Uitreiking Koninklijke Onderscheidingen 

0
1720

NUNSPEET – Zijne Majesteit de Koning heeft in april 12 Koninklijke Onderscheidingen toegekend aan inwoners uit de Nunspeetse samenleving. Burgemeester Van de Weerd heeft de decorandi op 24 april jl. telefonisch op de hoogte gebracht. Vanwege de coronamaatregelen is de daadwerkelijke uitreiking uitgesteld tot vandaag. De betreffende personen kregen de versierselen uitgereikt krijgen door de burgemeester waarna de onderscheiding werd opgespeld door de partners van de decorandi.

De uitreiking vond plaats tijdens een aangepaste bijeenkomst in Veluvine en was alleen voor genodigden toegankelijk en was verdeeld in twee groepen.

1. De heer J.L.J. (Sjaak) Spin, 59 jaar

De heer Spin heeft zich sinds 1 juni 1989 als vrijwillig brandweerman uitermate maatschappelijk verdienstelijk ingezet voor de brandweerpost Nunspeet in de gemeente Nunspeet. De heer Spin is een zeer betrokken en enthousiaste vrijwilliger. Hij is begonnen als aspirant-brandwacht en heeft in de loop der jaren meerdere diploma’s en certificaten behaald, zoals Brandwacht tweede klas, Brandwacht eerste klas en Hoofdbrandwacht. Ook nadat hij sinds 2009 om medische redenen geen repressieve taken meer kon uitvoeren, staat hij nog altijd dag en nacht klaar om bij de uitrukken te ondersteunen. Ook het onderhoud ‘ademlucht’ voor de brandweerpost neemt hij grotendeels voor zijn rekening. Sinds zijn start bij de brandweerpost Nunspeet voert hij al onderhoud uit aan materieel en gebouwen van de brandweer in Nunspeet. De heer Spin heeft zich de eerste 20 jaar van zijn loopbaan als vrijwillig brandweerman volledig ingezet en daarna nog 10 jaar tot nu toe met een continue inzet ten behoeve van zijn collega-vrijwilligers. De heer Spin heeft als vrijwilliger bij de brandweer veel mensen in nood geholpen. Hij doet dit met hart en ziel en staat voor collega’s en eenieder die hem nodig heeft letterlijk dag en nacht klaar.

——————————————————————————————————

2. De heer C. (Cor) van Asselt, 66 jaar

Van 1982 tot 1989 was de heer Van Asselt leider van het voetbalelftal B1 van Voetbalvereniging Elspeet. In diverse functies/ambten was de heer Van Asselt twaalf jaar actief voor de Nieuwe Kerk Zuid, Leuvenum en Staverden. De heer Van Asselt is sinds 2010 tot 2018 enorm betrokken geweest als coach en organisator van sportteam buro Holdijk. Ook staat hij klaar als de basisscholen van de kinderen van de teamleden activiteiten organiseren en hem kunnen gebruiken voor timmerklussen en algemene ondersteuning. De heer Van Asselt is sinds zijn pensionering aanwezig als EHBO-er bij diverse evenementen in Elspeet. Daarvoor was hij al EHBO-er op zijn werk in de bouw. De heer Van Asselt is bovenal een verbinder die graag de handen uit de mouwen steekt en makkelijk mensen samenbrengt en contacten legt. Hij is er niet alleen voor zichzelf, zijn vrouw of het gezin van zijn zoon. Hij is er voor veel mensen uit zijn omgeving die altijd een beroep op hem kunnen doen. Zowel jong als oud kan het goed met hem vinden. Kortom, een persoon met hart voor andere mensen, met een tomeloze inzet om een (iets) betere wereld te creëren voor zijn medemens. 

——————————————————————————————————

3. De heer G. (Gijs) Rekers, 72 jaar

Sinds 1988 is de heer Rekers vrijwilliger bij de Hervormde Gemeente Nunspeet. Hij is o.a. ouderling en voorzitter van de zondagsschool geweest. Vanaf 2008 is hij secretaris bij de St. Vrienden van woonzorgcentrum De Bunterhoek en het Kodal in Nunspeet. Bij het Chr. Mannenkoor Salvatori is de heer Rekers behalve lid ook voorzitter en secretaris geweest. Bij de Woonzorg Unie Veluwe is hij sinds 2002 actief als vrijwilliger. Hij vervoert bijvoorbeeld bewoners naar het ziekenhuis en tijdens uitjes en is dan tevens begeleider. Sinds 2011 is de heer Rekers vrijwilliger voor Hart in Beweging en sinds 2015 is hij voorzitter. In die rol is hij verantwoordelijk voor de hele gang van zaken van de vereniging: het leiden van vergaderingen, aanwezig zijn tijdens sportavonden en sportevenementen. En hij bezoekt zieke leden van de vereniging. Bij de Biljartclub SVOP is de heer Rekers sinds 2015 secretaris en wijdstrijdleider/arbiter. De heer Rekers staat bekend als een vriendelijke en betrokken vrijwilliger die plichtsgetrouw en nauwgezet zijn taken uitvoert. Hij kan goed luisteren en geeft mensen in hun persoonlijke situatie de aandacht die ze nodig hebben. 

