Zorgboerderij mag verder met de ontwikkeling van een zorglandgoed

0
2541

HULSHORST – Zorgboerderij De Grote Wiede aan de Rijnvis in Hulshorst mag verder met de plannen voor de ontwikkeling van een zorglandgoed. De commissie Ruimte en Wonen van de gemeente Nunspeet gaf het groene licht, ondanks wel enkele kritische kanttekeningen van vooral Corrie Jansen (Gemeentebelang). 

De eigenaar heeft voor zijn plannen negen hectare grond aan kunnen kopen, gelegen tegenover de zorgboerderij. Het gaat om drie hectare bos en zes hectare agrarische grond. Hij wil de laatste grond gebruiken voor ‘natuur inclusieve landbouw.’ Het gaat dan om landbouw met een zo klein mogelijk negatief effect op de natuur. In het plan is ook opgenomen de bouw van een zorgwoning voor tien bewoners. Voor de huisvesting van begeleiders wil men twee woningen bouwen. Daarnaast wordt voorzien in de bouw van drie levensloopbestendige zorgwoningen voor senioren. 

De laatste jaren is het oorspronkelijke bedrijf van Arend van Imhoff uitgegroeid van een voormalige boomkwekerij tot een gemengd biologisch landbouwbedrijf waar ook zorg wordt geboden door de Stichting De Vier Schepel. Er wordt werk verricht door 25 cliënten die zorgen voor het onderhoud van de boomkwekerij, groentetuin, kruidentuin, boomgaard, vee maar ook de technische dienst, keuken en huishoudelijke werkzaamheden. Ze worden begeleid door achttien fulltime medewerkers. 

Door alle partijen werd gepleit voor een goede communicatie met de omwonenden. Volgens Gea van Klompenburg van De Grote Wiede is voor hen al een informatiebijeenkomst gehouden en wil men hen ook betrekken bij de verdere uitwerking van de plannen.

Als probleem wordt ook gezien de breedte van de Rijnvis waar twee voertuigen elkaar alleen met de grootste moeite kunnen passeren. Koos Frijlink (VVD) ziet een mogelijke oplossing in het herstel van de oude verbinding met de Vreeweg. Wethouder Jaap Groothuis weet niet of dit tot de mogelijkheden behoort. Het liefst ziet hij dat aanwonenden een stukje grond afstaan om de weg een meter te verbreden. 

Het probleem van de weg is niet alleen, zo zegt Groothuis, van De Grote Wiede alleen.  In de zomermaanden zorgt een kwekerij voor een enorme toeloop aan bezoekers. De komende tijd beraadt, geeft de wethouder aan, zich op de verkeersperikelen. 

Volgens Corrie Jansen valt het plan niet onder de normen welke Nunspeet hanteert voor een landgoed. Volgens haar lijkt het een dorp op zich te worden. Ze vreest precedentwerking voor andere terreinen. Ook vraagt ze zich af wat er gebeurt indien het zorglandgoed uiteindelijk niet levensvatbaar blijkt te zijn. 

Michel Verheijdt (PvdA) vindt dat Gemeentebelang te veel beren vooraf op de weg ziet. Hij vindt dat de uitkomst van de noodzakelijke onderzoeken gewoon moet worden afgewacht. Ook van het ‘kerstbomenbos’ waarin veel bomen overigens tijdens de laatste storm zijn omgewaaid. Groothuis vindt dat het plan wel degelijk past binnen de regels en twijfelt ook niet aan de levensvatbaarheid van het plan.