Voorrang voor inwoners eigen gemeente

1
4179
Foto: Kees Smit wil maatschappelijke binding terug

De regels die de woningcorporaties hanteren voor de toewijzing van huurwoningen moeten worden aangepast. Dat vindt de ChristenUnie. Kees Smit: ‘Maatschappelijke binding is geen criterium meer. Dat betekent dat ouderen die kleiner willen gaan wonen, nogal eens moeten verhuizen naar een gemeente in de regio. Dan zitten hun kinderen ineens verder weg en raken ze hun sociale netwerk kwijt. Dat is een slechte zaak.’

Tijdens een werkbezoek aan woningcorporatie Omnia Wonen besprak de ChristenUnie de regels voor woningtoewijzing. Ouderen en moeders die na een echtscheiding alleen komen te staan, kunnen door de huidige regels gedwongen worden te verhuizen naar een andere gemeente in de regio. Dan verliezen zij hun sociale netwerk. Dat heeft gevolgen voor het omzien naar elkaar in de vorm van bijvoorbeeld mantelzorg of kinderopvang. Intussen worden beschikbare woningen toegewezen aan mensen van buiten de gemeente, die op hun beurt ook hun sociale netwerk kwijtraken. Dit beleid bevordert de participatiesamenleving niet.

In de nieuwe woningwet (2015) is de economische en/of maatschappelijke binding als criterium voor de toewijzing van een huurwoning verdwenen, maar de gemeente kan die in de eigen huisvestingsverordening weer terugbrengen. Dat doet de gemeente Nunspeet nu niet. Dat vindt de ChristenUnie geen goede zaak. Er moet ruimte zijn om de eigen inwoners voorrang te geven bij woningtoewijzing. De ChristenUnie wil de huisvestingsverordening op dit punt wijzigen. Het is belangrijk dat mensen bij een verhuizing in de gemeente kunnen blijven wonen en hun sociale netwerk behouden. In de prestatieafspraken met woningcorporatie Omnia moet de gemeente vastleggen dat de woningcorporatie deze voorrangsregel toepast.

 

1 REACTIE

  1. Nou nou CU. Dit hadden jullie landelijk moeten helpen voorkomen. Nu roept iemand die niet eens raadslid is nog even hoe het probleem op de woningmarkt opgelost moet worden. Sjonge sjonge je laat je voor een karretje spannen 🙁

Comments are closed.