmwoordenboek in de hand, sta ik ook eens in de krant”. Een kinderrijmpje met een hoog André Hazes gehalte; “betrachten,gedachten”, “bogen, verhogen”, “lijden, wijden”. Tjonge jonge, wat een niveau.
  En dan een door veelal jonge, enthousiaste mensen opgevoerd stuk als de Passion veroordelen als walgelijk, dat is werkelijk het toppunt van arrogantie!

  • Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten is een vertaling van het Duitse lied Herr, stärke mich, dein Leiden zu bedenken. De originele tekst uit 1757 is geschreven door Christian Fürchtegott Gellert op de muziek van Herzliebster Jesu, was hast du verbrochen (1640) van Johann Crüger. Pieter Leonard van de Kasteele maakte een Nederlandse vertaling, die is opgenomen in Evangelische Gezangen (1806). Later baseerde Jan Wit zijn vertaling op die van Van de Kasteele.

   Volgens mij had je toen nog geen Andre Hazes. Jammer dat hier alleen maar mensen zonder onderscheidingsvermogen reageren.

   • Tja, dat begrijp ik, daar wordt zo’n prutswerk ook niet echt beter van, van al die vertalingen.
    Ik vraag mij overigens af welk onderscheidingsvermogen er ten grondslag ligt aan het in historisch perspectief plaatsen van zo’n belabberd gedicht.

 23. In Twente zijn al acht van de tien kerken gesloten SGP’ers zijn hier weg gevaagd nog een paar jaar dan zijn in nunspeet alle winkels en kroegen op zondag open en maken ze van de overbodige kerken disco’s die SGP’ers zijn afscheidingen van afscheidingen vroeger was katoliek of hervormd het geloof nu heb je honderd afscheidingen van farizeers die denken dat ze het beter weten wat een armoedige zooi

 24. Petitie uitslag (tot nu toe) even op eigen pc gedownload en door excel heengehaald.
  ca. 50% heeft anoniem getekend. Van de ondertekenaars met naam en plaats is minder dan de helft (ca 920 van de 3800) woonachtig in de gemeente Nunspeet.
  Als je dat doortrekt voor de anonieme stemmers (met een afronding naar boven in het voordeel van de ondertekenaars) dan is hooguit de helft van de ondertekenaars Nunspeter.
  (ruim 1800 van de 3800). Lijkt me nutig om even te melden. Zodat we bij de feiten blijven als het gaat om de meningen die in Nunspeet leven over the Passion.

 25. Iedereen mag een mening hebben en uitspreken behalve de christelijke inwoners en predikanten.
  Lekker tolerant volk daar in Nunspeet.

 26. Mogen christenen niet meer hun bezwaren bekendmaken? Mogen we als christen niet meer leven bij Gods Woord? Veel reacties hier zien ons als vreemd. En dat is niet ongewoon. Zo is het al de eeuwen door geweest. Het zal altijd zo blijven. Maar haatdragend? Nee zeker niet! Dat kun je in de brief ook niet lezen. De reacties bevatten wel zéér haatdragende opmerkingen. Getuigt van weinig respect.

 27. Er is al veel over gezegd en geschreven. Feit blijft dat de kerken achter de feiten aanlopen. De vergunning was allang afgegeven. En die paar duizend handtekeningen zeggen mij niets. De meesten daarvan komen van buiten Nunspeet. Idd E. van Duijn. Vraag ik mij meteen af waar die “buitenstaanders” zich mee bemoeien? Waar ik mij het meest aan heb gestoord is, dat heel veel mensen anoniem hebben getekend. Zoals ook een zekere N.N uit Elspeet:
  “Welk mens durft met zijn “vuile” handen het werk van Jezus aan te raken? Alleen diegene die Hem niet echt kennen, kunnen en durven zover te gaan. Ons hart zou moeten breken bij dit toneelspel”.
  Dus jawel hoor van der G. christenen mogen best hun bezwaren bekend maken, maar anders denkende christen veroordelen??? Niemand wordt gedwongen om te gaan. Dat is nou zo mooi aan de vrijheid van keuze.
  De kerken hopen dus te bereiken dat het niet doorgaat of dat het dan eenmalig is. Gaan we toch gewoon naar Oldebroek? Daar kan het wel!
  Dus ik hoop velen van jullie te zien op vrijdag 23 maart. Of bij de Passion of bij radio538 in Elspeet. Oeps…..volgende petitie;)?