——————————————————————————————————

4. De heer J.C. (Coert) Schemmekes, 46 jaar

De heer Schemmekes is al sinds 1990 als vrijwilliger intensief betrokken bij de Korfbalvereniging Hellas 63 in Nunspeet. Vanaf 2011 is hij ook voorzitter van de korfbalvereniging. Hij zet zich daarvoor gemiddeld 20 uur per week in. Al 10 jaar is hij collectant voor het Prinses Beatrix Spierfonds. Ook binnen zijn dagelijks werk bij Hellebrekers Technieken BV in Nunspeet zet de heer Schemmekes zich in voor zijn medemens. Sinds 2014 is hij daar lid van de Ondernemingsraad. In 2018 is hij naast zijn werk als werkvoorbereider ook aangesteld als Arbo/VGM-coördinator en tevens in toenemende mate werkzaam als kwaliteitsfunctionaris. De heer Schemmekes staat bekend als iemand die de zaken oppakt die moeten gebeuren en waar nooit tevergeefs een beroep op wordt gedaan. Ook als het (bestuurlijk) moeizaam loopt, is hij de drijvende kracht binnen de Korfbalvereniging Hellas 63, Nunspeet. Hij is een loyaal en hulpvaardig persoon voor eenieder die hem nodig heeft.

——————————————————————————————————

5. De heer W. (Wim) de Ruiter, 61 jaar

Voor de Gereformeerde Gemeente Elspeet zet de heer De Ruiter zich sinds 1987 in als vrijwilliger, waaronder sinds 2002 als koster, en als voorzitter van de jeugdvereniging. Van 1990 tot 2002 was hij oprichter en later voorzitter van het gemend koor Vox Humana en kinderkoor De Nachtegaaltjes. Bij zorgcentrum Oranjehof is de heer De Ruiter sinds 2004 betrokken als vrijwilliger in diverse hoedanigheden. Hij is sinds 2007 actief als vrijwilliger en bestuurder bij Helpende Handen, afdeling Veluwe. Helpende Handen is een vereniging voor langdurige zorg van de Gereformeerde Gemeenten met 13 regionale afdelingen. Vanaf 2013 is hij voorzitter van de afdeling. Als staflid en kernstaflid zet de heer De Ruiter zich sinds 2009 in voor de Vakantieweek Vrouwenbond Gereformeerde Gemeente, commissie vakantieweken voor mensen met een beperking. Hij heeft zich altijd volledig en belangeloos ingezet voor mensen met een beperking. Alles wat bij zijn vrijwilligerstaken komt kijken, regelt hij en dat doet hij met veel liefde voor zijn medemens. Hij is daardoor een zeer waardevolle vrijwilliger voor de organisaties waar hij bij betrokken is. Hij heeft hart voor mensen met een beperking en weet hen op hun niveau te benaderen en doet dat met humor.

——————————————————————————————————

6. De heer W. (Wytze) Mollema, 76 jaar

Vanaf 1976 was de heer Mollema bestuurslid bij de Stichting Christelijk Kleuteronderwijs Nunspeet, waarvan hij vanaf 1978 ook voorzitter werd. Voor woonzorgcentrum De Bunterhoek, Kodal en Stichting Filadelfia heeft hij zich ingezet van 1982 tot 1993 als bestuurslid en secretaris. Bij verschillende bouwkundige werkzaamheden ten behoeve van deze stichtingen heeft de heer Mollema als bouwkundige een rol van grote betekenis gespeeld. Van 1982 tot 2005 heeft de heer Mollema zich ingezet bij de Hervormde Gemeente Nunspeet. Hij was namens de kerkenraad bestuurder bij Philadelfia (een stichting voor ondersteuning van mensen met een beperking), en vervulde nog diverse andere functies voor de hervormde gemeente. Sinds 1999 is de heer Mollema betrokken bij de Heemkundige vereniging Nuwenspete als bestuurslid en sinds 2009 als voorzitter van de redactie van verenigingsblad de ‘Mothoek’. Door zijn enthousiasme en persoonlijke inzet levert hij een grote bijdrage aan het vergroten van de kennis en de belangstelling voor de verschillende facetten van heemkunde en geschiedenis, in het bijzonder voor het gebied van de gemeente Nunspeet. 

