Vragen SGP over extra stil asfalt A28

1
584

Tijdens het mondelinge vragenhalfuur in de gemeenteraadsvergadering van donderdag heeft de SGP-fractie bij monde van fractievoorzitter Harm Jan Polinder vragen gesteld over het geplande onderhoud aan de A28. Daarbij wordt de huidige laag asfalt vervangen. “Bezorgde inwoners uit Hulshorst spraken ons hierover aan tijdens het verkiezingsdebat aldaar. Ik heb beloofd de kwestie aan te kaarten, vandaar dat wij ons in de materie hebben verdiept en vragen hebben gesteld. De onrust vind ik begrijpelijk aangezien er ter hoogte van Harderwijk en Wezep extra stil asfalt wordt aangebracht terwijl dat ter hoogte van de gemeente Nunspeet niet wordt gedaan.”

Verantwoordelijk wethouder Storteboom ontkende desgevraagd tijdens het vragenhalfuur dat dit verschil geen gevolg is van een stevige lobby vanuit Wezep en Harderwijk. Polinder: “Dat beeld leeft wel heel erg bij inwoners langs de A28. We hebben het college gevraagd om ons als gemeente Nunspeet bij Rijkswaterstaat extra in te zetten op de aanleg van het extra stille asfalt. Ook hebben we van de wethouder de toezegging gekregen dat zij op korte termijn met betreffende inwoners om tafel zal gaan om te beoordelen of er mogelijkheden zijn de overlast verder te beperken.”

1 REACTIE

  1. Ik ben nog steeds verbijsterd dat er geen scherm komt. De gevelbelasting is 60db. Waar kan ik me aanmelden voor verzoek om stil asfalt?

Comments are closed.