Behoefte parkmanager De Kolk

0
2145

NUNSPEET Tijdens het werkbezoek van Gemeentebelang aan Garagebedrijf Baars en Wikkelbedrijf Polinder, beide gevestigd op bedrijventerrein De Kolk, zijn alle aanwezigen tot de conclusie gekomen dat betere communicatie ten aanzien van de ontwikkelingen van De Kolk absoluut noodzakelijk is. Zowel om als ondernemers samen te werken aan een succesvol bedrijventerrein, maar ook de communicatie met de gemeente moet beter. 

Onduidelijkheid 

Er is veel onduidelijk ten aanzien van de verdere ontwikkelingen van het bedrijventerrein. Welke ondernemers komen waar te zitten bijvoorbeeld? En hoe staat het met de bereikbaarheid van de individuele bedrijven? Bij toekomstige uitbreidingsplannen van De Kolk bestaat de zorg dat de omgeving gaat lijken op een traditioneel industrieterrein. De Kolk is juist bestempeld als een Veluws werklandschap, met ruimte voor groen. Dat was tenminste de bedoeling toen de ontwikkeling van De Kolk werd opgestart. Omdat de communicatie vanuit zowel de kant van de gemeente als vanuit de ondernemers erg gefragmenteerd is er veel onduidelijk en is er ook op sommige punten miscommunicatie. 

Parkmanager

Gemeentebelang heeft geadviseerd zo snel mogelijk in overleg met de gemeente te gaan om de vragen beantwoord te krijgen. Een parkmanager, die in samenwerking met de ondernemers nadenkt over de ontwikkelingen en de centrale spreekbuis is naar de gemeente, biedt wellicht een oplossing. De onafhankelijke parkmanager zal de gezamenlijke belangen van de ondernemers centraal moeten stellen, zodat de gemeente hierop in kan spelen en mee kan denken. Eventuele samenwerking met Bedrijvenkring Nunspeet is hierbij een gewenste optie.

Bovenstaande is voor de fractie van Gemeentebelang voldoende aanleiding om schriftelijke vragen te stellen aan het college van B&W van Nunspeet. Raadslid Martin Mol wil van het college weten wanneer de parkmanager actief wordt. Als dit te lang duurt vraagt hij om een snel alternatief.