The Passion verdeelt Nunspeet ( ingezonden brief )

32
12857
INGEZONDEN BRIEF
Net als vele anderen heb ik de afgelopen periode met enige verbazing de discussies over de opvoering van The Passion in Nunspeet gevolgd. Ook ben ik er schuldig aan dat ik de diverse social media heb gevolgd en hier en daar soms meer en soms minder genuanceerd gereageerd heb. Spijt heb ik daar geenszins van maar tegelijkertijd spijt het mij wel dat het zover is gekomen in Nunspeet.
 
Toen ik negen maanden oud was kwamen we hier in Nunspeet wonen (vader was beroepsmilitair en werd hier gelegerd). Ik ben dus geen geboren maar wel een getogen Nunspeter. Hoewel wij niet gelovig waren herinner ik me heel goed dat wij in onze opvoeding meekregen dat de zondagsrust in Nunspeet belangrijk was. Mijn ouders kwamen uit de stad Utrecht en kenden dat fenomeen helemaal niet. Desondanks weet ik dat wij min of meer stilzwijgend, zonder veel discussie de zondagsrust en daarmee de Nunspeters voor wie dat belangrijk was respecteerden. Mijn ouders maaiden het gras niet op zondag, klusten niet rond huis en wij mochten niet op zondag aan de brommers prutsen in de achtertuin of in het dorp rondscheuren met een halve uitlaat. Kortom, we hielden in redelijkheid rekening met mensen om ons heen. Toen ik zelf een gezin had ging dat eigenlijk automatisch door, ik heb de auto nooit gewassen op zondag, ging niet met elektrisch gereedschap de tuin in of aan het klussen. Nog steeds betrap ik mij erop dat ik bij voorgenomen zondagse activiteiten waarbij geluid/overlast kan ontstaan bedenk  “ach, dat kan ook een ander keertje, dan heeft niemand er last van”.
 
En dan komt de hele discussie over The Passion waarbij een deel van de Nunspeetse bevolking probeert de uitvoering hiervan tegen te houden omdat deze niet past binnen hun religieuze opvattingen. Er worden vragen gesteld in de gemeenteraad. Er komt een petitie tegen The Passion. Ondertussen breekt de ellende uit op social media (zeker naar Nunspeetse maatstaven) en vliegen de meningen (soms inhoudelijk, vaak ook helemaal niet en soms ronduit respectloos) over en weer en is er een duidelijke tweedeling in Nunspeet. Ook de heer van de Weerd ziet deze tweedeling wijdde er zijn weblog aan en roept op tot wederzijds respect.
Persoonlijk heb  ik weinig interesse in de uitvoering van The Passion. Tegelijkertijd begrijp ik heel goed dat anderen het juist prachtig zullen vinden en dat gun ik ze ook oprecht van harte! Ik ga niet over de keuzes van anderen! Ik zal  dus ook niet bedenken om te proberen zo’n uitvoering tegen te houden. Ben je om een of andere reden tegen of interesseert het je niet, prima, respect voor ieders opvattingen, maar leg dat nooit aan een ander op. Niemand verplicht je te kijken. Sommige kerken claimen inzake The Passion respect voor hun opvattingen, dat is hun goed recht, maar vervolgens hebben andersdenkenden het gevoel geen respect te mogen terugverwachten.
 
Terugkomend op het respect dat ik als niet gelovige altijd opbracht voor de zondagsrust/religieuze gebruiken van anderen. Ik heb besloten (al heb ik getwijfeld) daar gewoon mee door te gaan. In weerwil van het feit dat ik daar niets voor terug hoef te verwachten. Respect hoort immers wederzijds te zijn. Sommige kerken kunnen dat kennelijk steeds moeilijker opbrengen.  Maar ik weiger aan intolerantie en onverdraagzaamheid toe te geven. Ik gun iedereen, hoe ver ook in opvattingen bij mij vandaan, zonder enig oordeel  zijn/haar ruimte. Daarbij zal ik desnoods mijn eigen gedrag (in redelijkheid) aanpassen.
 
