Collegeprogramma 2018-2022

0
3444

Burgemeester en wethouders van Nunspeet hebben het collegeprogramma 2018 – 2022 opgesteld. In de komende vier jaren is dit een belangrijk kader voor het besturen van de gemeente Nunspeet. 

Samen met de inwoners, ondernemers, verenigingen en organisaties willen we duurzaam verder bouwen op wat er in de afgelopen collegeperiode is gerealiseerd. Werken aan een vitale en krachtige gemeente, waar het goed en gezond wonen, werken en recreëren is.

Waar een krachtige en zelfstandige gemeente in goed samenspel met de samenleving oplossingen zoekt voor de vele uitdagingen. Investeren in de toekomst, oog voor kwaliteit van de dienstverlening en een vangnet van ondersteuning en hulp voor hen die dat nodig hebben.

Maar ook een overheid die uitgaat van de kracht, mogelijkheden en initiatieven van mensen zelf. Een ondernemende overheid die samenwerkt en stimuleert, die mensen verbindt en verder brengt”, aldus het college van B&W.

Het collegeprogramma zal worden besproken in de raadscommissie Algemeen Bestuur van 18 oktober a.s. Het document is bijgevoegd.

Collegeprogramma 2018-2022