De Brug Nunspeet

0
2429

NUNSPEET – Er heerst een enorme bedrijvigheid in het kerkgebouw van samenwerkingsgemeente De Brug aan de Meester Drostweg. Werklui lopen af en aan, overal hangt plastic om het stof (tegen beter weten in) tegen te houden en het parkeerterrein staat vol met busjes van de harde werkers. ,,We zijn rond juni begonnen met de verbouwing en hopen half maart het project opgeleverd te krijgen. Dan moeten we zelf ook nog aan de gang, ‘’ zegt predikant Dr. Kees de Groot. De voormalige brandweerkazerne, die in 1995 door de Nederlands Gereformeerde Kerk werd aangekocht, voldeed niet meer.  

De Groot is vanaf 2013 predikant in Nunspeet. Omdat het aantal leden en kerkgangers sindsdien weer groeide werd er al snel nagedacht over verbouwing of nieuwbouw van wat toen nog de Open Hof heette. Ondertussen werden de gesprekken met Gereformeerde Kerk vrijgemaakt intensiever. Toen duidelijk werd dan men vanaf 1 januari 2018 één gemeente zou gaan vormen is besloten om de oude zaal af te breken en een nieuwe zaal te creëren. ,,Het was geen doen meer’’, zegt de Groot. ,,In de zaal kunnen 280 mensen zitten en 50 in de hal. Met Kerstmis 2019 waren alle zaaltjes vol, overal stonden schermen om de dienst te volgen. Ook bijvoorbeeld bij  doopdiensten was de zaal te klein. We zijn erg blij met de nieuwe zaal die over 450 zitplaatsen gaat beschikken met nog eens ruimte voor 50 zitplaatsen in de hal.’’ Alle bijzalen worden opgeknapt en krijgen onder andere een schilderbeurt en nieuwe vloerbedekking. De hal is verbouwd, waardoor er meer ruimte is om met elkaar koffie te drinken. De crèche en het jeugdhonk zijn groter geworden. De Groot: ,,Als alles volgens planning verloopt, dan hopen we op Hemelvaartsdag voor het eerst bijeen te komen, als dat in verband met corona tenminste mogelijk is. Half september hopen we dat de officiële opening plaats kan vinden. Als we dan door corona maar met een beperkt aantal mensen bijeen kunnen komen, dan doen we dat per wijk.’’

De gemeente is ingedeeld in een aantal wijken. Elke wijk heeft een eigen wijkteam dat bestaat uit een wijkouderling, wijkdiaken, pastoraal werker en één of meerdere wijkcontactpersonen. Binnen de wijkkringen krijgen de leden gelegenheid om samen over het geloof te praten, maar ook om elkaar op een andere, informele manier te ontmoeten dan in de kerk. De  wijkkringen werken zelfstandig; buiten coronatijd worden zes keer per jaar diverse activiteiten ontplooid. Ook zijn er groepjes die met elkaar Nordic Walken, mountainbiken of badmintonnen. Ook het jaarlijkse kampeerweekend rond Hemelvaart bevordert de onderlinge gemeenschap.

Naast de wijkkringen zijn er nog een achttal bijbelstudiegroepen die qua leeftijd of interesse bij elkaar passen. Alle leeftijden zijn vertegenwoordigd bij De Brug en er is veel aandacht voor het  jeugd- en jongerenwerk. Van baby tot jongvolwassene is er een keus uit diverse gezellige, sportieve en inhoudelijke activiteiten. Het jeugdkamp dat dit jaar hopelijk eind juni wordt gehouden is voor veel jongeren het hoogtepunt van het jaar. ,,Wij proberen op verschillende manier mensen bij elkaar te krijgen,’’ lacht de Groot. ‘Alles met als doel te groeien in het dienen van onze God en Hem groot te maken”. 

In deze coronatijd merkt de Groot dat de saamhorigheid binnen de gemeente groot is en dat de ouderen uit de gemeente niet vergeten worden en regelmatig een bezoekje of kaartje krijgen van de gemeenteleden. De Groot werkt parttime als predikant in de gemeente. Een derde van de tijd werkt hij bij de Theologische Universiteit Kampen, waar hij studenten onder andere de kunst van het preken bijbrengt. ,,Ik kan dat alleen doen omdat er een jongerenwerker is en omdat veel mensen binnen de gemeente actief zijn als vrijwilligers’’, stelt hij. 

Vanuit de kerk wordt gestimuleerd dat mensen vrijwilligerswerk doen en zodoende hun maatschappelijke betrokkenheid vergroten. Relatief veel leden zijn werkzaam als vrijwilliger binnen allerlei organisaties. Vorig jaar zijn enkele gemeenteleden de kringloopwinkel GAINE gestart, waarvan de opbrengst voor Oekraïne en Oost Europa bestemd is. Verder worden er door De Brug diverse zendingsprojecten ondersteund en werden voor corona uitbrak meerdere malen per maand producten ingezameld ten behoeve van Voedselhulp Nunspeet.

Momenteel worden alle diensten gestreamd.  Zodra de situatie rondom corona  het weer toelaat worden er diensten in de Opstandingskerk gehouden tot aan de opening van de nieuwe kerkzaal. 

Op zich is het bijzonder dat in deze tijd, waarin menig predikant met lede ogen moet aanzien dat steeds minder zitplaatsen in zijn kerk worden ingenomen, bij De Brug een grotere zaal moet worden gebouwd. De Groot: ,,Ik denk dat de mooie mix van traditie en gevoel voor nieuwe ontwikkelingen en het reformatorisch en evangelische snijvlak ons onderscheidt.’’ Op www.debrugnunspeet.nl is een tour door het nieuwbouwproject te volgen.      

Uit de kerk geklapt uit de serie van de Veluwse Courant. Door Ank Herstel.