De gemeente moet hierin ook verantwoordelijkheid nemen. Voor zijn aanstelling als burgemeester werd de heer van de Weerd gepresenteerd als verbinder en bruggenbouwer. Hier ligt een uitdaging waarvan ik hoop en verwacht dat de heer van de Weerd hem aangaat en bewijst een burgemeester voor alle Nunspeters te zijn. Een Nunspeet waarin tolerantie, verdraagzaamheid en wederzijds respect tussen de diverse bevolkingsgroepen vanzelfsprekend is. Een Nunspeet waarin iedere Nunspeter met respect voor anderen en respect van anderen het leven op zijn/haar eigen wijze kan invullen.
 
Tot slot GA STEMMEN DE 21e! En draag bij aan een evenwichtige vertegenwoordiging in ons gemeentebestuur.
 
Ed van Duijn
 

32 REACTIES

 1. Behalve dat ik een van de organisatoren ben van de Nunspeetse Passie en dus wel alle betrokkenheid voel bij de opvoering, kan ik me geheel vinden in deze uiteenzetting. Ook ik ben geboren Utrechtenaar, maar woon al m’n hele leven in Nunspeet. Wij hielden ook altijd rekening met de zondagsrust…geen auto wassen, maaien of schuurmachines aan op zondag. Inmiddels weet ik dat die tolerantie niet wederkerig is, voornamelijk voortkomend uit ‘ hun’ opvatting dat hun zienswijze op het geloof de absolute waarheid is. Wat ben ik dan trots op mijn godsdienstleraar destijds op het LFC. Deze man was in staat te discussieren, zijn zienswijze over te brengen, volop open te staan voor een andermans visie en z’ n schouders op te halen als hij je een antwoord schuldig moest blijven. Niks veroordelend, of met het vingertje wijzen. Vol respect naar de ander en ieder vrij latend in zijn of haar keuzes. Dat is geloven vanuit liefde en niet vanuit angst.

 2. Dank voor deze uiteenzetting. Het is fijn als we rekening houden met elkaar. Dat hebben behoudende christenen in Nunspeet volgens mij ook heel vaak al gedaan. We hebben niet geprotesteerd over de kermis op de markt, staan niet met spandoeken bij de Veluvine als we vinden dat een film niet geschikt is. We hebben geen petitie gehouden tegen de Wildfeesten in Vierhouten, roepen niet dat alle onkerkelijke Nunspeters op zondag twee keer naar de kerk moeten en bellen de politie niet als er iemand op zondag aan het werk is. Dus wat is tolerantie? In die zin snap ik opmerkingen als ‘staatsgevaarlijk’ over een bepaalde partij echt niet (ook niet alle CU’ers kunnen The Passion meemaken – zijn die dan ook opeens gevaarlijk?).
  Dus … alstublieft, respecteer het gevoel van heiligheidsschennis dat wij bij The Passion hebben, ook al snapt u dat echt niet. We hebben dat in een land waarin vrijheid van meningsuiting is, kenbaar mogen maken. Dat The Passion gewoon doorgaat, vinden we jammer, maar nu alles gezegd is, zullen wij richting mensen zwijgen.

 3. @petra, mag ik vragen waarom het heiligheidsschennis is volgens jou? Het vertelt toch het verhaal van de laatste uren van Jezus’ leven, lijden en opstanding?

 4. Ik bedank alle gelovigen en niet gelovigen die opbouwend aan de discussie hebben bijgedragen. Het is voor mij duidelijk dat er ook veel respect voor elkaar is, dat mag ook wel eens gezegd worden.
  De meningen lopen uiteen maar het hoeft ons niet te verdelen. We mogen als mensen goed en vriendelijk met elkaar omgaan.
  Vanuit mijn geloof en ook perssonlijk gevoelen wil ik ook respectvol omgaan met de mensen waar tussen ik mag leven, wonen en werken.
  Mensen die bot en ongefundeerd reageren, hebben vaak frustraties die ze op een bepaalde manier willen uiten, tussen de regels door lees ik dan veel pijn en verdriet. Ook voor hen heb ik als mens respect, niet voor hun uitingen.
  Dit is wat ik er nog over kwijt wilde, ik wens iedereen voorspoed en geluk en vrede toe.

