Vasthouden aan bedrijvenstrip

1
383

ELSPEET – Opnieuw een streep door de rekening voor de bedrijvenstrip in Elspeet. “Je zou er bijna moedeloos van worden”, verzucht raadslid Karel van Bronswijk. Hij vervolgt: “maar we blijven onverminderd strijdbaar om dit voor Elspeet belangrijke project gerealiseerd te krijgen”. Afgelopen week stak de Raad van State met een spoeduitspraak een stokje voor de plannen, die al in een vergevorderd stadium zijn. Het weiland waar een deel van het bedrijventerrein moet worden aangelegd is volgens enkele omwonenden en een natuurorganisatie belangrijk voor dassen die zich in de omgeving bevinden. De hoogste bestuursrechter eist dat onderzocht wordt hoe belangrijk het weiland is voor de dassen. De rechter is er niet van overtuigd dat de genomen maatregelen afdoende zijn.

De fractieleden van CDA Lokaal waren er al niet helemaal gerust op. Toen de plannen afgelopen juni in de gemeenteraad werden besproken heeft Karel van Bronswijk daarom vragen hierover gesteld. Van Bronswijk had er twijfels over of de maatregelen en de monitoring voor de dassen wel voldoende waren gewaarborgd. Hij vroeg de wethouder om de monitoring van dit beschermde dier goed te regelen en om in het hekwerk extra maatregelen te treffen waardoor de dassen zich kunnen verplaatsen. Van Bronswijk: “We weten al jaren dat natuurorganisaties, de provincie en rechters scherp letten op hoe we omgaan met beschermde dieren. Of je het nu leuk vindt of niet, je moet het gewoon goed regelen. Anders komt de bedrijvenstrip er nooit.”

“College moet alles op alles zetten om bedrijvenstrip te realiseren.”

Totdat het nadere onderzoek is uitgevoerd mag er nog geen schop de grond in. Met het bouwrijp maken van het terrein en het aanleggen van de geplande rotonde mag nog niet worden gestart. CDA Lokaal zal opnieuw vragen stellen aan het college en een dringende oproep doen om alles in het werk te stellen voor spoedige realisatie. Onderdeel daarvan is wat CDA Lokaal betreft om niet af te wachten, maar direct te starten met aanvullende maatregelen voor het dassenprobleem. Van Bronswijk: “We moeten ons niet verzetten tegen het beschermen van dassen, maar het gewoon goed regelen. Bedrijventerrein en dassenburcht kunnen prima naast elkaar bestaan, als je de juiste maatregelen treft. Wij verwachten dat het college nu doorpakt en de juiste maatregelen treft.”

1 REACTIE

  1. Zijn de echte Elspeters blij met dit verbod?
    Ik denk het wel. Een vastgelegd bedrijventerrein is het begin van het einde voor de dorpse sfeer in de plaats. Het terein zal zich in de toekomst steeds verder uitbreiden.
    In het al vernielde Nunspeet wordt al ruimschots in bedrijventerreinen voorzien, en die terreinen zijn zelfs met de fiets vanuit Elspeet te bereiken.
    Bouw op die plek huizen alleen toegankelijk voor vanouds de echte bewoners van het dorp.
    Het dorp moet een dorp blijven.

Comments are closed.