——————————————————————————————————

7. Mevrouw A.C. (Andrea) Froma-Bruinsma, 66 jaar

Vanaf het moment dat mevrouw Froma in Nunspeet kwam wonen in 1983 heeft zij vele vrijwilligerstaken uitgevoerd met een onderbreking van 2001 tot 2003, toen zij met haar echtgenoot in Duitsland woonde vanwege zijn werkzaamheden bij defensie. Zij was lid van de ondernemingsraad van Prorege (Chr. Militaire Tehuizen). Mevrouw Froma zat in het bestuur van de Vereniging voor Chr. Nationaal Schoolonderwijs te Nunspeet (CNS). Zij was gastvrouw in ziekenhuis St. Jansdal in Harderwijk, waaronder op de spoedeisende hulp. Vanaf 1988 zet mevrouw Froma zich in voor de Protestantse Gemeente Nunspeet in diverse taken. Zij is sinds 2012 zeer actief vrijwilliger bij de Protestants Christelijk Ouderenbond (PCOB), afdeling Nunspeet, o.a. in de functie van voorzitter, algemeen adjunct en lid Samenwerkende Bonden Ouderen Nunspeet. Sinds 2003 is mevrouw Froma bestuurslid en penningmeester/secretaris van het Drinkwaterproject Roemenië. Ze ondersteunt op diverse manieren haar schoonmoeder (93 jaar), zoals bij elk noodzakelijk bezoek aan het ziekenhuis in Drachten. Naast de zorg voor haar gezin en betaalde werkzaamheden buitenshuis heeft mevrouw Froma zich ook altijd belangeloos als vrijwilliger ingezet voor de samenleving. Het typeert haar karakter: niet moeilijk doen, maar aanpakken wat op je weg komt. 

——————————————————————————————————

8. De heer A. (Arie) van de Weerd, 77 jaar

Binnen zijn functie als predikant bij de Christelijk Gereformeerde Kerk in de periode 1971 tot 2005 heeft de heer Van de Weerd naast zijn reguliere werk bij drie kerkelijke gemeenten, Damwoude, Zeist en Dordrecht, leiding gegeven aan de bouw/renovatie van kerkelijke gebouwen, van een nieuw verenigingsgebouw tot de renovatie van het monumentale kerkgebouw. Daarnaast heeft de heer Van de Weerd ook pastorale bijstand verleend aan zustergemeentes in Canada. Als vrijwillig curator van het Curatorium van de Theologische Universiteit van de Christelijk Gereformeerde Kerken in Nederland van 2002 tot 2005 vervulde de heer Van de Weerd – met andere curatoren – diverse taken. Bij de Vereniging voor Gereformeerd Onderwijs was hij vrijwillig bestuurslid. Voor de raad van toezicht van het Wartburg College – scholengemeenschap met diverse locaties in Rotterdam en Dordrecht – was hij o.a. actief als lid en voorzitter. Als bestuurslid bij de Spaanse Evangelische Zending was de heer Van de Weerd ook actief, en bij protestants christelijk welzijnswerk Het Venster in Nunspeet verzorgt hij weeksluitingen en zet hij zich in voor de hulpdienst. De heer Van de Weerd staat bekend als iemand met tact en wijsheid die zich inzet voor veel mensen en kerkgemeenschappen; een harde werker met oog voor goede doelen met een breder bereik dan de eigen gemeente.

——————————————————————————————————

9. Mevrouw G. (Geertje) Fidder-Pap, 74 jaar

Bij de Christelijke Plattelandsvrouwen Bond (CPB) was mevrouw Fidder diverse jaren bestuurslid. Daarnaast was zij ook enkele jaren bezoekdame voor ouderen en zieken via de CPB, nu De Christenvrouw Hulshorst-Nunspeet. Twintig jaar, sinds 1980, was zij collectant voor het Reumafonds. Sinds 1993 is mevrouw Fidder vrijwilligster in diverse hoedanigheden bij protestants christelijk welzijnswerk Het Venster in Nunspeet. Zij kookt daar bijvoorbeeld wekelijks voor 35 ouderen en coördineert die activiteit en zorgt dat de boodschappen er zijn. Ook helpt zij bij de jaarlijkse Venstermarkt waarbij zij voorbereidend al bezig is met de catering voor die dag. Daarnaast verzorgt zij met haar man per jaar twee buitenlandse reizen van een week en gaat dan mee als reisleiding. Zij regelen voor dit reisgezelschap echt alles: van overnachting tot lunch, koffie, uitstapjes en de ochtend-opening en avondsluiting. De manier waarop zij omgaat met alles wat op haar afkomt, is bijzonder te noemen. Geertje staat altijd klaar voor de medemens, niets is haar te gek voor iedereen die haar hulp kan gebruiken. Zij is ook erg betrokken bij haar omgeving en brengt een bloemetje bij een zieke buurvrouw, een frequent bezoekje aan een eenzame nicht en voert een gesprekje met een verdrietige vriendin. Daarvoor maakt zij elke dag even tijd.

