De Gereformeerde Gemeente in Nunspeet

0
14575

NUNSPEET – Mondjesmaat mogen er weer mensen aanwezig zijn in de kerken, zoals ook in het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente in Nunspeet. Een tijd moesten de 2.400 leden die de kerk telt het echter doen met uitzendingen via You Tube.

“Dat past eigenlijk niet zo bij ons”, zegt predikant A. Schot. “We zijn normaal gesproken heel terughoudend met internet en moderne media. Maar voor de kerkdienst mag je op zondag wel op de computer kijken.” De regels worden streng nageleefd. Vakantiegangers zijn welkom tijdens speciale diensten voor hen maar moeten zich wel vooraf melden.
Dominee Schot heeft wel een duidelijke mening over het corona-virus. “We zijn in Nederland druk bezig met het bestrijden van de gevolgen van het virus. Dat is ook nuttig. Maar als we niet bij de bron komen – dat we God hebben verlaten – dan is het dweilen met de kraan open. We moeten in de schuld komen voor God.”

De Gereformeerde Gemeente Nunspeet is in 1922 ontstaan als afdeling van Elspeet. Gebruik werd gemaakt van diverse locaties tot in 1932 Nunspeet een zelfstandige gemeente werd. Een jaar later werd de eerste kerk gebouwd aan de Brinkersweg. Het huidige kerkgebouw dateert uit 1978 en telde toen 1.250 zitplaatsen. Inmiddels is er door uitbreiding en een ingrijpende verbouwing in 2001 de mogelijkheid rond de 1.950 zitplaatsen te creëren. Het kerkgebouw is daarmee het grootste in Nunspeet.

De eerste preek in Nunspeet werd 19 september 1919 in Nunspeet gehouden door dominee  J. Fraanje. Vanaf de winter van dat jaar gaf een ouderling uit Elspeet catechisatie aan de kinderen van de gemeente. De eerste keer dat de voltallige gemeente bijeen kwam was zondag 5 november 1922 in een verenigingsgebouw. Vanaf 1925 werden de kerkdiensten gehouden in een ruime villa aan toen de Stationsstraat. De weg is inmiddels omgedoopt in Stationslaan. Het eerste kerkgebouw aan de Brinkersweg werd 25 mei 1933 in gebruik genomen.

Het eerste gebouw werd uitgebreid in 1958 en 1969 maar uiteindelijk eind 1977 toch gesloopt om plaats te maken voor een nieuw kerkgebouw met verschillende nevenruimtes. Na een bouwtijd van ruim een jaar kon 25 december 1978 het gebouw in gebruik werd genomen. Kende de gemeente bij de start aan leden en doopleden 169 mensen, in ’78 was dit aantal gegroeid naar 1.278 leden en doopleden. 

In de eerste vijftien jaar van het zelfstandig bestaan bleef de predikantsplek vacant. In 1948 werd dominee A, van Stuijvenberg de eerste predikant. Naar hem is een school vernoemd. Na hem stonden de predikanten W. Hage, G. Zwerus, C. de Ridder, L. Blok en C.J. Meeuse op de kansel sinds in 2003 de huidige predikant A. Schot zijn intrede deed. Dominee Zwerus keerde terug uit Amerika, naar dominee De Ridder is eveneens een school vernoemd.

De gemeente telt inmiddels rond de 2.400 leden en doopleden, de kerkdiensten worden gemiddeld bezocht door 1.500 tot 1.600 mensen. Tijdens de corona-crisis zijn bij de Nunspeetse tehuizen bloemen en een boekenlegger bezorgd om zo medeleven te tonen met mensen die op dat moment geen bezoek mochten ontvangen. Op de boekenlegger stond een uitnodiging de website van de kerk te bezoeken en werd de mogelijkheid geboden zich aan te melden om de diensten online te volg

De Gereformeerde Gemeente in Nunspeet behoort tot de classis Kampen. De meeste zitplaatsen in de kerk zijn vrij. Werden bij de start vier ambtsdragers ingezegend, inmiddels bestaat de kerkenraad uit de predikant, twaalf ouderlingen en tien diakenen. De gemeente is in tien wijken verdeeld met daarnaast een wijk, die bedoeld is voor ouderen die in een zorg- of verpleeginstelling wonen.

De kerk beschikt over een eigen gemengd koor, bestaande uit een groep enthousiaste mannen en vrouwen vanaf achttien jaar. Het repertoire bestaat uit psalmen en gezangen. Streven is dat het koor zes uitvoeringen per seizoen geeft, al dan niet zelf georganiseerd of op uitnodiging. Het koor, genaamd Jubilate Deo, bestaat uit rond de zestig leden en staat onder leiding van dirigent Niels Adema.

Ook kent de Gereformeerde Gemeente een eigen jeugdkoor ‘Kinderklanken’. Dit koor telt rond de negentig leden in de leeftijd van acht tot en met twaalf jaar en staat onder leiding van Hanneke van Tol. De Bijbelstudieclub is bestemd voor in principe alle leeftijden. Er wordt tien keer per jaar bijeen gekomen op de zaterdagavond van acht tot tien uur. Na een korte opening worden aan de hand van een Bijbelstudieboekje enkele vragen met de deelnemers besproken. Elke vraag wordt op vrijwillige basis voorbereid door één van de leden. Hierover wordt met elkaar het gesprek aangegaan.

Bijzonder in het kerkgebouw zijn de drie glas-in-lood ramen. Deze zijn in 1978 geschonken door de architect en de aannemer bij de oplevering van het nieuwe kerkgebouw. De ontwerpen van de glazen is H. Schilling uit het Duitse Mülheim.

Het eerste raam is voorzien van de Petrushaan. Verwijzend naar de verloochening van de apostel Petrus van Jezus. De haan wordt gezien als het werktuig van God en kondigt door het kraaien het verraad aan. Daarom is de haan in tweeën gedeeld: de kop en de hals is gekleurd terwijl de rest het ornament van de duif heeft. Om de haan zijn vuurvlammen. Petrus warmt zich bij het vuur. Vuur dat een vernietigende maar ook een heilzame kracht heeft. De haan zit op een doornenstok.

In het tweede raam zijn de letters A en W gevormd. ‘Ik ben de Alpha en Omega, het Begin en het Einde, de Eerste en de Laatste.” Het tijdsbegrip wordt tot uiting gebracht door de letters te omringende door vier gedeelten, voorstellende de vier jaargetijden: het symbool van de cyclus van leven en sterven – begin en het einde.

In het derde raam is de duif te zien als symbool van de vrede. De vis wordt gezien als het oudste teken van de christenen. De Griekse naam luidt ICHTHVS. De letters van dit woord vormen de eerste letters van de woorden: Jezus Christen, Zone Gods en Heiland.

Het orgel van de Gereformeerde Gemeente bestaat uit twee delen die in verschillende perioden zijn ontstaan., Het binnenwerk is van de hand van L. van Dam en Zonen uit Leeuwarden. De kas is gemaakt door Hendriksen & Reitsma, orgelmakers uit Nunspeet. Het orgel wordt tijdens de erediensten bespeeld door één van de vier aangestelde organisten. 

Door Wijnand Kooijmans

Dit artikel is het eerst gepubliceerd in de Veluwse Courant als onderdeel van de rubriek: Uit de kerk geklapt.