CDA en SGP omarmen plan ChristenUnie

0
2134
Foto: Kees Smit is blij met de nieuwe Da Costaschool

ELSPEET – De ChristenUnie is erg blij met de aankondiging van de nieuwbouw voor de Da Costaschool. Kees Smit: ‘Het college van burgemeester en wethouders geeft aan dat er op de huidige locatie een nieuwe school komt. Dat is goed nieuws.’ CDA en SGP omarmen bovendien het idee van de ChristenUnie om dat te combineren met de sociale functie van een dorpshuis. ‘Dat is precies waar wij in februari op aangestuurd hebben.’ De renovatie van de oude gymzaal bij de Da Costaschool lijkt een multifunctionele zaal op te leveren. 

Op 15 februari 2018 stelde de ChristenUnie schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders. Daarin riep de partij op om zo snel mogelijk een einde te maken aan de onzekerheid over de toekomst van het Kulturhus. De ChristenUnie stuurde aan op een combinatie van nieuwbouw voor de Da Costaschool met de voortzetting van de dorpshuisfunctie. 

De ChristenUnie is blij verrast dat het CDA dit voorstel omarmt en dat de SGP zelfs heel royaal aansluit bij het idee van een grote zaal voor culturele evenementen. Kees Smit: ‘Ik ben echt een beetje beduusd van het enthousiasme voor de oplossingsrichting die wij hebben gepresenteerd. Daar had ik op gehoopt, maar ik had het niet meteen verwacht.’ Smit kan het enthousiasme wel verklaren. ‘Er lijkt nu een duurzame oplossing in zicht voor het ruimtegebrek van de Oranjehof en het exploitatietekort van het Kulturhus. Daarnaast komt er een nieuwe Da Costaschool en ziet het ernaar uit dat de renovatie van de gymzaal een grote zaal voor culturele oplevert. Iedereen kan tevreden zijn.’ 

Smit plaatst wel een belangrijke kanttekening bij het enthousiasme. ‘Het college geeft in de beantwoording van onze vragen nog niet aan dat het aanhaakt bij onze oplossingsrichting. Het is zaak dat dit wel gebeurt. De steun van CDA en SGP zal daar zeker bij helpen.’