 5. Als dochter van een knilmilitair in 1955 hier gekomen met moeder, 1 broer, zusje, mijn jongste zusje in dat zelfde Jaar geboren hier,kwamen we terecht in het onbekende, alles kaal. Op Randwe 14….Mijn vader kwam hier terecht in de legerplaats, als zovelen. Bekend, daar om het oud gedeelte van Nunspeet werd Korea genoemd..als jong kind moest je hier al uitleggen , wat wij hier deden. en beter terug kunnen gaan, waar wij vandaan komen…Ned_Indie….mijn ouders kozen voor Nederland…..hier op een Openbare en Christelijke School gezeten…mijn moeder was RK ,mijn vader Protestant…mijn vader stuurde ons naar de RK kerk , waar ik nog steeds ben. Ben dus gemixt opgevoed. Ben getrouuwd met een Nunspeter, bekend o.a, Pontbaas en zijn getrouwd met een Pastoor en Dominee in 1969, als de eerst en hier. Hebbes ook de krant gehaald.bleven bij ons eigen geloof en respect voor elkaar en onze ouders…Hoe mooi is dit door de opvoering van de Passion, om veel mensen, jeugd te bereiken,die er nog niet helemaal uit zijn..hun bstaan op aarde, het nog ontdekken. Stimuleer je dit…en Jesus bestaat via ons, waarin ik oprecht in geloof , brengt ons hier door dichtbij elkaar. Zonder afbreuk. Met respectvol naar elkaar en onze mening , die belangrijk blijft en is. Hoe geweldig, dat dit gebeurt in ons Nunspeet, maar we moeten met z’n allen dit wel een kans geven. Ik ben enthusiast. ..en kijk er naar uit….succes…liefs….

 6. Ik worstel met een aantal gedachten:

  a. The Passion verbindt Epe en verdeelt Nunspeet. Waar zou Jezus de voorkeur aan geven?
  b. Is de Passion tegen of voor Jezus? Jezus zegt: ‘Wie niet tegen ons is, is voor ons.´
  c. Gaat het de organisatoren om spektakel en amusement of om oprechte aandacht voor het christelijk geloof?
  d. Hoeveel toeschouwers bij The Passion zitten er op Goede Vrijdag ’s avonds ook in de kerk?
  e. Wie lijdt er het meest bij afblazen of doorgaan van The Passion? De voor- of tegenstanders?
  f. Als harten in deze periode vol zijn van The Passion, lopen daarna de monden er dan ook van over?

  Elk hart geeft in stilte persoonlijke antwoorden op deze vragen. Die hoeven hier niet gedeeld te worden.

  • Beste Beschouwer,
   Ik sluit me bij Sylvia aan, mooi verwoord. En ik hoop oprecht dat de organisatie net zoveel tijd en energie steekt in de nazorg voor al die mensen (met name voor de niet-christenen) die dit evenement meemaken, als in het evenement zelf.
   Misschien dat iemand van de organisatie daarover misschien al een voorschotje of toelichting wil geven?
   Want ik mag toch hopen dat na afloop (en het opvegen van de slingers en blikjes) er méér dan een zucht van voldoening overblijft…
   De Romeinse legerofficier die 2000 jaar geleden in Jeruzalem de leiding had tijdens het echte spektakel van Jezus’ kruisiging, prees bevende God en riep na Jezus’ sterven de mooie woorden: Werkelijk, dit was Gods Zoon!!

 7. Ds. Schot: (inzake doorgaan Passion in het RD deze week) “We zijn bedroefd en verslagen dat onze stem blijkbaar geen gehoor meer vindt. Ons blijft niets anders over dan de zaak bij de Heere terug te leggen. God ontferme Zich over Nunspeet.”

  Even over de eerste zin;

  “we zij bedroefd en verslagen”
  Voor iemand die een theatervoorstelling probeert tegen te houden is dit nogal theatraal taalgebruik.

  “dat onze stem blijkbaar geen gehoor meer vindt”
  Dit is dus echt klinklare onzin. Natuurlijk is de stem van de tegenstanders gehoord. Maar ja in een democratisch systeem is het eenmaal zo dat een minderheid niet kan bepalen wat er gebeurt. Daarnaast hebben de dominees binnen eigen kerk en kring natuurlijk veel invloed op visies en besluitvorming. Maar in de “buitenwereld” werkt dat toch iets anders. Daar zijn de gangbare democratische bestuursregels van toepassing.

  Kortom een beetje kinderachtige reactie van een slechte verliezer.