  • Anoniem op de zichtbare petitie betekent niet anoniem tekenen! Mensen laten dan alleen voor alle nieuwsgierigen hun naam niet zien, maar bij degene die de petitie regelde, zijn hun gegevens wel bekend. Dat is de keuze die bij iedere petitie mogelijk is, en die net zo hard gerespecteerd moet worden als het geven van een mening die misschien anders is dan de uwe. Er is nu eenmaal vrijheid van meningsuiting in dit land.
   Overigens was de vergunning voor The Passion bij het eerste protest (al vóór de open brief) nog niet afgegeven.

 28. Beste voorstanders van The Passion, ik heb een voorstel. U gaat The Passion fijn mee ‘vieren’. De tegenstanders zullen u echt niet met rookbommen e.d. verstoren. Maar, voor wat… hoort wat… Daarom gaat u ook op zoek naar de bijzondere inhoud en achtergrond van deze gebeurtenis, die bijna 2000 jaar geleden plaatsvond. Als voorstander van dit grootse evenement zult u dat zeker willen weten. En het kost u echt niet veel moeite om dit na te zoeken. Tip: zie hiervoor de laatste hoofdstukken van de vier evangeliën die dit gebeuren precies hebben omschreven.
  Vervolgens probeert u te bedenken wat het doel van dit hele gebeuren van destijds is geweest. Ook dit is niet moeilijk en op een uitmuntende wijze verwoord in een van die evangeliën, namelijk Johannes 19:35.
  U zult een goede Goede Vrijdag hebben en een Pasen vol Passie!

  • Goede tip, Wimpy.
   Lees er dan ook Jesaja 53 nog bij. ‘Hij had geen gedaante noch heerlijkheid’, staat daar van Jezus. Of zo u wilt in een andere vertaling: ‘Hij had gestalte noch luister.’ En ook: ‘Hij was veracht, en de onwaardigste onder de mensen’. In NGB-vertaling: ‘Hij was veracht en van mensen verlaten’. En ga met die woorden in je achterhoofd eens eerlijk naar de voorstelling kijken.

  • Hey Wimpy,
   Beetje vreemde reactie van je. Dus jij denkt dat anders denkende christenen, naast dat “ze” het allemaal niet goed doen, ook nog eens dom zijn? Uit jouw reactie maak ik op dat “zij” dus niet weten wat Goede Vrijdag en Pasen inhouden?? Beetje jammer…..Of ben ik nou dom?

   • Beste Ineke,
    Ik zeg niet dat iemand iets niet goed doet. Ik geef zelfs geen waarde oordeel over het evenement.
    Sorry voor de verwarring die er misschien is ontstaan. Ik richtte deze reactie aan de niet-christenen die dit evenement willen bezoeken. Want ik neem aan dat de organisatie er velen verwacht. (Waar doe je het anders voor). Maar dan zullen die bezoekers toch moeten weten wat de boodschap achter dit spektakel is? En dan zullen ze toch echt naar de inhoud moeten, (lees mogen!).
    En wat is die inhoud anders dan het Evangelie van Gods Zoon, onze Heiland, Jezus Christus, die gestorven is voor zonden, en opgestaan tot een zalig leven, met Hem! Voor ieder die in Hem gelooft.

