ChristenUnie wil gratis sporten voor kinderen

0
1939
Foto : Henk van Vliet

Alle kinderen op de basisschool moeten in de gemeente Nunspeet gratis kunnen sporten. Dat vindt de ChristenUnie. Het voorstel geeft het preventiebeleid een positieve impuls. Henk van Vliet: ‘Sporten is gezond en ook nog eens goed voor de sociale contacten van een kind. Het draagt bij aan een gezonde toekomst en voorkomt allerlei problemen.’ De ChristenUnie wil dat alle kinderen in de leeftijd van 5 tot en met 12 jaar gratis deel kunnen nemen aan de basissporten. 

Sportverenigingen spelen een belangrijk rol. Zij  dragen eraan bij dat kinderen zich op een gezonde manier ontwikkelen. Ze bewegen en ze hebben intensief contact met andere kinderen. Dat raakt twee belangrijke pijlers van het preventiebeleid: gezondheid en participatie. Dat is waardevol. Gratis sporten is ook goed voor de kas van sportclubs. De contributies worden vergoed aan de verenigingen.

Gratis sporten bevordert de gezondheid en participatie: ‘Het voorkomt overgewicht en lichamelijke klachten, zoals een gameboyrug. Kinderen slapen beter en dat heeft ook een positieve invloed op hun schoolprestaties. Op de club maken ze vrienden en leren ze samenwerken en dat zorgt weer voor minder gedragsproblemen.’ Het gratis sporten is voor de kinderen op de basisschool. ‘Als ze de smaak te pakken hebben, is ons doel bereikt. Dan kan de gemeente weer een stapje terug doen en kunnen ouders de kosten voor hun rekening nemen. In onze beleving is dat een gezonde gang van zaken.’ Een bijkomend positief effect van het gratis sporten voor alle kinderen is dat gezinnen met een krappe beurs geen beroep hoeven te doen op een bijzondere regeling. ‘Deze maatregel geldt voor alle kinderen en geeft niemand een uitzonderingspositie.’

De basissporten zijn fietscross, hockey, korfbal, voetbal en zwemmen en de binnensporten badminton, gymnastiek, taekwondo, tafeltennis, volleybal, zaalhockey en zaalvoetbal.