Gemeenteraad kiest unaniem voor twee tunnels in Stationsomgeving

3
2787

NUNSPEET – De Nunspeetse stationsomgeving krijgt een facelift waarbij de huidige spoorwegovergang plaats maakt voor twee afzonderlijke tunnels. Eén onderdoorgang voor gemotoriseerd verkeer en één voor langzaam verkeer met hierbij tevens een toegang tot het perron. 

Dat heeft de Nunspeetse gemeenteraad donderdagavond unaniem besloten. De raad wil daarbij de aansluiting van de F.A. Molijnlaan op de Elspeterweg behouden. Ook wil de raad aandacht voor het doortrekken van de ‘sfeer van de Veluwe’ naar het stationsgebied en is bij de verdere uitwerking van het plan variant 3 (als bijlage toegevoegd) richtinggevend. 

Het college van B&W kan nu aan de slag met het uitwerken van het plan. Nadere onderzoeken en overleggen om te komen van een globaal tot een gedetailleerd plan moeten leiden tot een uitvoeringsbesluit met financiële onderbouwing, dat in 2019 voorgelegd zal worden aan de gemeenteraad. In deze onderzoeksfase wil de gemeente zorgvuldig kijken naar de consequenties van deze variant voor de in het gebied aanwezig belangen. 

Verantwoordelijk wethouder Marije Storteboom is blij met dit raadsbesluit: “We kunnen nu daadwerkelijk aan de slag om het plan concreet en gedetailleerd uit te werken met de voorbereidingen voor verkeersveilige en aantrekkelijke stationsomgeving met een goede verkeersdoorstroming. En dat gaan we weer samen doen met diverse betrokkenen (zoals ProRail, NS, provincie Gelderland, Ondernemersvereniging, bedrijvenkring, Nunspeet uit de Kunst, vastgoedeigenaren en bewoners).

De daadwerkelijke uitvoering van het plan zal zeker enkele jaren in beslag nemen. Uitgangspunt blijft dat de huidige Elspeterweg in gebruik zal kunnen blijven totdat de werkzaamheden zijn afgerond.


 

3 REACTIES

  1. Prima plan , helaas al vele jaren te laat. Maar de Elspeterweg zal gebruikt kunnen blijven worden , nou ik ben bijzonder benieuwd .

  2. Goede keuze, echter de omschrijving van Nunspeet.Nu klopt niet. Er is juist gekozen voor de variant die de Molijnlaan NIET meer laat uitkomen op de Elspeterweg. Wel zijn Molijnlaan en Elspeterweg onderling bereikbaar.

  3. Ze hadden het inderdaad in de crisis jaren moeten doen, had zeker een paar miljoen voordeliger geweest.
    Dit traject wordt trouwens naast de Elspeterweg aangelegd, dus hij blijft beter bereikbaar dan bij de andere varianten. Dan had ie zeker 2 jaar dicht gezeten..

Comments are closed.