    • Hoi Wimpy,

     En dat is dus precies wat Ronald bedoeld! Hoe fantastisch zou het zijn als er ook heel veel “niet-christenen” naar de Passion zouden komen? Geweldig toch? En dat o.a. jij, als “wel-christen” daar ook aanwezig bent en dan kunt vertellen wat de boodschap hierachter is? Hoe mooi zou het voor jou moeten zijn als je dan niet-christenen kunt “bereiken’? Al is het er maar 1!!!
     En absoluut geef jij een waarde oordeel! Jij oordeelt namelijk dat de Passion (vooral) georganiseerd wordt voor niet-christenen??? “Waar doe je het anders voor”? Ik ben niet goed in Bijbelteksten (sorry), maar ik kan mij nog wel een verhaal uit de Bijbel herinneren dat Jezus ergens op een open veld begon te vertellen…En dat er steeds meer mensen bij kwamen. Omdat ze nieuwsgierig waren wat Hij te vertellen had. Er kwamen er steeds meer…En uiteindelijk gaf hij iedereen te eten…met een paar vissen en een paar broden…En Hij had het niet over de PKN, Hersteld, Oud gereformeerd, en weet ik wat voor allerlei stromingen…Hij sprak over Liefde…vergeving….respect….En ja, Hij ging ook wel eens een tempel binnen, waar de Farizeeërs aan het prediken waren. En iedereen was geboeid door de `wijze` woorden die deze mannen te vertellen hadden. Maar dat Hij ondertussen een wonder verrichtte….dat hij iemand (die ongeneeslijk ziek was) weer beter maakte, werd helemaal niet opgemerkt.
     En ook nu, in deze moeilijke tijd, gebeuren er nog steeds wonderen Wimpy.
     Als je ze maar zag….

 29. Beste Petra en Wimpy, jullie geven exact het probleem weer: rand- en buitenkerkelijken snappen nauwelijks wat jullie schrijven, inclusief een “formule” van een bijbeltekst (Johannes 19 gedeeld door 35 ??) in bewoordingen die steeds minder mensen begrijpen. Precies dat is de reden waarom op een eigentijdse wijze het paasevangelie via The Passion letterlijk in het openbaar (en dus niet in een kerkgebouw, waar buitenstaanders geen flauw idee hebben hoe het daar werkt) op straat naar de mensen wordt gebracht.
  Dat dit op een wijze gebeurd die jullie vreemd is en die jullie niet aanspreekt: prima. Maar om mede christenen te veroordelen die al hun creativiteit aanspreken om (in deze tijd van ontkerkelijking, ook in Nunspeet en Elspeet!) het evangelie duidelijk te maken, gaat veel te ver. Vind ik zelfs onchristelijk: hebben jullie de waarheid in pacht ??

  • Als je geen Bijbel hebt, mag je ‘m aanvragen! Ik kom er met plezier een brengen. Gratis. De dubbele punt staat voor vers, anderen schrijven een komma. Mag allemaal. Wat niet mag, is lezen wat er in onze woorden niet staat. We vragen slechts om de Bijbel te bestuderen. Daarin gaat het over dé Waarheid, Jezus Christus, Die om ons mensen alle waardigheid afgelegd heeft en daarom geen shows nodig heeft. Hij is daarin Zelf, ook al in diezelfde Bijbel, heel duidelijk in. Gelukkig maar, anders waren we heel niet aan protest begonnen.

   • Mensen die vinden dat hun opvatting “heel duidelijk” overeenkomt met de bijbel, poneren vooral hun waarheid en staan niet open voor andere meningen. Blijkbaar is het voor jou een onmogelijkheid dat mede christenen op grond van dezelfde Bijbel tot andere standpunten komen.
    Ik sta dichter bij jou dan je denkt. Maar je kan anno 2018 richting (nog) niet-gelovigen allang niet meer volstaan met de opmerking “lees de bijbel maar” of “bezoek onze kerkdiensten maar”. Los van het feit dat de meesten dit niet zomaar doen, zouden ze er weinig van begrijpen. Daar is toch echt meer creatieve inzet en begeleiding vanuit christenen voor nodig!

