Gemeentebelang ziet huurwoningen voor de laagste inkomens verdwijnen

1
908
Foto : Jongerenleden Gemeentebelang Thomas van den Hoorn, Kiki Zwinkel en Herma Vlijm (Vlnr)

NUNSPEET – Gemeentebelang Nunspeet heeft raadsvragen gesteld naar aanleiding van de verhoging van de betalen huur voor een nieuw te verhuren woning. Wooncorporatie Omnia Wonen heeft deze zogenoemde streefhuur sinds augustus 2021 fors verhoogd. Dit heeft als gevolg dat er momenteel bijna geen huizen meer vrijkomen in de gemeente voor de groep inwoners met een laag inkomen of uitkering.

Raadslid Corrie Jansen kwam tot deze conclusie naar aanleiding van een gesprek met een lid van de huurdersorganisatie. Uit de gegevens die daar ter tafel kwamen, bleek dat de huur voor een nieuwe bewoner van een sociale huurwoning fors stijgt ten opzichte van wat de vorige bewoner van diezelfde woning tot dan toe betaalde. Veel woningen die bedoeld zijn voor inwoners met lage inkomens worden hierdoor te duur om te verhuren aan die specifieke doelgroep. Volgens Gemeentebelang zeer onwenselijk en dus reden om het college te bevragen over deze ontwikkeling.

Steunfractielid Thomas van den Hoorn, die als zoveel jongeren een woning zoekt: “Ik moet op deze manier mijn dorp Elspeet en ook de gemeente Nunspeet uit. Dat is iets wat ik echt niet wil”. Het gevolg van deze verhoging is voor veel groepen inwoners nadelig.

Corrie Jansen: “Niet alleen de inwonersgroepen jongeren, maar ook andere inwoners met een uitkering, een laag inkomen of alleen een AOW moeten in onze gemeente zicht hebben en houden op een woning”.

Het college van burgemeester en wethouders, bij monde van de wethouder, herkende de problematiek. De geschetste verhoging komt voort uit een fusie tussen wooncorporaties. Een snelle of eenvoudige oplossing is er volgens de wethouder niet, maar hij schetste wel dat een oplossing op langere termijn zou zijn om meer voor deze specifieke doelgroep te bouwen. Gemeentebelang heeft de wethouder verzocht deze problematiek nadrukkelijk mee te nemen in komende gesprekken met de wooncorporatie.

1 REACTIE

  1. vier jaar geleden was dit een verkiezingsitem. Vier jaar heeft men daar aan kunnen werken. En nu de conclusie dat er niets gedaan is, nee…….nee Gemeentebelang heeft vier jaar niets aan dit probleem gedaan

Comments are closed.