 8. ‘Oordeel niet op ge niet geoordeeld wordt ‘
  wie zonder zonde is , werpe de eerste steen.
  Gods lastering of een eyeopener
  het gaat niet om de kerkgang, maar of je Mij werkelijk lief hebt of nog gaat liefhebben.
  God houdt van u en jou.
  Jezus vraagt: …………. heb jij Mij waarlijk lief? Vult u uw eigen naam maar in.
  en wat als er nu 1 mens tot geloof komt door de Nunspeter Passion…….dan juichen alle engelen in de hemel als er 1 verloren schaap thuis komt!
  Hem komt de lof, de dank en de aanbidding toe.
  ik ga vanavond kijken en zien wat het met mij doet.

 9. Gezien het tumult dat deze voorstelling al op voorhand veroorzaakte ben ik uit pure nieuwsgierigheid toch zelf even gaan kijken naar The Passion. Volgens mij was dit een van de meest professionele evenementen die ik tot nu toe in Nunspeet heb meegemaakt. Naar mijn mening werd alles uiterst smaakvol respectvol en integer uitgebeeld. Na dit te hebben gezien snap ik nog minder goed waarom de kerken/SGP zo hard erin gingen bij hun pogingen dit evenement te verhinderen. Ontzettend spijtig dat dat niet anders kon.

 10. Het respect tussen ons als christenen in Nunspeet is onderling niet zo groot.
  Als het nu een imam of moslims ipv dominees waren geweest die bezwaar maakten tegen vertoning of opvoering van Mohamed.
  Dan had organisatie ineens wel respect gehad voor de bezwaren,
  Want ja voor serieuze moslims hebben we als linkse en/of evangelische christen een zwak.
  Maar serieuze dominees en hun achterban, vaak familie buren en collega’s. tja die worden als achterlijke zwarte kousen weggezet. “Die wel aan religie doen maar Jezus Christus nog niet als vriend hebben”
  “Wij hebben relatie, jullie religie”
  Persoonlijk denk ik dat het prima in Amsterdam of andere grote stad opgevoerd kan worden. Maar voor Nunspeet is dit niet geschikt en geeft dit verdeeldheid onder christenen.

  • Telkens neem ik me voor niet meer te reageren, totdat ik weer iets lees dat gewoon niet klopt.
   Hierboven wordt gesuggereerd dat The Passion verdeeldheid onder christenen geeft.
   Dan hieronder toch even de feiten;

   1. behoudende kerken hebben de heer van de Weerd verzocht de vergunning niet te verlenen
   2. de SGP stelde retorische vragen in de raad over de vergunning (voor de bühne)
   3. een aantal dominees ging een gesprek met RTV Nunspeet aan met als enige insteek STOPPEN
   4. er komt een petitie STOP de Passion.

   De tegenstanders van The Passion hadden maar een doel en dat is het tegenhouden van de uitvoering.
   Daar wordt en werd (en naar mijn mening zeer terecht) heftig op gereageerd door een groot aantal Nunspeters met een andere opvatting.

   Daarmee is het niet The Passion die verdeeldheid geeft onder christenen/andersdenkenden in Nunspeet. Die toegenomen verdeeldheid is volledig voor rekening van de tegenstanders van The Passion.

   Ik kan niet begrijpen waarom mensen die allemaal in dezelfde God geloven niet in gezamenlijkheid proberen te zoeken naar wat hen verbindt, maar de nadruk blijven leggen op wat hen verdeelt.

 11. Lol misschien wel ruk, waarnemer bevestigd mijn conclusie van verdeeldheid.
  Alleen de schuld wordt hier vooral bij de ander neer gelegd. Echt een kleuterschoolvoorbeeld van een christen die de weg en de waarheid kwijtgeraakt is.
  Even voor de duidelijkheid ik behoor niet tot de achterban van de dominees en hun kerken. Ben ook geen SGP er.
  Wel is het feit, die waarnemer bevestigd dat de heftige reactie vooral uit kringen komen die de Passion leuk vinden.
  Feit is ook dat meerderheid van college B&W SGP ers zijn. En hier niet heftig op gereageerd hebben of dwars voor zijn gaan liggen. Ook de actie van de predikanten is goed onderbouwd en waardig geweest. zeker als je dit vind schuren aan godslastering.
  Doel was inderdaad stoppen, dit is niet gelukt. Vervolgens is de Passion al de ruimte gegeven. Er is wijselijk niet of nauwelijks op de heftige reacties gereageerd, zeer correct.
  Tot slot persoonlijk gun ik ieder een fijn paasfeest met oog en hart voor elkaar. Want de HEER is waarlijk opgestaan Halleluja Amen.