    • Jezus zegt: predik het Evangelie. In niet een vertaling lees ik: speel het stuk van Mijn lijden en sterven maar na, opdat er zoveel mogelijk mensen tot geloof komen. Als dat er zou staan, zou The Passion voor mij een mogelijkheid zijn. En nu dat er niet staat, richt ik me op niet-gelovigen in gesprek, evangelisatie en anders met de Bijbel in mijn hand. Omdat ze het niet snappen is het heerlijk om het hen uit te leggen. En nog steeds komen mensen op deze simpele manier tot geloof!

     • Ja joh Petra
      En prediken kun je dus op verschillende manieren doen. Ik werk bij een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking. Elk jaar wordt hier met kerst de geboorte van Jezus “nagespeeld.” Cliënten spelen de rol van Jozef en Maria, de herders en de wijzen uit het oosten. En wat genieten ze hiervan! En wij als ouders en begeleiders ook. Hoe mooi om te zien en te horen dat ze blij worden als ze (door middel van het spel) begrijpen en beleven dat Jezus ook voor hen op aarde is gekomen. Gewoon door het te visualiseren.
      En zo werkt het ook voor heel veel anders denkende christenen.
      De Passion gaat dus gewoon door en ik had ook niet anders verwacht.
      Dus Petra….nodig ik je van harte uit (En Wimpy ook) bij de Passion. Dan mag jij mij een Bijbel komen brengen
      Ik heb er al een paar, maar ben zeer benieuwd naar die van jou.
      Ik hoef hem trouwens niet gratis hoor.
      Dan wil ik voor nu een ieder gezegende Pasen wensen.

 30. Hey Ronald, beetje vreemde reactie van je. Waar veroordelen Petra of ik je?
  Nog een vraagje, je wilt “de wereld” iets duidelijk maken. Wat dan, vertel! Dan zal je toch naar de inhoud moeten of niet? Waar vind deze “wereld” dan deze inhoud?

 31. Altijd hetzelfde met die bijbelfanatici; kunnen alleen maar redeneren vanuit dit stoffige naslagwerk. De meeste “niet christelijken” hebben geen enkele behoefte om zich te verdiepen in een 2000 jaar oud tijdsbeeld. Er zijn sinds die tijd vele andere boeken geschreven die het waard zijn om je tijd mee te verdoen en bovendien is The Passion voor vele niet gelovigen niet meer dan een leuk vermaak in de traditie van “Live of Brian”.

  • The Passion is puur christelijk evenement: Passion is de moderne vertelling van de laatste uren van Jezus’ leven, lijden én opstanding. Zie https://www.thepassion.nl/
   Ik begrijp niet waar jij je dan zo druk om maakt.

   • The Passion wordt opgevoerd als een openlucht manifestatie. Het schijnt dat Jezus het Joodse geloof aanhing, dus lijkt het mij dat hier weinig christelijks aan is!

 32. Het respect tussen ons als christenen in Nunspeet is onderling niet zo groot.
  Als het nu een imam of moslims ipv dominees waren geweest die bezwaar maakten tegen vertoning of opvoering van Mohamed.
  Dan had organisatie ineens wel respect gehad voor de bezwaren,
  Want ja voor serieuze moslims hebben we als linkse en/of evangelische christen een zwak.
  Maar serieuze dominees en hun achterban, vaak familie buren en collega’s. tja die worden als achterlijke zwarte kousen weggezet. “Die wel aan religie doen maar Jezus Christus nog niet als vriend hebben”
  “Wij hebben relatie, jullie religie”
  Persoonlijk denk ik dat het prima in Amsterdam of andere grote stad opgevoerd kan worden. Maar voor Nunspeet is dit niet geschikt en geeft dit verdeeldheid onder christenen.

