Bouw van een modern zwemparadijs gestart

0
1092

NUNSPEET – De heer W.G. van Boven, voorzitter van de Stichting Sportbelangen Nunspeet die het sportcomplex De Brake te Nunspeet exploiteert, gaf deze week de eerste aanzet tot de bouw van een modern ‘zwemparadijs’ binnen het sportcomplex. 

Achttien jaar geleden nam men een sporthal en zwembad in gebruik onder de naam ‘De Brake’, waaraan in 1981 een bowlingcentrum werd toegevoegd. Daar de bezoekersaantallen in het zwembad de laatste jaren terugliepen en de bezoeker in deze tijd duidelijk iets anders vraagt van een zwembad dan alleen baantjes trekken, werd er in het najaar van 1990 een plan ontworpen tot uitbreiding van het zwembad met een recreatief gedeelte. In de plannen stond ook duidelijk voorop dat een plaats als Nunspeet dat veel toerisme kent, een optimaal ingerichte ‘slecht weer- accommodatie’ een must is! 

Nadat de aanpassing van het reeds bestaande zwembad, de entree en de ontvangsthal reeds vorig jaar had plaats gevonden kon men deze week dus van start gaan met de uitbreiding. Voor het eerder geconstateerde vervuilde grondwater is een goede oplossing gevonden. Gelijktijdig met de nieuwbouw zal namelijk een sanering plaatsvinden van dit vervuilde grondwater, zodat er op schone grond gebouwd gaat worden.

De uitbreiding omvat een wateroppervlak van maar liefst 880 vierkante meter. Hierbinnen worden verschillende zwemkreken aangelegd, een whirlpool, een Turks bad en aparte kinderspeelbaden. Daarnaast zullen maar liefst drie glijbanen worden aangelegd en wel een familie-glijbaan, een 65-meter baan en een supersnelle glijbaan voor de echte waaghalzen. Er zal verder een geheel nieuw ingericht zonnecentrum tot stand worden gebracht.

Het reeds bestaande zwembad blijft geheel in tact zodat bijvoorbeeld de zwemlessen in een rustige omgeving gewaarborgd blijven en De Brake zijn regiofunctie in deze kan voortzetten. Wanneer de uitbreiding is voltooid beschikt men in Nunspeet over een wedstrijdbad van 27 graden, een instructiebad van 29 graden, een recreatiebad van 31 graden en een whirhlpool van 33 graden, dit laatste bijzonder aan te bevelen voor ouderen.

De verwachting is dat het bezoekersaantal zich met minimaal 100.000 personen per jaar zal uitbreiden en de ingebruikname van het nieuwe complex in mei 1994 zal plaatsvinden. Het totale kostenplaatje van de uitbreiding zal op circa vijf miljoen uitkomen.

Nunspeet Vooruit 1994