  • Tja, da’s twee foute constateringen;

   1 ik geloof niet, ben dus geen verdwaalde christen
   2 de heftige reacties die ik om me heen opvang komen zeker ook van mensen die minder passie hadden voor de Passion maar wel grote moeite hebben met de nogal dwingend overkomende bemoeienis van een aantal kerken/SGP

   Verder zijn we het in grote lijnen eens. Ik wens u ook een gezegend paasfeest!

 12. Onderstaand met toestemming van de schrijver en medeorganisator van The Passion, Sander Klugt.
  (het moge duidelijk dat ik dit plaats omdat ik het hiermee eens ben)

  Tussen Passie en Pasen

  Afgelopen vrijdag vond op het marktplein in Nunspeet de Passie plaats. Een ‘evenement’ waar ik samen met vele anderen m’n schouders onder gezet heb. Zelden heeft de organisatie en ik persoonlijk zoveel positieve reacties ontvangen, maar zoals iedereen weet, was er ook een groot anti-geluid te horen in de opmars naar de Passie.

  Voorstanders – tegenstanders, we leven in een samenleving, waarin wettelijk is vastgelegd welke ‘speelruimte’ we ieder als persoon of groep hebben om te doen en laten. Uiteraard probeer je altijd rekening te houden met de ander. In gesprek te gaan als er misverstanden zijn en te kijken of je er samen uit kunt komen.

  Als organisatie zijn wij dat gesprek ook aangegaan, zowel met drie dominees als met de ‘burgemeester’ van Nunspeet.
  Je mening aan de ander laten horen mag en daar is ook niks mis mee. Toch vind ik dat deze heren te ver zijn gegaan. Men hield het niet bij een anti-geluid, maar men wilde afdwingen te stoppen met de Passie.
  De SGP liet zich door haar achterban inzetten om vragen in de raad te stellen, waarop de burgemeester verkondigde dat hij geen mogelijkheden zag en had om de Passie te stoppen. Pardon? Hoezo te stoppen? De vergunning aanvraag voldeed aan alle vereisten en de gemeenteraad is niet de omgeving voor een burgemeester om zich zo uit te laten, evenmin voor de SGP om dit soort vragen te stellen. Ook in een persoonlijk gesprek met Van de Weerd, nam hij als burgemeester weinig het woord en mochten we vooral naar zijn persoonlijke overtuiging luisteren. Dit is niet de eerste keer dat de burgemeester zijn geloofsopvattingen niet kan scheiden van zijn bestuurlijke taak, hopelijk wel de laatste keer.

  Wat volgde was een petitie. 4600 anti-stemmen, die voor de helft anoniem en voor 30% van de niet-anonieme helft uit de gemeente Goes kwamen. Inwoners van Goes willen dus niet dat wij de Passie in de gemeente Nunspeet opvoeren. En ik wil niet dat die rotonde in Goes aangelegd wordt…

  Ook ontvingen wij een aantal ‘vrolijk geschetste toekomstperspectieven’ uit naam van de Here God, verzonden door een paar gelovige Tokkies. Tja, en waar je dan respectvol met de ander om wil gaan, doet je dan beseffen dat zoiets 2 kanten moet hebben. Zo las ik ook reacties op Fb die aan de SGP kant gericht waren, waarvan ik het schaamrood op de kaken kreeg.

  Beste heren dominees, u en vele anderen zullen komende week het Paasverhaal verkondigen. Neem het eens op en luister het terug. Net als bij ‘Idols’ destijds bepaalde kandidaten aangeraden werd….want wellicht is uw zang toch niet zo goed als u denkt.

  Onze intenties waren en zijn goed en gelukkig is dat ook zo overgekomen op het aanwezige voltallige publiek.

