ChristenUnie pleit voor meer ruimte voor ondernemers

0
1641

NUNSPEET – De ChristenUnie wil dat startups gebruik kunnen maken van flexibele werkplekken in het gemeentehuis. Ingrid Slaa: ‘De gemeente moet de wettelijke mogelijkheden om startups op weg te helpen maximaal benutten. Dit is een van de mogelijkheden.’ Ze vindt het belangrijk dat de gemeente en de lokale ondernemers elkaar makkelijker weten te vinden. ‘In onze visie moet de overheid zich opstellen als een partner voor ondernemers.’

Slaa benadrukt dat de gemeente en de ondernemers elkaar niet in de weg moeten zitten. ‘Een bestuurder is geen ondernemer en een ondernemer is geen bestuurder. Geef elkaar de ruimte om je eigen ding te doen: meer vertrouwen en minder regels.’ Het is de taak van de gemeente om te blijven investeren in een goede infrastructuur en bereikbaarheid. ‘Dat betekent ook meer samenwerking tussen bedrijven en onderwijsinstellingen. De gemeente kan daarin een belangrijke rol spelen als oliemannetje.’

Lokale ondernemers en bedrijven zijn belangrijk voor de gemeente. Ze zorgen voor werkgelegenheid en brood op de plank, maar dragen ook bij aan de leefbaarheid en sociale samenhang. ‘De organisatie van evenementen en het reilen en zeilen van sportverenigingen is vaak mogelijk dankzij de steun en de sponsoring door bedrijven. De betekenis daarvan moeten we niet onderschatten.’ 

De inkoop en aanbestedingen moeten zoveel mogelijk lokaal plaatsvinden. Daarbij wil de ChristenUnie wel letten op social return: ‘Wat levert het de samenleving op?’ De bedrijvencontactfunctionaris van de gemeente zou wat de ChristenUnie betreft een fulltime functie moeten worden. ‘Er zijn meer bevoegdheden nodig om samen met bedrijven te zoeken naar oplossingen voor knelpunten en voor de praktische ondersteuning van MKB’ers en ZZP’ers.’ Denken in mogelijkheden is voor de ChristenUnie belangrijk. ‘Het runnen van een bedrijf aan huis moet voor een kleine zelfstandige bijvoorbeeld niet onnodig moeilijk worden gemaakt.’