Uitslag Enquête Gortelseweg: Inwoners Vierhouten spreken zich uit

0
1319

VIERHOUTEN : De inwoners van Vierhouten hebben gesproken! De resultaten van de recent gehouden enquête van de Vereniging Dorpsgemeenschap Vierhouten over de situatie op de Gortelseweg zijn bekend. Van de 284 enquêteformulieren die zijn verspreid, hebben maar liefst 228 inwoners hun stem laten horen. 

Hoewel de enquête officieel is afgerond, worden er nog steeds formulieren ingeleverd bij het Dorpshuis. Hoewel deze niet meer worden meegeteld, zullen eventuele aanvullende opmerkingen zorgvuldig worden verzameld en doorgegeven aan de gemeente.

Hier zijn de belangrijkste resultaten van de enquête:

 • Vraag 1: Bent u voor het afsluiten van de Gortelseweg?
  • 94% nee
  • 6% ja
 • Vraag 2: Vindt u dat er te hard wordt gereden op de Gortelseweg?
  • 49% nee
  • 51% ja
 • Vraag 3: Bent u voor verkeersremmende maatregelen op de Gortelseweg?
  • 49% nee
  • 51% ja

Daarnaast hebben maar liefst 146 “huishoudens” gebruik gemaakt van de gelegenheid om aanvullende opmerkingen op het formulier te plaatsen. Deze opmerkingen variëren sterk en ze worden allemaal gedeeld met de gemeente, zodat zij een goed inzicht krijgen in de gedachten en zorgen van de inwoners van Vierhouten over dit onderwerp.

Deze informatie zal van onschatbare waarde zijn in de aanloop naar het officiële burgerparticipatieproces “fase 2 verkeer Vierhouten,” gepland voor 2025 bij de gemeente.