  Graag bedank ik iedereen die een bijdrage geleverd heeft, maar een aantal mensen noem ik in het bijzonder: mensen waarin ik geloof.

  Natuurlijk begin ik bij Marcel Bonte, met wie ik samen de kar getrokken heb. Hoewel het geheel in een kort tijdsbestek van twee maanden vorm heeft gekregen, zijn er natuurlijk heel wat (vooral ook nachtelijke) uurtjes in gaan zitten. Dat betekende dikwijls niet meer dan 3 a 4 uurtjes slapen per nacht. Bedankt voor je support Marcel, het meedenken, je inzet en je rug rechthouden. Hetgeen ook geldt voor de tweede die ik noem: Edward van der Geest. Dank voor je vertrouwen en support.

  Als ‘vast team’ bedank ik Bas Olthof, Dorien Prinsze, Roy Jansen, Nicole Bruitzman, Claudia Bruitzman en Erik Hoogenraad. Altijd fijn dat jullie mee willen helpen als er weer eens een idee opborrelt. Bas heeft tevens de mooie logo animatie gemaakt.

  Bedankt Freek van der Heide! Man wat kun jij toch ‘akelig’ goed zingen. Daar heb je tevens bijna geen geluidsversterking bij nodig. Zo grappig, dat ik je bij onze eerste samenwerking nog liet neuriën over een pondje basterdsuiker en pepernotenkruiden…Als ik toen eens wist.
  Dank ook voor de richting die je aangaf naar Jann Post en Yko Hoekstra. Beiden niet alleen super aardige mensen, maar zoals iedereen heeft kunnen horen ook erg goede zangers.

  Bedankt ook dat je zo’n leuke en aardige vriendin hebt. Jacqueline Jeannette zong
  ‘Hart van mijn gevoel’…met heel veel gevoel. Prachtig!

  Kees van de Streek. Gelukkig pak je het in het dagelijks leven wat anders aan, maar je speelde heel overtuigend je rol als Pilatus, dank je wel.

  Bedankt Harriët Vijsma. Wat heb je het goed gedaan. Helder, duidelijk, mooi stemgeluid en in de juiste volgorde de woorden uitspreken…doe het haar maar eens na.

  Regina Van ’t Hul, dank voor je mooie bewerking van het verhaal. Dank ook dat je het niet in de ‘preek’ vorm hebt gezet, maar ruimte hebt gelaten om zelf na te denken. Daar gaat het volgens mij ook om. Zelf verantwoording dragen van hoe je in de wereld omgaat met de ander en de wereld zelf. Die tien geboden zijn dan genoeg als regelgeving en om levenswijsheid mee te krijgen, geeft de bijbel je met tal van verhalen goede richtlijnen…als je na blijft denken en verantwoordelijkheid voelt.

  Rogier Grosman, dank je voor het zo professioneel begeleiden van de mensen voor de microfoon, of erachter…hoe zit dat eigenlijk bij een microfoon?

  Jennifer Elskamp en Monique de Fries, voor het samenstellen van het geweldige koor. Een prachtige toevoeging!

  Peter Renselaar Van. Peter was een van de discipelen. Een rol waarbij je toehoorder bent, maar die al met al wel veel uurtjes van je vraagt tijdens de opnamen. Gezien je gezondheidstoestand waardeer ik het zeer dat je er steeds bij was, zonder gemek over kou, tijd of wat dan ook. Dat hart van jou is evenveel karaats als je vorige!

  En als laatste Danoontje Powerrrr: Laura Groeneveld. Zoveel powervrouw in zo’n kleine verpakking. Prachtig, prachtig teer gezongen, meedenkend, behulpzaam en heel erg leuk.

  Tenslotte, alle ondernemers en kerken die hun support hebben gegeven om de Passie te doen slagen.
  In het bijzonder Johanco van MSP , Rene Dekker van Dekker Verhuur en Cees Ponsteen van Standby Longpack (de maker van het verlichte kruis)

  Tja, de dominees geloofden niet dat er zoveel support was, nou…geloof dat nou maar gerust wel.
  En aangezien zij het welslagen van de Passie teruggelegd hebben in de handen van God, kan ik alleen maar geloven dat Hij zag dat het goed was. We hadden prima weer, een vol plein en verder verliep ook alles op rolletjes…eigenlijk beter dan normaal.

