Voorkeursrecht op gronden in het gebied ’t Hul-Noord blijft

1
1600

NUNSPEET –  Het voorkeursrecht op gronden in het gebied ’t Hul-Noord kan intact blijven. Bezwaarschriften tegen het voorkeursrecht kunnen, op advies van de onafhankelijke commissie niet ontvankelijk of ongegrond verklaard door de gemeenteraad. 

In totaal zijn tegen het vestigen van het voorkeursrecht zeven bezwaren ingediend. Twee indieners worden niet ontvankelijk verklaard omdat hun belang onvoldoende is. De andere vijf bezwaarschriften worden ongegrond verklaard.

Volgens de bezwaarden staan zowel de omgevingsvisie als de omgevingsverordening van de provincie Gelderland woningbouw in het betreffende gebied in de weg. Prognoses geven, zo vinden de bezwaarden, ook aan dat de woningbehoefte in de toekomst lager ligt dan waar nu van uit wordt gegaan.

Volgens hen kan de woningbehoefte voor een groot deel in het plan Molenbeek worden opgevangen. Voor de resterende behoefte zijn er, zo vinden de bezwaarmakers, voldoende andere locaties beschikbaar. Alternatieven welke naar hun mening onvoldoende zijn onderzocht. De vijf vinden dat daarmee de grondslag ontbreekt voor het vestigen van het voorkeursrecht.

In hun bezwaren geven ze ook dan dat onvoldoende rekening is gehouden met hun belangen. Zij vinden dat ze in hun contractvrijheid worden belemmerd en de waarde van hun eigendommen daalt. Bezwaarden willen ten aanzien van twee percelen de toezegging van de gemeente da.t die bereid is hun gehele perceel aan te kopen en niet alleen het deel waarop het voorkeursrecht is gevestigd. Dit omdat deze delen niet afzonderlijk zijn te verkopen.

De commissie bezwaarschriften oordeelt dat alle bezwaren geen doel treffen. Dat maakt dat het raadsbesluit, naar hun mening, intact kan blijven en de positie van de gemeente daarmee beschermd blijft. De financieel economische uitvoerbaarheid wordt daarmee niet benadeeld.

Het voorkeursrecht is door de gemeente op gronden in ’t Hul Noord gelegd omdat het college van burgemeester en wethouders signalen binnen kregen dat projectontwikkelaars bezig waren gronden in dit gebied te verwerven. Wethouder Jaap Groothuis heeft steeds aangegeven dat daarmee geen besluit is genomen dat er daadwerkelijk in dit gebied wordt gebouwd. Het college wil echter voorkomen, zoals in het gebied Molenbeek, dat grond voor de neus van de gemeente wordt weggekaapt.

De gemeenteraad heeft ingestemd met het voorkeursrecht. Ook dit met de nadrukkelijke uitspraak dat geen besluit wordt genomen over de locatie waar toekomstige woningbouw moet plaatsvinden.

1 REACTIE

  1. Jaap Groothuis heeft iets geheel anders gezegd tegen de bewoners van het gebied en in de raadsvergadering: over 4 jaar gaat de eerste schop de grond in. Dit is niet voor tweeërlei uitleg vatbaar.

Comments are closed.