Speelveld en hondenuitlaatren in Hulshorst

7
1640

HULSHORST – Naar aanleiding van een bezwaar van een nieuw ingekomen inwoner van Hulshorst  wordt door de gemeente Nunspeet afgezien van de aanleg van een mini trapveldje met minigoals in het plan Braambosch. De bezwaarde vindt dat het trapveldje te dicht bij de door hem aangekochte woning wordt aangelegd.

De nieuwbouwwijk is inmiddels nagenoeg volgebouwd met woningen al heeft de buurtvereniging Hulshorst nog wel wensen ten aanzien van de bouw van seniorenwoningen en sociale huurwoningen op een terrein dat al eigendom is van de gemeente Nunspeet.

Bij de afronding van de wijk hoort de inrichting van de openbare ruimte. Hierover zijn in 2007 al afspraken gemaakt tussen de gemeente en het bestuur dat zich bezig hield met de bouw van de CPO-woningen in het plan. 

De voorzieningen moeten vooral komen op de hoek van de Braambosch en het Oorijzer in een deel van het plan dat de bestemming groen heeft. Het gaat om de aanleg van een speelterrein, een mini-trapveldje en een honden uitlaatren.

Na het verstrekken van de wettelijke termijn is een bezwaar binnen gekomen van de nieuwe eigenaar van een nabij gelegen woning. Hierin maakt hij bezwaar tegen de aanleg van alle geplande voorzieningen omdat hij overlast verwacht naast zijn woning van spelende kinderen en honden.

Het college houdt vast aan de komst van het speelterrein en de uitlaatplaats voor honden. In de woonkern Hulshorst is verder geen honden uitlaatren en wordt daarom wenselijk gevonden in verband met de nieuw gebouwde woningen en de te verwachten overlast in de openbare ruimte van de kern. Wel moet er nog een omgevingsvergunning worden aangevraagd.

De nieuwe speelvoorziening wordt gerealiseerd voor de doelgroep van vier tot en met twaalf jaar. Er wonen in de wijk ongeveer dertig kinderen in deze leeftijdsgroep.

 

7 REACTIES

  1. Helaas zijn er mensen die zich ergeren aan spelende kinderen… Waarschijnlijk zijn ze nooit jong geweest of hebben ze er geen actieve herinnering aan. Dat is jammer, want niets is zo gezond als buiten zijn (spelen). Het is te hopen dat Hulshorst alsnog een prachtige speelplek krijgt waar kinderen zich gelukkig kunnen voelen (en natuurlijk ook af en toe ruzie kunnen maken of lekker schreeuwen, want dat hoort bij gezond opgroeien).

  2. Die kinderen horen gewoon het bos in te gaan, gaten graven en hutten bouwen. Boomklimmen enzo. Niet op zo’n suf veldje.

    • Dat is leuk als ze ouder zijn, maar kleinere kinderen houden nog van een voorspelbaar (suf) veldje.

  3. Wat een walgelijk suggestief artikel is dit. Ik begrijp werkelijk niet wat het ertoe doet dat de bezwaarmaker iemand is die nieuw in Hulshorst is komen wonen. Was de situatie anders geweest als dit bezwaar door iemand was gemaakt, die hier al 50 jaar woont?
    Als je kritiek wilt geven, dan moet je volgens mij bij de gemeente zijn, die al zwicht wanneer er één bezwaar wordt gemaakt tegen een trapveldje.

  4. Dat is gek. Iemand koopt een huis in het volle besef van alle plannen en afspraken in de omgeving en dan daarna beginnen te zei……

Comments are closed.