  Dank jullie wel allemaal!

 13. Beste Ed,

  Ik begrijp dat jij niet op een brommer met een kapotte knalpijp rondjes om de kerk wilt rijden maar dit is niet alleen op zondag een vorm van a-sociaal gedrag.
  In dit godverlaten oord is meestal niets te doen op zondag. Het is daarom een ideale dag om je auto te wassen, het gras te maaien of te klussen; dus waarom zou je dit dan niet doen?
  Je schrijft dat je dit nalaat vanuit respect voor dorpsgenoten waarvoor de “zondagsrust” van belang is. Even verderop schrijf je echter: “prima, respect voor ieders opvattingen, maar leg dat nooit aan een ander op”. Feitelijk betekent dit dat jij van mening bent dat, wanneer iemand gehecht is aan “de zondagsrust”, dit nooit mag betekenen dat die zondagsrust ook aan jou mag worden opgelegd.
  De twijfel die jij voelt heeft daarom misschien niet te maken met het tonen van respect als vrijwillige keuze maar met een onbewuste onderwerping aan een historisch gegroeide overheersende christelijke dictatuur.

 14. Allereerst dank voor uw reactie,

  Mijn insteek was en is dat ik me in redelijkheid aan wil passen aan gevoelens en opvatingen in mijn omgeving als ik daar dan ook respect voor terug mag verwachten. In het geval van The Passion ben ik van mening dat kerken/SGP over de schreef gegaan zijn door als religieuze minderheid de meerderheid iets op te willen leggen.

  Wat mij betreft laat ik woorden als “Godverlaten” en “christelijke dictatuur” graag voor uw rekening.
  Dat soort kreten draagt niets bij aan de discussie en zijn als je wederzijds respect verwacht of wilt tonen niet op zijn plaats. Dit los van het feit dat ik me prima in een deel van uw betoog kan vinden.

  Met vriendelijke groet,

  Ed van Duijn

 15. Wellicht is het in dit verband lastig om termen als “godverlaten” en “dictatuur” als neutrale termen te zien en dient dit in Nunspeet als vanzelfsprekend een lading te krijgen. Ik bedoel slechts aan te geven dat het bedroevend is (synoniem voor godverlaten) dat in Nunspeet zo weinig mogelijk is omdat vanuit de overheersende christelijke moraal al dan niet bewust gedicteerd wordt wat als normaal (acceptabel) dien te worden gezien!

  • Met die nuancering erbij ben ik het zelfs grotendeels eens met uw betoog.

   Ik blijf mezelf dan maar wijsmaken dat het mijn eigen keuze is en geen onbewuste onderwerping. Ik kan immers ook in een ander deel van Nederland gaan wonen waar deze afwegingen niet of in ieder geval veel minder van belang zijn. Daarnaast is het natuurlijk ook zo dat tegenstanders van The Passion ook de keus hadden er niet naar te kijken en het te negeren.

   Al met al blijft het voor mij moeilijk te begrijpen waarom bijna iedereen bij dit soort principiële kwesties lijkt te blijven zoeken naar wat verdeelt in plaats van naar wat verbindt.

   Wij komen toch ook bloedeloos uit deze uitwisseling 😉

   • Het wij/zij denken is een vorm van overlevingsstrategie denk ik. Wij mensen hebben dit blijkbaar nodig om ons leven overzichtelijk te houden en niet te vervallen in chaos en persoonlijke crisis. Altruïsme is maar weinigen gegeven!

    • Er schuilt een hoop wijsheid in uw woorden.

     Dat maakt me nieuwsgierig wie er achter dit pseudoniem zit. Maar ik zal daar niet op aandringen hoor 😉

     Een fijne dag verder!

   • “Zoeken naar wat verbindt”. Daar zouden we inderdaad mee aan de slag moeten gaan. Mee eens Ed.

    • Dit is een standaardvoorbeeld van een leeghoofdige opmerking! Nietszeggende prullaria. “We moeten aan de slag met zoeken naar wat verbindt”; tjonge wat diepzinnig, vast lang over nagedacht!

      • Graag gedaan! Ik doe namelijk niets liever dan aan de slag gaan met het positief bijdragen aan de zoektocht naar wat ons verbindt. Fijne Pasen!

Comments are closed.