De roep om meer paarse heide vraagt om 150 extra schapen

0
1621

Naast de schaapskudde in Elspeet zou er ook een kudde moeten komen in Vierhouten. Dat vindt de ChristenUnie. Henk van Vliet: ‘De paarse heide is langzaam aan het verdwijnen. Daar moeten we iets aan doen. Begrazing door schapen maakt de heide minder kwetsbaar en dus vitaler.’ Het is goed voor de natuur en voor het toerisme om de paarse heide weer terug te brengen.

De heide vergrast. Daar heeft de Nunspeetse politiek al eerder aandacht voor gevraagd. Een effectieve begrazing van zowel de Elspeetsche als de Vierhoutense Heide vraagt om een kudde van 300 á 400 schapen. De schaapskudde in Elspeet telt nu ongeveer 150 volwassen schapen. Er zijn dit jaar al zo’n 60 lammetjes geboren. ‘Een kudde in Vierhouten naast een kudde in Elspeet brengt een paarse heide weer binnen handbereik en versterkt het toeristisch profiel van de gemeente Nunspeet.’ Een plek voor de schaapskooi kan gevonden worden in overleg met recreatieondernemers. 

De vervuilde lucht en de verzuring maken ruim baan voor agressieve grassen, zoals het pijpestrootje. De ‘ouderwetse’ paarse heide dreigt de strijd te verliezen. De grassen zijn zo dominant dat ze andere planten en mossen wegdrukken. Dat heeft ook weer gevolgen voor de dieren op de heide. Het aantal vlinders loopt bijvoorbeeld hard terug. 

Een groot deel van de bossen en heidevelden in de gemeente Nunspeet is eigendom van de gemeente en niet van bekende terreinbeheerders zoals Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. De gemeente Nunspeet beheert 3250 ha bos- en natuurterreinen en is daarmee de grootste bos en natuur bezittende gemeente van Nederland. Henk van Vliet: ‘Dat schept verplichtingen. Ik beleef het als een voorrecht om in zo’n mooie omgeving te wonen, maar als terreinbeheerder moet de gemeente Nunspeet een goede rentmeester zijn. De heide is ontstaan door menselijk ingrijpen en kan ook alleen in stand blijven als we daarmee doorgaan.’ Het beheer van de heide kost geld, maar het brengt dankzij alle bezoekers aan de gemeente ook geld in het laadje.