  • Ja natuurlijk, het gereformeerde vingertje wijst voor de schuldvraag altijd naar de ander en dus in dit geval naar de organisatoren van The Passion.
   De geschiedenis heeft geleerd (zie godsdienstoorlogen; Wijsheid 1.2, psalm 3/5) dat verdeeldheid, intolerantie en gebrek aan respect voor andersdenkenden nu eenmaal hoort bij mensen die een geloof aanhangen. Als je geen verdeeldheid wilt tussen mensen kun je dus maar beter alle religies afschaffen en kiezen voor meer kleurrijke kousen. Daar fleurt Nunspeet ook nog eens van op!

   • En waar wijst het seculiere vingertje naar? Je doet precies hetzelfde en voegt er ook nog eens onzin aan toe.

    • Een typische gereformeerdenstreek; alles wat niet in het straatje past veroordelen als “onzin”, zonder hier enige toelichting of argumentatie bij te geven. Zeker geen passende bijbeltekst kunnen vinden?

     • Haha ventje ik ben niet gereformeerd. Wat ben jij een gefrustreerd zeg. Sterkte daarmee een fijne Paasdagen.

      • Tja “ventje”, ik begrijp waarom het woord gefrustreerd u voorin de mond ligt. Lege vaten klikken nu eenmaal het holst! En dan mis ik nog de bijbehorende bijbeltekst!

 33. Calvijn (1509-1564), een van de voormannen van de Reformatie, het orgel de ‘sirene van de duivel’.
  In elke SGP = Reformatorische kerk staat er 1. Niks mis mee, ik luister er persoonlijk graag naar.
  Wat ik bedoel te zeggen is dat vaak al het nieuwe als Godslasterlijk wordt beschouwd en men vaak niet openstaat voor het nieuwe uit angst of eigen overtuiging.
  Dat de reformatorische mensen in Nunspeet als Godslasterend ervaren moet ook gerespecteerd worden.
  En als een merendeel zoals ik lees daar op de SGP stemd begrijp ik ook de vuist wel die ze willen maken.
  In hun ogen kun je de Lijdensweg van Jezus niet zo opvoeren, zij ervaren dit als respectloos en als menselijk vermaak.

  Wat verteld de bijbel hier zelf over? Dat hoor ik graag zonder dat we elkaar veroordelen maar zeker blijven respecteren. Eert uw naaste als uzelf is de nummer 1.

  Groet

  Max

  • Ik denk niet dat het niet gerespecteerd wordt dat mensen the Passion als godslasterlijk kunnen ervaren.
   Het probleem is dat ze vervolgens als religieuze minderheid een verbod proberen te forceren terwijl een grote meerderheid er geen moeite mee heeft. De redenering is dan; Wij willen het niet dus we gaan het ook voor anderen proberen te verhinderen. Ze claimen respect maar willen het niet tonen.
   Het is 2018! Dit soort principiele kwesties worden steeds meer achterhoede gevechten voor de christelijke partijen. (zie ook de ontwikkelingen rond de koopzondag)

 34. Iedereen is vrij om een mening te geven in Nederland . We leven in 2018 , waar alles nu een maal sneller gaat dan vroeger .
  Ik ben zelf een groot fan van de Passion , ik blijf er zelfs voor thuis , neemt niet weg dat andere er anders over kunnen en mogen denken .
  Het is eenmaal per jaar een drukbezocht evenement van gelovige , maar ook ( Niet gelovige) die toch meelopen omdat ze een soort verbondenheid voelen met de andere mensen en het geeft ze kracht .
  So What ?

  Niemand is verplicht hier naar toe te gaan en als het op TV is , kan alleen maar zeggen : “Er zit een knop op je tV”

  En wat de predikanten betreft , die mogen niet oordelen over hoe mensen over wat mensen wel of niet doen!
  Ook mogen zij niet voor God spreken , of het wel of niet goed is . zij moeten bij zichzelf blijven , dat geld voor een ieder van ons .

Comments are closed.