——————————————————————————————————

10. Mevrouw L. (Luu) Koster-Dijkgraaf, 76 jaar

Als vrijwilligerscoördinator is mevrouw Koster al sinds 1992 actief bij zorgcentrum Oranjehof in Elspeet. Voor deze taak is zij 7 dagen per week beschikbaar en bereikbaar. Naast haar coördinerende taak is zij ook vrijwilligster in de vorm van uitvoerende taken op de afdelingen. Sinds 1992 is zij coördinator terminale thuiszorg voor protestants christelijk welzijnswerk Het Venster, voor de kern Elspeet. Ook voor de Hulp- en Klussendienst van welzijnswerk Het Venster is mevrouw Koster beschikbaar. Voor de Hersteld Hervormde Gemeente in Elspeet (HHG) zet zij zich in als vrijwilliger sinds 1994. Voor het winkeltje en theehuis ’t Hofje in Uddel – van Adullam Gehandicaptenzorg – is mevrouw Koster vrijwilligster sinds 2006. In het gezin met 10 kinderen waar mevrouw Koster opgroeide, stak zij al jong de handen uit de mouwen om mee te helpen in de kruidenierswinkel en bakkerij aan huis. Toen haar moeder op jonge leeftijd overleed, heeft zij – eerst samen met haar zusje – en later toen die trouwde, alleen de zorg voor haar vader en de thuiswonende kinderen op zich genomen. Zij heeft voor haar vader gezorgd totdat hij op 74-jarige leeftijd overleed. Zij werd al jong mantelzorger en is dat tot op heden gebleven voor de familie; de zorg zit haar in het bloed. 

——————————————————————————————————

11. Mevrouw A. (Alie) de Bruin-van de Steeg, 77 jaar

Als vrijwilligster bij Zorgcentrum Oranjehof is mevrouw De Bruin al actief sinds 1995. Ze zet zich daar met name in voor ouderen met bijv. dementie of psychiatrische problematiek. Ook in de keuken, de rommelmarktcommissie en voor de slaapdienst. Momenteel is mevrouw De Bruin breed inzetbaar voor Oranjehof en voert diverse taken uit, zoals in de dagopvang en de cliëntenraad. Van 2008 tot 2012 is zij lid geweest van folklore groep Nuwenspete. Vanaf 2010 was mevrouw De Bruin 8 jaar bestuurslid bij de Stichting Historisch Museum Elspeet, en ook vrijwilligster in het museum. Zij heeft ook jaren bij haar broer in de slagerij gewerkt. Eerst samen met haar man op vrijdag, vooral als het druk was in het bbq-seizoen. Dit deden zij vrijwillig. Toen haar man overleden was in 2008, bleef ze dit doen tot 2017. Sinds 2014 is mevrouw De Bruin kookvrijwilligster bij Norschoten, locatie Elspeet. Mevrouw De Bruin maakt zich er niet zomaar vanaf. Het is altijd gezellig als zij er is: niets is haar te veel en zij is altijd goed gehumeurd. Zij brengt sfeer en gezelligheid en is daardoor een waardevolle vrijwilliger voor de organisaties waar zij vrijwilligerswerk doet. 

——————————————————————————————————

12. De heer D. (Dirk) Verheij, 67 jaar

De heer Verheij heeft in de uitoefening van zijn functie van groenontwerper/ecoloog bij de gemeente Nunspeet in de periode 1983 tot en met 2018, structureel een karaktervolle, voorbeeldige en inspirerende plichtsvervulling laten zien. In zijn werk heeft hij een enorme inzet, passie, bevlogenheid en betrokkenheid getoond. Hij wist anderen te bezielen, inspireren en stimuleren door zijn grote kennis van en liefde voor de natuur en door zijn creativiteit. Hij heeft een blijvende invloed gehad op de visie en aanpak van de gemeente Nunspeet op groeninrichting en groenbeheer. Hierdoor heeft een aantoonbare verbetering en verbreding van de biodiversiteit van het gemeentelijk groen plaatsgevonden. Hij was een stuwende kracht in het op de kaart zetten van de gemeentelijke publieksvoorlichting op het gebied van natuurbeleving. De heer Verheij heeft een stimulerende rol vervuld op het gebied van oorlogsmonumenten binnen de gemeente Nunspeet. Naast zijn dagelijkse werkzaamheden voor de gemeente Nunspeet, is hij als vrijwilliger actief geweest op onder meer het gebied van vogelinventarisaties en wildtellingen, deed hij veel vrijwilligerswerk in het voormalige Bezoekerscentrum Zandenbos, is hij als praktiserend docent betrokken geweest bij de opleiding voor natuurgidsen van het IVN afdeling Noord Veluwe en is hij betrokken geweest bij jeugdafdeling Rangers van het Wereld Natuur Fonds.