Vrachtwagens, waar parkeer je die in Elspeet?

2
3109

ELSPEET – Het parkeren van vrachtwagens in Elspeet is al gedurende vele jaren een probleem. Verschillende vrachtwagenchauffeurs hebben of al een bekeuring gehad of hebben waarschuwingen gehad omdat hun vrachtwagen (deels) geparkeerd stond op een plek waar dat officieel niet is toegestaan. Het CDA is er geen voorstander van dat vrachtauto’s zomaar overal geparkeerd kunnen worden. Wel vindt de fractie dat, mocht zich een mogelijkheid voordoen om een parkeerplaats te realiseren, dat daar dan ook serieus naar gekeken wordt. En zo’n mogelijkheid dient zich nu aan.  De firma van ’t Slot heeft het plan om voor haar eigen vrachtwagens een parkeerterrein aan te leggen in het weiland achter hun bedrijf. Het terrein is dusdanig groot dat zij dan ook plek hebben voor nog een vijftal vrachtauto’s voor chauffeurs uit het dorp. Het betreffende terrein moet natuurlijk worden verhard. De firma Van ‘t Slot staat positief tegenover de eventuele eisen vanuit de gemeente over de soort van verharding en andere bijkomstige zaken zoals bijvoorbeeld de afvoer van het regenwater. 

Tot nu toe is er echter nog geen toestemming dan wel medewerking van de gemeente Nunspeet gekomen. Het is de initiatiefnemers echter niet duidelijk geworden waar nu precies het probleem voor de gemeente ligt.

Het CDA vindt een dergelijk plan van dusdanig belang dat ze graag naar mogelijkheden zoekt om het plan wel te laten slagen. Het gaat immers om de werkgelegenheid van bijna 10 werknemers van firma van ‘t Slot uit de gemeente en die van enkele chauffeurs uit Elspeet. En met dit aanbod wordt een groot deel van de Elspeetse parkeerproblematiek opgelost. Karel van Bronswijk heeft namens het CDA het college een paar vragen gesteld over het al dan niet instemmen en meewerken aan deze praktische oplossing van het vrachtwagenparkeerprobleem in Elspeet.

2 REACTIES

  1. De APV van de Gemeente Nunspeet is er heel duidelijk over: het is verboden om grote voertuigen in de avond en nachtelijke uren in de bebouwde kom te parkeren. Vervolgens is het zaak dat er heel rechtlijnig gehandhaafd wordt want anders wordt het verbod weer een typische ‘wassen neus’, zoals wel vaker gebeurt in ons poldermodel.

    Het is géén taak van de Gemeente om te zorgen voor parkeerplaatsen voor bedrijfsvoertuigen. Normaal is het dat bedrijfswagens bij het bedrijf worden gestald en dat chauffeurs vanaf het bedrijf vertrekken.

    Naast dat het verboden is is het ook ronduit a-sociaal dat mensen met grote voertuigen normale parkeerplaatsen in beslag nemen of zelfs voor de huizen van andere mensen parkeren.

Comments are closed.